Chockerande videofilm på kvinna efter två års tortyr

2004-10-12 Fysisk tortyr

Utmärglad Falun Gong-utövare undkommer att kremeras levande, efter att hennes fall exponerats över internet

Trettioåriga Wang Xia – innan förföljelsen av Falun Gong inleddes i Kina (vänster). Efter två års tortyr (höger), ansåg fängelseledningen att hon nästan var död och begärde att familjen tog hem henne.

LOS ANGELES – En videofilm som smugglats ut från Inre Mongoliet visar Wang Xias utmärglade kropp. Två års tortyr har minskat hennes vikt till 20 kg och hon pendlar mellan ett vaket och medvetslöst tillstånd.

[Se videon online: låg-res | hög-res (6,20 min)]

Vid ett av de få tillfällen som hon är tillräckligt klar, kämpar Wang för att i videon kunna säga, "de plågade min kropp så att jag nu är så här... de plågade mig i två år." Wang dömdes till sju års fängelse för att hon spridit information om Falun Gong. Vid Huhhotfängelset i Inre Mongoliet bands hon vid en brits med de fyra lemmarna utsträckta och fastbundna, hon hängdes upp och chockades med elbatonger osv.

Frustrerade över att hon vid dödens rand vägrade att skriva uttalanden om att ta avstånd från Falun Gong, ville fängelsevakterna kremera Wang levande. Enligt vittnen så vägrade chefen för 610-byrån och sade: "Det har publicerats på minghui [webbsajt] om henne, vi kan inte låta henne dö på fängelset." Minghgui.org är en kinesiskspråkig webbsajt som dagligen publicerar detaljerade rapporter om förföljelsen av Falun Gong – rapporter som ofta har med namn och telefonnummer på förövarna. Minghuis engelska version är clearwisdom.net. Chefen vid 610-byrån sade till vakterna att de skulle meddela Xias familj om att ta henne hem. "Om hon dör där så säger vi att hon begått självmord," uppges han ha sagt.

I videon ses bl a Wang ligga på rygg då kameran zoomar in skador ovanför hennes knän, som orsakats av rep. Ett barn, kanske hennes egen fyraårige son, kan höras i bakgrunden. I videon ses även Wangs svaga kropp, som helt verkar vara "skinn och ben", falla ihop åt sidan. Polis och den lokala 610-byrån hotar med att sända Wang, som fortfarande pendlar mellan ett vaket och medvetslöst tillstånd, tillbaka till interneringen.

AGERA NU

I FOKUS