Stuntman eller stand-in: Falska utövare

Redaktionens kommentar: Många av de uppenbara luckorna i den arrangerade ”Självbränningen” på Himmelska fridens torg i början av 2001 har avslöjats av den ena efter den andra av observanta iakttagare. Dessutom har amerikansk media avslöjat den verkliga identiteten på Liu Chunling [som slogs till döds med ett hårt föremål under ”Självbränningen” Klicka på bilden för att se en bildsekvens] Men Jiangs regim försöker hålla allmänheten ovetande genom sin hårda informationsblockad. Under tiden fortsätter de att mana till hat mot dem som utövar kultiveringsmetoden och hoppas på så sätt legitimera sin förföljelse.

Wang Jindong anklagades för att ha organiserat den arrangerade ”Självbränningen”. Men den person som presenterats av myndigheterna har tre klart olika utseenden och talet skiljer sig också åt mellan de olika rapporterna. Enligt den officiella versionen är Wang Jindong från Kaifeng i Henanprovinsen. Skillnaden mellan Henan-dialekten (som Wang nr 2 talar) och Peking-dialekten (hos Wang nr 1) är dock lika märkbar som skillnaden mellan skotsk och amerikansk engelska!

Den andra ”Wang Jindong” framträdde i ”Fokus Intervju” [ett tv-program som produceras av den kinesiska diktaturregimen] lät talade fullständigt annorlunda än den första Wang Jindong, som var med i den ”Självbränningsvideo” som myndigheterna gav ut. Öron och ansikten skiljer sig också åt.

Wang” presenterades som en Falun Gong-utövare och talade om sin ”självbränning” på tv för att attackera Falun Gong. På uppmaning av myndigheterna reste han åtföljd av sin fru och dotter till Zhengzhous kvinnoarbetsläger Shibalihe för att sprida sin berättelse om kultivering och ”självbränning”, allt för att förvirra folket. Denna andra Wang Jindong hade förvisso varit några gånger på en av Falun Gongs övningsplatser, men han betraktades aldrig som en genuin utövare. Nu sade han sig dock ha förstått ”principerna på ännu högre nivåer” och att han ”hade bränt sig själv för att nå fulländning."

Det är oklart vilken bakgrund som denne Wang Jindongs hustru och dotter har. Men samma dag som de skickades till Shibalihes kvinnoarbetsläger började de hjälpa personalen i förföljelsen av Dafa-utövare. Under vintern 2001 samarbetade hustrun och dottern med vakterna genom att slå och smäda Dafa-utövare i sin cell. De band fast utövarna Zhao Aixiang och Nian Ailian, som båda är över femtio år, de drog dem i håret, slog dem i ansiktena och gav dem slag och sparkar. Tortyren varade i över två timmar. Hustrun och dottern till denne andra Wang Jindong tog av utövarna deras ytterkläder och tvingade dem att stanna ute i det kalla vintervädret i bara ett tunt lager kläder. Under ”säkerhetskontrollen”, som vakterna kallar det, hjälpte Wangs hustru och dotter vakterna att genomsöka Dafa-utövarna på jakt efter artiklar av Li Hongzhi. Dessutom har de efter instruktioner från den styrande regimen, 610-byrån och vakterna i arbetslägret rest runt till många olika platser i Kina för att bedra människor och förtala Falun Gong.

 

Källa: http://www.clearharmony.net/articles/7207.html

AGERA NU

I FOKUS