Domstol i Zambia utfärdar arresteringsorder för hög kinesisk partifunktionär

Efter ohörsamhet mot domstol utfärdade Zambias HD en arresteringsorder av Gansuprovinsens partisekreterare Su Rong.

Kinesisk ämbetsman stämd för mord på Falun Gong-utövare

WASHINGTON DC (FDI) – Zambias Högsta domstol utfärdade en officiell arresteringsorder och sände polis för att söka efter en kinesisk ämbetsman, efter att denne trotsat domstol, efter anklagelser om mord på Falun Gong-utövare.

Su Rong, partisekreteraren i Gansuprovinsen och tidigare chef för 610-byrån i Jilinprovinsen, ingick i en kinesisk delegation som besökte flera afrikanska länder. Vid sin ankomst till Zambia den 4 november, ingavs en stämningsansökan mot honom med anklagelser om mord, tortyr och förnedrande behandling av Falun Gong-utövare.

På eftermiddagen delgav HD:s ombud Su rättsärendet. Nästa dag beordrades Su av domstolen att inte lämna landet, innan förhöret den 8 november. Zambiska gränsmyndigheter underrättades också om domstolsbeslutet.

Efter att Su trotsat anmodan och inte infunnit sig inför domstolen sattes ett nytt datum upp till den 13 november. Su gjorde sig därmed skyldig till lagtrots/ohörsamhet – en brottslig handling enligt zambisk lag, vars lagstiftning följer brittisk tradition.

Då Su även uteblev vid nästa inkallelse, utfärdade domstolen en arresteringsorder och en polisiär eftersökning av honom.

Enligt gränsmyndigheternas registrering så är Su fortfarande kvar i landet, dock anger källor som arbetar med fallet i Zambia att Su "smög ut ur landet."

Sus fall är det senaste i en serie om 50 rättsliga processer som inletts mot kinesiska tjänstemän för förföljelse och kränkning av Falun Gong. (full list)

Detta är det andra fallet i Afrika. Det första ägde rum i Tanzania där den förra utbildningsministern Chen Zhili stämdes i augusti. Chen närvarade vid en utfrågning, innan hon flydde ut ur landet. I de flesta fallen har de anklagade omedelbart lämnat landet utan att bemöta anklagelserna.

AGERA NU

I FOKUS