Kinesiska agenter ledde angrepp på Falun Gong under president Hu Jintaos besök i Argentina

Över 30 våldsmän angrep Falun Gong-utövare och skar sönder banderoller

KOMMENTAR

Har Ju Jintao bestämt sig för att ta på sig Jiangs skuld?

Ett kinesiskt talesätt lyder: "Varje orättvisa har sitt ursprung och varje skuld har någon som får betala tillbaka." ... Vi vill utifrån händelsen i Argentina ställa frågan: "Gör Hu Jintao ett val mellan Jiang Zemin och Falun Gong? Vill Hu Jintao axla brottsrättsligt ansvar för förföljelsen tillsammans med Jiang Zemin? Full article...BUENOS AIRES (FDI) - Över trettio kineser, som tydligt samarbetade med den kinesiska ambassaden, angrep på tisdagen Falun Gong-utövare och skar sönder deras banderoller. Angreppet ägde rum utanför Hotel Hilton, där president Hu Jintao och hans delegation befann sig.

Enligt åskådare så kunde Hu inte undgå att se de kinesiska banderollerna från bilen han färdades i. Banderollerna kritiserade inte Hu, utan uppmanade istället till att den tidigare presidenten Jiang Zemin och tre av hans närmaste bundsförvanter ställs inför rätta för förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang: "Sedan Hu kom till makten i november 2002, har vi aldrig på något sätt riktat anklagelser mot honom, utan endast begärt ett slut på folkmordskampanjen och att de ansvariga ställs inför rätta. Vill Hu Jintao axla brottsrättsligt ansvar för förföljelsen tillsammans med Jiang Zemin?"

Under Hus besök pressade två ambassadtjänstemän även det argentinska presidentämbetet att arrestera Falun Gong-utövare och beslagta deras banderoller.

"Myndigheterna och polisen osv, känner alla till sanningen," säger en argentinsk Falun Gong-utövare, "men Kina framställer sig själva som 'jultomten' som kommer med gåvor till denna del av världen."

• Detaljer om händelseförloppet (eng)

AGERA NU

I FOKUS