610-byrån – en Gestapo-liknande organisation

2004-11-23 610-byrån

Skapandet av 610-byråerna

Den 7 juni 1999, cirka en månad innan förföljelsen av Falun Gong startade, lät den kinesiske presidenten Jiang Zemin ett brev cirkulera med titeln ”Kamrat Jiang Zemins tal vid ett möte med centralkommitténs politbyrå angående den omedelbara hanteringen av och lösningen på Falun Gong-frågan." I detta brev introducerade Jiang förföljelsetaktiken mot Falun Gong. Han beordrade etableringen av vad han kallade ”en ledningsgrupp som specialiserar sig på att hantera Falun Gong-frågan” och utsåg gruppens tre högsta chefer, däribland chefen för politik- och rättskommittén, Luo Gan.

Direkt enligt Jiangs order satte det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté den 10 juni officiellt upp ett kontor, sedermera upphöjd till myndighet, för denna ”ledningsgrupp” och döpte det till ”Huvudkontoret för hantering av Falun Gong-frågan”, även kallad 610-byrån. I detta brev meddelade även Jiang att ”centralkommittén och samtliga regeringens ministerier och kommissioner, samt alla provinser, autonoma regioner och kommuner under centralregeringen skall agera i nära samarbete med 610-byråerna." Som en följd blev 610-byråerna en välorganiserad och oberoende verksamhet som spänner över allt från den centrala regeringen till de lokala regeringarna och har absolut makt över varje nivå inom partiets administration, liksom över alla politiska och rättsliga områden. Det är den högsta myndighet som utvecklats av Jiang Zemin och hans medbrottslingar för att specifikt förfölja Falun Gong. Enligt Jiang så är etableringen av 610-byråer till för att ”undersöka och få fram ett unisont agerande när det gäller särskilda steg, metoder och åtgärder för att lösa Falun Gong-frågan”. Just så iskallt som det låter, har 610-byråerna lett den över fem år långa brutala förföljelsen av Falun Gong och dess utövare och har resulterat i hundratusentals fall av förtal, godtyckliga arresteringar och interneringar, tortyr, sexuell och mental misshandel, försvinnanden och mord.

Under de senaste dryga fem åren har 610-byråerna, under ledning av Luo Gan, utvecklats till den ultimata maskinen för Jiangs statsterror mot Falun Gong. De använder kraftfull indoktrinering, våld och skräck för att terrorisera och dominera Falun Gong-utövares och andra kinesiska medborgares sinnen och hjärtan. Dokumentation från mängder av vittnesmål, ibland hundratals vittnen, visar att under de senaste två åren har Jiang Zemins regim konstant utfärdat olika hemliga direktiv mot Falun Gong genom 610-byråerna, från direktivet att ”fysiskt förgöra Falun Gong-utövarna” till ”Falun Gong-utövare som torteras till döds räknas som självmord” och ”Identifiera inte kroppen – kremering lokalt på plats.” Dessa hemliga och dödliga direktiv har gett den lokala polisen fria händer att tortera, använda sexuella övergrepp och till och med mörda Falun Gong-utövare. Brutaliteten är bortom all fattningsförmåga. Under internering har våld och tortyr blivit ett huvudverktyg mot Falun Gong-utövare, oavsett ålder, kön eller fysiskt tillstånd.

Slag, tvångsmatning med chili eller höghaltigt saltvatten, förvägra mat, sömn och toalettbesök, utsätta för extremt hett eller kallt väder, bränna med cigaretter och het metall, elbatongschocker – detta är bara några av de dokumenterade tortyrmetoderna som används på utövare. Amnesty har listat över 100 metoder. Kvinnliga utövare har fått utstå alla slags sexuella övergrepp, såsom våldtäkt och användning av elchocksapparater på känsliga kroppsdelar. Gravida kvinnor har tvingats till sena aborter för att förlänga fångvaktarnas möjlighet att kvarhålla dem, hellre än att släppa dem fria så att de kan föda sina barn.

>Den snabba ökningen av dödsfall är ett direkt resultat av alla dessa order från 610-byråerna. För närvarande närmar sig den verifierade dödssiffran 1200, medan den faktiska dödssiffran är betydligt högre. Källor från det kinesiska kommunistpartiets inre kretsar säger att dödssiffran är åtskilliga tusen.Till sin natur är 610-byråerna mycket lika det kinesiska kommunistpartiets centralkommittés kulturrevolutionsgrupp, en produkt från kulturrevolutionen på 60- och 70-talen som ledde den horribla förföljelsen och som mördade mängder av oskyldiga medborgare under kulturrevolutionen.

610-byrån – ett Gestapo för Falun Gong

Jiangs direktiv  verkställs huvudsakligen genom 610-byrån – en Gestapoliknande organisation som skapades av Jiang med det enda ändamålet att implementera policyn ”>utrota Falun Gong”>. 610-byrån är den organisation i Kina som på alla nivåer har befogenhet att ge order om systematisk förföljelse av Falun Gong-utövare genom organiserad hjärntvätt och tortyr.

Dirigerade av 610-byrån får polis-, häktes- och tvångsarbetslägerspersonal runtom i landet belöningar och befordringar för att framgångsrikt få fram uttalanden från Falun Gong-utövare om att överge sin andliga utövningsmetod – oavsett vilka medel som används. Om personalen på olika nivåer inte kan få fram sådana uttalanden från utövare, avskedas de ofta från sina positioner och/eller utsätts för bestraffningar från sina överordnade. På så sätt släpps ofta de som går med på att avsäga sig Falun Gong, medan de som inte gör det fortsätter att bli torterade och misshandlade, i många fall till döds.

Samband

Det är samma maktpyramid av påtryckningar och morötter uppifrån som ligger till grund för kinesiska ambassaders och konsulats agerande för att försöka stoppa och förtala Falun Gong. En kärnpunkt är dessutom att de ansvariga för förföljelsen vill dölja de hemska brotten mot sin egen befolkning.

AGERA NU

I FOKUS