Ny publikation med sammanställda FN-rapporter om förföljelsen av Falun Gong har publicerats

Ny publikation som sammanställer FN-rapporter om kränkningarna och brotten som begås mot Falun Gong-utövare.

"Grymheten i tortyren trotsar all beskrivning" – FN:s Specialrapportör

SAN DIEGO (FDI) – Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, har tillkännagett utgivningen av 2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Denna andra utgåva är en sammanställning med rapporter från FN:s människorättskommissions specialrapportörer, om Kinas våldsamma och ofta dödliga förföljelse av Falun Gong-utövare.

FN:s specialrapportörer utger årliga rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världen. Brotten som Falun Gong utsätts för har väckt allt mer fördömande från FN:s Specialrapportörer.

Informationen och rapporterna suddar övertygande ut den kinesiska regimens påstående om att Kina har "den bästa perioden för mänskliga rättigheter," sa Liying Zheng, en taleskvinna för arbetsgruppen.

Publikationen innehåller rapporter som getts ut av FN:s olika rapportörer för områden såsom, "Tortyr, Utomrättsligt agerande, Summariska rättsprocesser och godtyckliga avrättningar, Kvinnovåld, Trosfrihet och Yttrandefrihet.

Specialrapportören för Kvinnovåld tar upp över 50 fall, varav ett är om en universitetsstudent från Chongqing: "Enligt erhållen information den 13 maj 2003, tog flera polismän henne till en cell inom Baihelins interneringscenter i Shapingbadistriktet och tvingade två kvinnliga fångar att ta av henne kläderna. En av poliserna knuffade henne till golvet och våldtog henne inför alla fångarna. Polisen försökte sedan att våldsamt genomföra en oprofessionell tvångsmatning då hon inlett en hungerstrejk, vilket allvarligt skadade både luft- och matstrupe och medförde att hon miste talförmågan."

Till exempel uttalar FN-rapportören för "Utomrättsligt agerande, summariska rättsprocesser och godtyckliga avrättningar": "Specialrapportören är fortsatt mycket oroad över dödsfallen som sker under internering i Kina. Rapporter beskriver hemska händelser där Falun Gong-utövare avlider som en följd av brutal behandling och bristande medicinsk vård. Grymheten och brutaliteten i dessa tortyrhandlingar är obeskrivbar."

Publikationen tar upp över 30 tortyrmetoder som används mot Falun Gong-utövare i Kina och många skildras genom fotografier som tagits av offer i Kina.

Ett uppdaterat avsnitt ger en introduktion till Falun Gong, dess kulturella och historiska ursprung, såväl som en historisk tillbakablick på hur Falun Gongs popularitet växte i Kina innan förföljelsen av den traditionella kinesiska utövningen inleddes 1999 av den dåvarande kinesiske ledaren Jiang Zemin.

"Falun Gong Human Rights Working Group hoppas att denna nya publikation kan hjälpa allmänheten att förstå sanningen om den förfärliga terrorattacken mot Falun Gong i Kina," säger Zheng. "Vi har även förhoppningen att fler människor sprider publikationen och information om denna fråga och agerar utifrån de möjligheter de har för att få ett slut på denna tragedi och ger röst åt de som inte har någon talan." Publikationen kan tas hem här: http://www.flghrwg.net

AGERA NU

I FOKUS