En åskådares uppfattning: Moralisk konflikt mellan Falun Gong och det regerande kinesiska partiet är den verkliga orsaken till förföljelsen

Boxun.Net publicerade en artikel den 26 april 2002, som förklarade: Den verkliga orsaken till det regerande partiets förföljelse av Falun Gong är ett moraliskt krig mellan de båda, som manifesteras i en konflikt mellan partiets kultur representerad av "hyckleri, ondska, konflikt" och de vanliga människornas strävan efter en moralisk livsstil centrerad kring "sanning, godhet, tålamod".

Författaren skrev att Falun Gong på ytan verkar attrahera många äldre människor eftersom det på något vis fungerar som en "folkrörelse", såsom gruppövningarna, som verkligen kan göra de äldre människorna glada och nöjda. Detta ligger emellertid långt ifrån att förse äldre människor med en källa till inkomster i sitt liv och vi förväntar oss inte att se en mängd utövare som hoppas kunna försörja sig genom att utöva Falun Gong. Trots att Falun Gong kan lösa vissa problem för socialt missgynnade grupper, är dess utveckling emellertid inte beroende av att befria fattiga människor från sina vedermödor med hjälp av "övernaturliga förmågor". Effekten som Falun Gong i stor utsträckning har uppnått, utgör en bas som "vänder sig emot vulgaritet och skenhelig moral" i människors hjärtan, vilket har fyllt upp det moraliska tomrum som finns mitt i partiets otäcka, hycklande konflikter. Övningar och principer som renar anden på ett sådant sätt, tilltalar det kinesiska folket mycket. Enligt partiets egna ordalag som de använde i sin kampanj mot Falun Gong, "Detta är en konflikt som riktar sig mot [att Falun Gong fått] folkets stöd".

AGERA NU

I FOKUS