Falun Dafa: 1992-2002

I historiens eviga flöde är mänskliga liv lika flyktiga som en blommas blomstringstid. I universums gränslösa himlavalv är den mänskliga visdomen lika obetydlig som ett litet senapsfrö. Hur många visa män har inte sökt mödosamt, med hopp om att finna livets eviga, sanna mening?

Falun Dafa introduceras till världen

För tio år sedan den 13 maj 1992, under höjdpunkten av qigongs landsomfattande popularitet i Kina, höll Li Hongzhi den första serien med föreläsningar om Falun Gong i staden Changchun. Vid den här tidpunkten introducerade han formellt en uppsättning vackra och mjuka övningar till allmänheten – Falun Gong – vars syfte är att föra människor till kultiveringens högsta nivå. I sina föreläsningar sade Li Hongzhi för första gången klart och tydligt, att för att kunna erhålla Gong [kultiveringsenergi] måste utövare kultivera sitt sinne och hjärtats natur och förbättra sin moralstandard genom att följa principerna "Sanning, Godhet, Tålamod". Genom sina klara principer, lättlärda övningar och faktumet att det är bra för både unga och gamla, gjorde att Falun Gong spreds snabbt och uppskattades av många qigong-älskare som hade sökt efter sanningen om qigong. Vid den tiden erkändes principerna, utövandet och Falun Gongs positiva effekter helt av Kinas Vetenskapliga Qigong och Forskningsinstitut och benämnde det sålunda som en av qigong-skolorna som var direkt anslutna till Institutet. Det erbjöd även mycket hjälp och stöd för att främja spridandet och undervisningen av Falun Gong. Sedan dess har allt fler människor börjat förstå livets mening och de har funnit livets sanna syfte, genom att studera och utöva Falun Gong.

Från maj 1992 till december 1994, med inbjudan från de lokala avdelningarna inom Vetenskapliga Qigong och Forskningsinstitutet över hela Kina, höll Li Hongzhi 54 kurser (9-dagars seminarier) och föreläste om Fa [den stora lagen och principerna]. Tiotusentals elever kom på föreläsningarna. I januari 1995 publicerades Falun Gongs huvudbok Zhuan Falun och den gavs ut i Kina av Kinas Radio och TV:s Bokförlag. Samma år, den 4 januari, i föreläsningssalen på Pekings Allmänna Säkerhetsuniversitet hölls en ceremoni för att fira den första upplagan av boken Zhuan Falun. Under denna ceremoni meddelade Li Hongzhi att det var dags att upphöra med lära ut Fa i Kina i form av de populära 9-dagars seminarierna.

Efter att den publicerades, överträffade efterfrågan av boken Zhuan Falun hela tiden tillgången. År 1996 listades den av Beijing Youth Daily som en av de tio mest populära böckerna i Peking. I mars och maj 1995 bjöds Li Hongzhi in till både Sverige och Frankrike för att föreläsa om Fa och därmed började Fas spridning utanför Kina. Han gjorde även så att världens folk kom att beundra Kinas mästerliga visdom och civilisation än mer och vann därmed internationellt anseende åt Kina. På de sju åren mellan maj 1992 och juli 1999, spreds Falun Gong från mun till mun över hela Kina och till 30  länder [nu ca 70 /red] utanför Kina och det har varit till glädje för 100 miljoner människor.

Förföljelsen

På grund sin extrema avundsjuka och hunger efter makt och diktatur agerade Jiang emellertid egensinnigt och kraftfullt. Den 21 juli 1998 utfärdade byrå nr 1 på Statliga Säkerhetsavdelningen regler som stred mot konstitutionen. Dokument nr 555 [1998], ”Angående meddelandet om att undersöka Falun Gong”, utfärdades av Statliga Säkerhetsavdelningen för att ”först anse Falun Gong skyldiga och därefter göra undersökningen”. Den 10 juni 1999 skapades den statliga myndigheten 610-byrån för att specialisera sig på att koordinera och genomföra förföljelsen av Falun Gong. Den 20 juli samma år skedde den landsomfattande, systematiska, storskaliga arresteringen av Falun Gong-utövare. På eftermiddagen den 22 juli, sände CCTV Civila Administrationsdepartements beslut att förbjuda Falun Dafas forskningsinstitut. Vidare tillkännagav Statliga Säkerhetsavdelningen ”de sex förbuden” och Kinas centrala partikommitté släppte meddelandet att partimedlemmar inte tilläts utöva Falun Gong. Vid denna tidpunkt startade den brutala landsomfattande förföljelsen, med målet att ”förtala [Falun Gongs] rykte, att ruinera dem och fysiskt utplåna dem”.

Enligt myndigheternas officiella interna statistik uppgår emellertid det faktiska antalet utövare som dött efter att ha arresterats till 1600 i slutet av 2001 [andra källor uppger mångdubbelt högre siffror på antalet dödade /red] Hundratusentals har sänts till tvångsarbetsläger. Tusentals utövare har med våld skickats till psykiatriska sjukhus för att torteras med injektioner som skadar det centrala nervsystemet. Stora grupper av Falun Gong-utövare har med våld skickats till lokala hjärntvättsklasser, där de utsatts för både fysisk och psykisk tortyr. Många fler utövare har misshandlats allvarligt och har blivit utpressade på stora summor pengar. När stora mängder Falun Gong-utövare misshandlas till döds, skadas och då deras familjer splittras, när de är tvungna att lämna sina hem och gå från plats till plats på grund av förföljelsen, är även miljontals Falun Gong-utövares familjer, anhöriga, goda vänner och kollegor inblandade och hjärntvättade i olika grad.

Fridfull protest

Precis som Falun Gong-utövare tillkännagav i början av förföljelsen: den här ondskefulla förföljelsen är dömd att misslyckas. Istället för att bli förtryckta och krossade har Falun Gong snabbare spridits vidare och fått mer stöd runt om i världen med sin ihärdiga fridfullhet och sitt förnuft under de senaste tre åren av brutal förföljelse. Mitt under prövningarna, skiner ”Sanning, Godhet, Tålamod” ännu mer strålande.

Vänligen se omständigheterna nedan:

1. Innan förföljelsen började 1999, utövade omkring 100 miljoner Falun Gong i nästan 30 länder runt om i världen, med de flesta utövarna i Kina. Idag år 2002, lever Falun Gong inte envist vidare bara i Kina utan sprider sig vida omkring till nästan 60 länder och regioner, med nästan 100 000 utövare enbart i Taiwan. Genuina utövare lovordar det fantastiska bidrag Falun Gong har gjort för människors hälsa och moraliska förbättringar, såväl som att lovorda Falun Dafas djupgående principer.

2. Före 1999 spreds Falun Gong mestadels muntligen. Människor som inte utövade Falun Gong kände inte till den, även om de var precis i närheten av den. Idag år 2002 har inte bara Falun Gong inte försvunnit; tvärtom känner världens media till om Falun Gong och människor runt om i världen blir gradvis mer och mer medvetna om vad Falun Dafa är. Falun Dafa har också fått sympati vida omkring och stöd från regeringar och människor runt om i världen.

3. Före 1999 lovordades Falun Gong av Kinas Statliga Säkerhetsavdelning och tillerkändes diplomet ”Stiftelsen för Modigt Agerande”. Vid den tiden mottog den även ett flertal erkännanden från lokala myndigheter i staten Texas, USA. Idag år 2002, har Falun Gong fått motta nästan 800 tillkännagivanden eller stödjande resolutioner utanför Kina. En ”Falun Dafa-festival” har etablerats i Kanada och utövare runt om i hela världen har tillkännagivet den 13 maj som ”Internationella Falun Dafa-dagen”.

4. I fastlandet Kina har utövare åkt till Himmelska Fridens Torg nästan varje dag för att protestera mot förföljelsen alltsedan förföljelsen började fram tills nu och för att berätta för människor att “Falun Dafa är bra”. Förr blev nästan alla Falun Gong-utövare som vädjade på Himmelska Fridens Torg gripna och misshandlade, men sedan det förra året eller så kommer fler och fler rapporter som bekräftar att med kraften av upprätta tankar och tro kan många utövare komma och gå som de vill, även framför militärpoliser och civilklädda polisers hårda bevakning. I början av november förra året började västerländska utövare åka till Peking i grupper om två eller tre för att protestera mot förföljelsen och för att klargöra sanningen för Peking. En av dem vecklade ut en banderoll på kinesiska på Himmelska Fridens Torg och ropade på kinesiska, ”Falun Dafa är bra”. Den här västerländska mannen skrev i ett öppet brev till det kinesiska folket, ”Falun Dafa kommer från landet Kina; det kommer från det kinesiska folkets djupa och vackra kultur. Utan Falun Dafa skulle jag inte vara den jag är idag. Med den djupaste respekt steg jag i land i på er mark. Jag stödjer sanningen på grund av er. Jag hoppas att mitt utländska utseende och rena hjärta kan väcka den återstående godheten i era hjärtan. Snälla, följ inte med i Jiangs och hans kriminella grupps förföljelse av Falun Gong. Det kan absolut inte vara bra för er”.

5. 1999 när Jiang utfärdade en order om att förfölja Falun Gong, sade han med självsäker ton, ”Jag tror inte att kommunistpartiet inte kan besegra Falun Gong!” För flera veckor sedan i april 2002 i Tyskland, var han så rädd för Falun Gong att han blev neurotisk. Han eskorterades inte bara tätt av en ambulans varthän han åkte, han var också rädd för gult och blått, vilka är färger som ofta bärs av Falun Gong-utövare. Han var till och med rädd att möta människor som hade asiatiskt påbrå. Det visar att Jiang varken ´vet ut eller in´ och att han är mäktig utanpå men svag inuti. Friheten att utrycka sig och få information fritt utanför Kina gör det möjligt för människor att lätt se den sanna naturen av den här förföljelsen och sanningen om Falun Gong utan (att behöva uppleva) någon mental börda. Angående den iscensatta självbränningsincidenten på Himmelska Fridens Torg under det kinesiska nyåret, så har Amnesty International påvisat i en kortfattad artikel publicerad augusti 2001, ”Det faktum att regeringen tillerkänner användandet av våld mot Falun Gong-utövare rapporterades i detalj i en artikel i Washington Post augusti 2001. Enligt artikeln konspirerade CCPC en ny policy som var ämnad att utrota den här rörelsen efter att lokala regeringstjänstemän motvilligt och vacklande genomdrivit en 18-månaders lång anti-Falun Gong-kampanj med dålig verkan … (de) uppviglade allmänhetens och medias hat mot Falun Gong. Propagandan använde en självbränningsincident på Himmelska Fridens Torg den 23 januari som utfördes av fem personer som hävdade att de var Falun Gong-utövare, inklusive en 12-årig flicka. Efter incidenten spelade regeringen oupphörligen upp den hemska videon av den brända flickans kropp på statskontrollerad media förutom rapporterande material som förtalade Falun Gong; allt i ett försök att vända allmänhetens opinion av Falun Gong”. Från 20-22 mars 2002, höll Falun Gong-utövare och sympatisörer från mer än 40 länder en fridfull protest med gruppövningar och andra fridfulla aktiviteter under det 58:e möteet vid FN:s Kommissionen för mänskliga rättigheterna i Genève. Chockerad av den allvarliga orättvisan och förföljelsen i Kina skrev en djupt oroad schweizisk ledamot: ”Varför avvisar Kina de urgamla principerna Sanning, Godhet, Tålamod, vilket är avgörande för hela mänskligheten? Denna form av qigongkultivering kan förbättra kultiverarens fysiska och mentala hälsa och på samma gång visar den en omfattande respektfull vördnad för en person. Varför skulle någonting som detta göra den kinesiska regeringen rädd?”

Bryta igenom informationsblockaden och klargöra sanningen

Än mer anmärkningsvärt är det faktum att Jiang trodde han kunde eliminera Falun Gong på tre månader, men efter tre år av "härdande" har utövare av Falun Gong en än mer bestämd tilltro på "Sanning, Godhet, Tålamod” och allt fler har gått ut i samhället. I hela världen har utövare gjort fridfulla vädjanden samtidigt som de har klargjort och skyddat sanningen.

1) Bryta igenom informationsblockaden

Innan 1999 studerade de flesta utövare i och utanför Kina bara Fa och utövade lite tillbakadraget, samt introducerade deras personliga erfarenheter och fördelarna de har fått från Falun Gong-utövning till deras familj och vänner. För att klargöra sanningen som förvrängdes av partiets propaganda efter 20 juli 1999, steg Falun Gong-utövare i Kina, trots faran för deras liv, ut ur individuell kultivering och använde alla typer av metoder för att klargöra sanningen till den breda allmänheten, såsom vädjan, protestera på Himmelska Fridens Torg, dela ut flygblad, artiklar som klargör sanningen och Video-CD:s, samt att direkt tala om fakta för människor. De hade använt alla möjligheter för att förändra människornas synsätt och okunskap om Falun Gong.

Utövarna utanför Kina gjorde också allt de kunde för att stödja utövarna i Kina. Under dessa tre år, från att ha börjat lära sig att använda e-post, har utövare utomlands använt sin tid för att iordningställa innehållsrika Falun Gong-webbsajter. Från att ha börjat lära sig hur man sammanställer enkla flygblad har utövare nu producerat många olika typer på skilda språk och för olika evenemang, även producerat många broschyrer som klargör fakta och informerar, tidskrifter och flera kinesiska tidningar med förfinat och rikt innehåll som riktar sig till den breda allmänheten. Från att ha börjat förstå betydelsen av ord, "kongress", "organisationer för mänskliga rättigheter" och andra termer, har utövare efterhand berört människors hjärtan med deras ord, gärningar och sanningen – och har fått sympati samt stöd från lagstiftande församlingar, organisationer för mänskliga rättigheter, icke-statliga organisationer och den breda allmänheten ute i världen.

Efter tre års svårigheter har utövare utanför Kina etablerat webbplatser, tidningar, radio- och TV-stationer riktade mot allmänheten samt erhållit en viss kapacitet att ha sändningar till Kina och många utövare i Kina har kunnat bryta igenom informationsblockaden.

Vid 20-tiden den 5 mars 2002, då några 100 000 hushåll i Changchun tittade på TV, bytte plötsligt åtta kanaler, däribland film- nyhets- och ekonomikanaler, till program som klargjorde sanningen om Falun Gong. Utövare i Changchun sände programmen som innefattade "Falun Dafa sprids runtom i världen", "Självbränning eller iscensatt händelse" till befolkningen i Kina trots den strikta informationsblockaden. Den oavbrutna sändningen pågick i 40–50 minuter. Händelsen hade stor verkan i Kina. Enligt internationella medierapporter ägde liknande händelser rum innan Changchun i Sichuans och Liaonings kabeltv-nätverk. Changchun-händelsen rapporterades vida omkring av internationella medias stora kanaler och medförde uppmärksamhet och reaktioner från icke-statliga organisationer, internationella organisationer för Mänskliga Rättigheter och även FN.

Enligt internationella mediarapporter den 4 april 2002, publicerade Guangzhou Dagstidning  "Guangzhous Partikommittés officiella tidskrift", två dikter av Falun Gongs grundare Li Hongzhi, "Katastrofen" och "Sållningen", på sidan A23 den 30 mars. Detta förorsakade en väldig omvälvning i partiets propagandesystem. Många större internationella media följde utförligt upp denna händelse.
Den 20 april 2002, sändes fler program som klargjorde sanningen, under kvällstid (många tittare) i flera distrikt i två större städer såsom Harbin i Heilongjiang-provinsen. Sändningen varade så länge som i 75 minuter. Programmen inkluderade "Falun Dafa sprids runtom i världen", "Självbränning eller iscensatt händelse", "Fakta om brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina", "Den sanna historien om mordfallet i Peking" och "Den sanna historien om tiotusen människors vädjan den 24 april". AP rapporterade om denna händelse den 9 maj. I rapporten stod det att Falun Gong-utövare i Kina framgångsrikt åter hade lyckats byta utsändningen i kabel-tv och sänt TV-programmen i en annan storstad, Harbin, som fördömde Jiangs regims förföljelsen av Falun Gong .

Enligt de senaste uppgifterna från tittarkällor inne i Kina, tystnade sändningarna den 12 maj 2002, i tre minuter i varje kabelnät i tio provinser när CCTV sände ett program som förtalade Falun Gong, tystnaden varade ända tills anti-Falun Gong-programmet var slut. Provinserna där sändningarna tystnade var: Inre Mongoliet, Yunnan, Sichuan, Guizhou, Chongqing, Henan, Qinghai, Shaanxi, och Gansuprovinsen. ”Kabel-TV-nätverk i varje by” är ett högt prioriterat projekt sponsrat av den kinesiska statstelevisionen, med syftet att föra ut partiets ensidiga propaganda till landsbygden via satelitsändningar. Händelsen tros vara ännu ett lyckat försök av Falun Gong–utövare inne i Kina att bryta sig igenom informationsblockaden.

2) Att göra Falun Dafa-dagen till en betydelsefull dag för fler människor

Den 13 maj 2002, den årliga minnesdagen av då Falun Dafa började spridas i världen, utnämnde sex städer i provinsen British Columbia i Kanada, månaden maj 2002, till att vara ”Falun Dafa-Månaden. ”Dessa sex städer var, Armstrong, Belacara, Parksville, Cranbrook, Cumberland och Duncan. Borgmästarna i de sex städerna utfärdade kungörelser med lovord och uppskattning för den traditionella kultiveringsmetoden Falun Gong, som medför både kroppslig och själsliga effekt för människor runt om i hela världen. Kungörelserna tillgännagav Falun Gongs bidrag till förbättrade hälsoförhållanden i samhället och uttryckte sin beundran för de förföljda Falun Gong-utövarnas medkänsla och tålamod trots deras så svåra levnadsförhållanden.
För att på Falun Dafa-dagen, den 13 maj, kunna fira den 10-årsdagen av Falun Gongs introduktion i världen, anordnade alla utövare runt om i världen festligheter, med höjdpunkt den 13 maj. Dafa sprids i världen och vi firar för alla i himlen och på jorden.

Epilog

Är det sant att de senaste århundradenas stränga diktatur har gjort det möjligt för partiet att beröva människor deras liv och deras ägodelar utan att riskera något som helst straff? Är det sant att den som blir en måltavla för partiet är dömd att lida i tystnad fram tills dess att dennes oskuld har återupprättats?

De två starka sidorna i Jiangs regim, våld och bedrägeri, har visat sig vara kraftlösa i mötet med de fridsamma Falun Gong-utövarna. Efter att ha fått veta sanningen kan människor inte låta bli att göra annat än att lovorda Falun Gong-utövare: ”Verkligen hedervärda, Falun Gong!” ”Rättfärdigheten kommer till slut att segra över ondskan”. ”Ni kommer att segra till sist”.

Falun Gong kommer i all evighet att alltid vara befrämjande för människors kropp och sinne. De miljontals utövare som har bibehållit sina upprätta tankar och tro kommer med all säkerhet att få en underbar framtid. När sanningen om Falun Gong har klargjorts i hela världen, kommer Jiangs regim helt säkert att få möta principen om återgäldning.

Efter att ha upptäckt den verkliga meningen med livet har miljontals människor med ungefär samma liv och yrken som du och jag, trätt fram ur det här själviska, ytliga och illusoriska samhället och genom sina handlingar blivit banbrytare för den nya moralen och kulturen. Trots förtalet och den brutala förföljelsen som genomförs med hjälp av landets alla ekonomiska och militära propagandaverktyg, har utövare i sin övertygelse lyckats visa sanningen om Falun Gong till människor över hela världen. På bara tre år har de gått från förföljelsens mörker till tillståndet där ”Buddhas ljus skiner överallt”. Under de sista tio åren har de sanna principerna ”Sanning, Godhet, Tålamod” blivit så kraftfulla och har inte bara från grunden renat och förädlat miljontals utövares kroppar och hjärtan, utan har också gjort det möjligt för dem att kunna föra fram sanningen utan att klaga, trots den obevekliga förföljelsen och att de har utsatts för likgiltighet, missförståelser, attacker.

De har väckt upp oräkneliga vänligt sinnade hjärtan. Så många ting har passerat likt strimmor av rök och det sanna guldet kommer att avslöja sig självt efter att leran och sanden har sköljts iväg. I en tidsperiod i samhället när många människor har glömt vad moralens egentliga mening är och söker materiella vinningar och egna nöjen framför den verkliga meningen med livet, är det svårt att genast inse de senaste tio årens unika historiska roll. Inom en nära framtid kommer de dock att bli förvånade över den egendomliga händelseutveckling och det osjälviska uppoffrandet hos Falun Gong-utövare världen över under de senaste tio åren. Då kommer människor klart kunna se att det var under de här tio korta åren som Falun Gong-utövare genom sin egen kultivering återupprättade den egentliga innebörden av moral. De inspirerade människor till att åter sätta värde på vänlighet och räddade verkligen många människor.

Dessa tio år utgjorde inte bara en möjlighet för moderna människor att återvända till sina egna rätta jag utan lämnade också kvar en historisk referenspunkt för framtida generationer. Trots att det verkar ganska enkelt och blygsamt är det i verkligheten en storslagen och anmärkningsvärd, aldrig tidigare skådad händelse i historien. Alla kommer klart att kunna förstå detta och betrakta den 13 maj, den dag då Falun Dafa började läras ut till offentligheten, som den mest betydelsefulla dagen i historien, såväl som den dag då den nya tidsperioden i mänsklighetens historia påbörjades.

Dessa tio år mellan 1992–2002 har verkligen varit storartade med tanke på Dafas spridning över hela världen. Vad Falun Dafa har fått genomgå i den här världen är oförglömligt och kommer att finnas nedtecknat i historien för alltid.

AGERA NU

I FOKUS