Fem förklaringar till den grundlösa förföljelsen av Falun Gong

Här är fem förklaringar till den irrationella förföljelsen av Falun Gong som getts av många analytiker och Kina-specialister:

1. Förtryck av människors andlighet är omfattande i det kinesiska samhället
2. Jiang Zemins förbittring
3. Populariteten av utövningen
4. Tjänstemän i partiet använder Falun Gong som syndabock för sitt politiska syfte
5. Totalitärisk paranoia

1. Förtryck av människors andlighet är omfattande i det kinesiska samhället

Det kinesiska kommunistpartiet har sedan det tog makten 1949, konstant förtryckt invånarnas tro och andliga övertygelse. Det ateistiska partiet har tvingat många i Kina, såsom katoliker, kristna och andra religioner, som inte fogat in sig och är "statligt verifierad", att utöva i hemlighet och på flykt.

2. Jiang Zemins förbittring

Genom att frukta att den stora populariteten skulle överskugga honom själv, beordrade Jiang Zemin att den traditionella kinesiska utövningen skulle "elimineras" enligt  en artikel i Washington Post 1999: "Partikällor uppger att Politbyråns ständiga kommittè inte var enad att genomdriva nedslaget och att Jiang ensam beslöt att Falun Gong måste elimineras," för att säkerställa hans maktposition. Kinaexperten Andrew Nathan noterade, "[ytterst så är kommunism] ett system byggt på att monopolisera och makt och [Falun Gong] är något "väsentligt", vilket inte kan förbises."

3. Populariteten av utövningen

Falun Gong-utövare översteg antalet medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet.
Falun Gong introducerades först till allmänheten den 13 maj 1992. Vid slutet av 1998 fanns det 70-100 miljoner människor som hade börjat utöva, enligt den kinesiska regeringens egen undersökning. Falun Gong hade blivit ”den största frivilliga organisationen i Kina, större än till och med kommunistpartiet". (USA-nyheter och rapporter från världen, februari 1999)

4. Tjänstemän i partiet använder Falun Gong som syndabock för sitt politiska syfte

Då ekonomisk och teknisk utveckling har blivit viktigt för Kina som nation, så framkallade det politisk oro hos många regeringstjänstemän som specialiserar sig på politisk propaganda och ideologisk kamp och man fann här ett ”medel” att nå politisk makt. Falun Gong gjordes till syndabock i detta syfte. Propagandan släpptes från regeringsstyrd media för att förtala Falun Gong och dess grundare från juni 1996 och ökade med mobilisering av polis och användning av fysiskt våld i Tianjin den 23 april 1999. Utvecklingen och upptrappningen av förföljelsen av Falun Gong hände under en period av tre eller fyra år.

  • 5. Totalitärisk paranoia

Misstänksamhet, att det kan finnas en gömd ”ledande hjärna” bakom Falun Gong. Den kinesiska presidenten använder förföljelsen för att visa politisk makt. Den 25 april 1999 höll över tio tusen Falun Gong-utövare en fridfull manifestation vid Kinas myndighets överklagandekontor för att vädja till den centrala regeringen för frisläppandet av medborgare som godtyckligt spärrats in av polisen i Tainjin under de senaste två dagarna. Kinas premiärminister Zhu Rongji kom personligen ut för möta utövarna och situationen fick en fridfull lösning. Trots detta så skrev Jiang Zemin dokument till andra regeringstjänstemän i vilka han trodde att det fanns någon politisk fiende eller ”ledande hjärna” inom partiets högsta ledning bakom Falun Gong.

Sålunda använde sig Jiang av sin förmåga att ”eliminera Falun Gong” med sin förmåga att bli kvar vid makten och startade förföljelsen.

När CNN:s Willy Lam rapporterade om en veteran i kommunistpartiet genom sin analys: ”Genom att släppa lös en Mao-liknande rörelse (mot Falun Gong), så tvingar Jiang seniorkärnan att bli förpliktigad sin trohet till hans linje. Detta kommer att stärka Jiangs auktoritet och kan ge honom tillräckligt med drivkraft för att han ska kunna diktera händelser vid partiets 16:de kongress".

AGERA NU

I FOKUS