Sociala frågor

Vad beträffar Kinas sociala situation, genomgår landet för närvarande mycket stora förändringar i varje aspekt av samhällslivet. Inget mindre än en värderingskris uppenbaras när utländska värderingar härstammande från kapitalistiska marknader och radikalt annorlunda samhällen dagligen strömmar in i den kinesiska kulturen. Inte mycket finns på plats för att kontrollera detta inflöde av värderingar och idéer. När nu glöden hos den djupt rotade traditionella kulturen, en kultur som till och med överlevde den stora kulturrevolutionen (1966-76), i viss utsträckning falnat uppkommer alla möjliga slags, för Kina nya, problem. Det finns ett utbrett missnöje med sakernas tillstånd och även om dessa frågor faller utanför räckvidden av denna text, är det tillräckligt att säga att Kinas politiska ledning är mycket osäker på hur man skall hantera dessa företeelser.

Falun Gong befinner sig mitt i dessa spänningar och vissa själviska tjänstemän i det kinesiska kommunistpartiet har utnyttjat detta. I synnerhet befinner sig Falun Gong mitt i skärningspunkten mellan traditionella kinesiska kultiveringsmetoder (som qigong och Taiji) och modern västerländsk vetenskap och biomedicin. I tusentals år har kineserna åtnjutit traditionella läkekonster såsom akupunktur, örtmedicin och qigong. Vad viktigare är, dessa aspekter av den traditionella kulturen erbjuder en djup förståelse av mänskligt liv, naturen, universum och deras inbördes förhållande. Under kulturrevolutionen stämplades dessa metoder bland annat med etiketter som ”vidskepelse”, ”bedrägeri”, ”bakåtsträvande”, ”ovetenskapliga” och till och med ”pinsamma”.

Trots att den kinesiska regeringen under de senaste årtiondena förespråkat dessa metoder som ett sätt att lösa problemen i det kraftigt överbelastade sjukvårdssystemet, har dessa traditionella metoder aldrig helt och hållet återfått sitt anseende. Således, när det tjänar vissa personers politiska syften används dessa förklenande etiketter för att misstänkliggöra andra. Detta är lätt gjort eftersom allt som är grundat i västerländsk vetenskap, såsom västerländsk biomedicin, ses som ”modernt” och ”progressivt” i dagens Kina. Det kommer alltså inte som en stor överraskning att det under de senaste åren i kinesiska media förekommit ett flertal nyhetsprogram och artiklar där Falun Gong påstås vara vidskepelse och ”förorsakare av feodalism”. Då många utövare avbryter medicinsk behandling (beroende på förbättrad hälsa), har en del personer påstått att Falun Gong är fientligt inställd till modern vetenskap och medicin. Ironiskt nog fortsätter på samma gång många inbitna partimedlemmar, av vilka vissa är välkända vetenskapsmän i Kina, att tro att maoistisk och marxistisk doktrin är ”hård” vetenskap på samma sätt som fysik och kemi. Eftersom det bland Falun Gong-utövarna finns många framstående vetenskapsmän har sådan retorik inte passerat obemärkt eller oemotsagd. Till och med vetenskapen har alltså blivit en politiskt laddad företeelse i Kina idag. Många påstådda ”vetenskapsmän” har allierat sig med dem som besitter politisk makt och har angripit Falun Gong för personlig vinnings skull. Vi ser alltså hur den politiska kampanjen mot Falun Gong framställs som ”ett vetenskapligt framsteg”.

Kinas ledare beskriver gärna 1999 som ett utmaningarnas och möjligheternas år, men för regeringens del har det mest handlat om utmaningar. Den ekonomiska tillväxten har avstannat vilket oroat många ledare. Majoriteten av de statligt ägda företagen förlorar ständigt pengar och många av dem står nu inför konkurs. Arbetslösheten skjuter i höjden samtidigt som gapet mellan rika och fattiga har vidgats dramatiskt. Spänningarna mellan olika samhällsklasser har tagit en mycket intensiv, modern form vars like Kina aldrig sett. Arbetslösa genomför nästan dagligen demonstrationer över hela landet och det hela har utvecklats till ett nationellt problem som blivit mer och mer svårkontrollerat. Allt detta bereder väg för nya allvarliga hälsoproblem. Demoraliseringen är kanske högre nu än på många år och alla dessa problem leder oss in på frågan om Kinas politiska situation.

AGERA NU

I FOKUS