En global kampanj av skrämsel trakasserier och våld

Kort redogörelse för Kinas ledares attacker på Falun Gong-utövare runt om i världen

Ganska snart efter att Kinas förre ledare Jiang Zemin inlett förföljelsen av Falun Gong 1999, började incidenter uppträda i vilka kinesiska tjänstemän hotade, trakasserade och förolämpade Falun Gong-utövare. De pressade också utländska politiker, företag och medier runtom i världen att anta Jiangs inställning och förhållningssätt gentemot Falun Gong.

Enligt pålitliga källor inne i Kina, hade Jiang redan i oktober 2000 givit order om införande av en policy att ”intensifiera kampanjen [mot Falun Gong] utomlands, samla in information och förhindra protester”.

Medan Kinas regering hävdar att internationella uttryck för oro kring den politik som kränker de mänskliga rättigheterna är en inblandning i landets suveränitet, visar regimen inga betänkligheter inför att sända agenter runt världen inte bara för att skapa påtryckningar och störa lokala händelser, utan också för att begå brott i andra länder.

Nedan följer en sammanställning av exempel som samlats in från vittnesmål och nyhetsrapporter i drygt trettio länder och regioner. Fullständiga rapporter, fotografier och dokumentation finns tillgängliga i många av fallen.

Argentina

Sedan Kinas dåvarande president Jiang Zemin besökte Sydamerika i april 2001 har kinesiska tjänstemän försökt framställa Falun Gong som en farlig grupp genom att ge falsk information till media, regeringsledamöter och kinesiska samanslutningar. De ringde också och hotade lokala kinesiska utövare.

Australien

I oktober 2001 genomförde tre kvinnor en vädjan utanför den kinesiska ambassaden i Canberra. En kinesisk diplomat kom ut från ambassaden och började skrika åt dem på ett nedsättande sätt. När en utövare fotograferade diplomaten slet han kameran ur händerna på henne och slog henne över ansiktet.

Medan utövare höll en manifestation i Centenery-parken, var det inbrott i tre av deras bilar och en bil stals. Inga ägodelar stals ur bilarna men alla Falun Dafa-relaterade texter försvann.

Den ansvarige för Australiens Falun Dafa Information Centers webbplats drabbades av inbrott i sitt hus, de enda saker som stals var hans adressbok och mobiltelefonen som innehöll kontakter till utövare i Australien och Kina.

Australiensiska utövare har länge misstänkt att deras telefoner avlyssnats. Vid undersökning av en av utövarnas hem fann professionella tekniker att hans hemkopplingsbox hade manipulerats.

Den 23 oktober 2003 mottog de större medierna och flera parlamentsledamöter en officiell begäran från den kinesiska ambassaden om censurering av artiklar om Falun Gong. Kinesiska diplomater kontaktade tjänstemän och pressade dem att inte tillåta Falun Gong-utövare att använda allmänna lokaler för gruppsammankomster.

Bulgarien

I oktober 2003 planerades en utställning med verk av den världsberömda konstnärinnan och Falun Gong-utövaren Zhang Cui Ying i det bulgariska parlamentet i Sofia. Den ställdes in i sista minuten när Kinas ambassadör anlände med flera tjänstemän och bad parlamentets generalsekreterare att stoppa den.

Kambodja

Arbetsgivaren till ett äldre kinesiskt par upptäckte att de utövade Falun Gong när de olagligt öppnade ett bokpaket som sänts till dem från Taiwan. Arbetsgivaren informerade den kinesiska ambassaden om detta. I augusti 2002 kidnappade agenter från Kinas ambassad i samarbete med  kambodjansk polis paret från deras bostad och deporterade dem till ett arbetsläger i Kina, trots att de båda hade erhållit intyg om flyktingstatus från FN. Den kinesiska ambassaden fortsatte sedan att jaga två andra äldre Falun Gong-utövare som gömde sig efter att deras vänner gripits. Tack vare FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, blev de två förflyttade till ett annat land.

Kanada

1999 fick servern för webbplatsen www.falundafa.ca allt större problem. Samma problem uppträdde på en spegelsida som skapats för att upprätthålla tillgängligheten till webbplatsen. Källan spårades till en IP-address i Kina som sände en ström av ogiltiga förfrågningar för att blockera alla systemresurser. En reporter från AP upptäckte att IP-adressen  tillhörde Allmänna säkerhetskontoret i Kina. Attackerna upphörde efter att AP:s artikel publicerats på många håll.

I februari 2002 angrep kinesiska ligister parlamentsledamoten Rob Anders inne i underhuset för att han bar en t-shirt till stöd för Falun Gong.

I augusti 2000 avslogs Montrealutövares ansökan om att hålla en utställning. Orsaken sades bland annat vara inblandning från den kinesiska ambassaden och diplomatiska hänsynstaganden.

I augusti 2001besökte tjänstemän från Kinas klagomålskontor Toronto för att starta ett klagomålskontor för kineser i Kanada. De sade att ”inga Falun Gong-utövare tillåts framföra klagomål ."  När en utövare frågade varför, störtade två män fram och kastade ned henne på marken.

I december 2001 stod den kinesiska ambassaden som värd för en nyårsfest som egentligen var en anti-Falun Gong-utställning och bjöd in drygt 300 medlemmar i kommunistpartiet. En av gästerna, en Falun Gong-utövare, tog en bild av utställningen. Han tvingades sedan in i ett bakre rum och misshandaldes av ambassadspersonalen. I december 2001 sade Ottawas kinesiska pensionärsorganisation upp medlemskapet för en 70-årig kvinna för att hon utövade Falun Gong.

Danmark

I augusti 2002 skickade den kinesiska ambassaden förtalande informationsmaterial och ett brev till polisen där de klagade på Falun Gong-utövares dagliga vädjanden framför ambassaden. Som en följd tvingades utövarna byta plast för sina vädjanden. Det danska justitiedepartementet ändrade senare det beslutet.

I augusti 2002 beslagtog och stängde den kinesiska säkerhetsbyrån med tvångsmetoder, tre företag i Tianjin som bedrev handel mellan Kina och Danmark på grund av att deras ägare Xuezhi Zhu är Falun Gong-utövare. Det medförde att Zhus arbetstillstånd i Danmark löpte ut och han löper nu risk att deporteras till Kina.

Fiji

På begäran från den kinesiska ambassaden på Fiji, grep Fijis brottsundersökningsdepartement (CID) med våld tre australiensiska kvinnor som utövare Falun Gong och fördes till arrest från sitt hotell i juli 2003. De förhördes upprepade gånger i arresten, trots att CID sade att de inte brutit mot någon lag under deras besök på Fiji.

Frankrike

I juli 2000 kom flera av de anställda på den kinesiska ambassaden, däribland generalkonsuln, till utövaren Wu Shoumeis restaurang i Paris. De hotade honom med att om han gjorde en vädjan framför ambassaden dagen efter, skulle han hållas personligen ansvarig för vad som skulle kunna hända honom. Wu deltog i påföljande dags aktivitet. Ungefär två veckor senare upptäckte han att det varit inbrott i hans restaurang. Två glasdörrar var trasiga och det var förödelse i restaurangen. Men kassaapparaten var orörd, vilket visar att vandalerna inte var inbrottstjuvar.

Under president Hu Jintaos Paris besök i januari 2004, grep den franska polisen drygt 70 Falun Gong-utövare som befann sig utmed eller i närheten av Champs Elysées. Poliserna berättade för utövarna att de greps för att de bar gula kläder (en färg som kinesiska tjänstemän associerar med Falun Gong), eller kläder med orden ”Falun Dafa”.

Vid åtminstone ett tillfälle instruerade en kinesisk tjänsteman personligen fransk polis att gripa utövare. Ingen av de gripna anklagades för något eller delgavs någon dokumentation. De bara kvarhölls tills att den dagens aktiviteter, som delvis arrangerades av den kinesiska regeringen, avslutades, sedan släpptes de.

Tyskland

Under Jiangs besök i Tyskland 2002 blev utövare trakasserade, förolämpade och utslängda från sina hotellrum av både kinesiska och tyska säkerhetsagenter. I några fall skedde detta efter att utövare utnyttjat sin yttrandefrihet och protesterat mot de allvarliga människorättsbrott som Jiang ansvarar för. Men i många fall blev de trakasserade enbart för att de var av kinesiskt ursprung eller bar gula kläder.

När Jiangs bilkaravan anlände till ett hotell i Dresden den 11 april, ropade en 40-årig kvinna ”Falun Gong är bra”.  Innan hon hade hunnit avsluta meningen grep en kinesisk hemlig agent tag om hennes hals med ett kvävande grepp. Två tyska säkerhetsmän kom sedan och förde bort henne från platsen.

I augusti 2002 blev bränsleledningen på utövaren Roland Gottschlaugs bil avskuren när den stod parkerad utanför bostaden. Samma dag såg en granne flera kineser i mörka kostymer som betedde sig misstänkt och gick fram och tillbaka på gatan. Vid inspektion på verkstad blev syndets det tydligt att ledningen blivit avklippt.

I augusti 2002 översvämmades tyska utövares e-postlådor med post som innehöll kränkningar mot Falun Gong samt förolämpande eller hotfulla meddelanden. Avsändaren till e-breven kunde inte spåras men meddelande hade tydliga kinesisk/tyska grammatiska fel.

Hongkong och Macao

Dessa halvautonoma regioner som tekniskt sett är del av Folkrepubliken Kina har upprepade gånger pressats av kinesiska makthavare att förfölja Falun Gong. Eftersom makthavarna i dessa regioner inte givit efter och förbjudit Falun Gong så har det skett åtskilliga incidenter, däribland våldsamma gripanden av utövare under fredliga vädjanden och sittdemonstrationer, efter telefonsamtal från de kinesiska förbindelsekontoret, samt spionage och brutala utvisningar av utövare från andra länder.

Ungern

I juni 2003 kom en tjänsteman ut från den kinesiska ambassaden och trakasserade utövare som vädjade där, medan en annan tjänsteman fotograferade dem. Ambassaden bad sedan polisen att avbryta aktiviteten. En polis sade till ambassadspersonelen: ”De sitter bara här i meditation. Hur stör dessa människor dig?”

Island

Efter att ha fått desinformation och en svart lista från kinesiska agenter förbjöd den isländska regeringen Falun Gong-utövare att komma in i landet under ett besök av Jiang Zemin i juni 2002.

Listan kan bara ha satts smman av spioner som opererat i hemlighet i annat land. Cirka 70 personer från olika länder kvarhölls över natten på flygplatsen eller en närbelägen tillfällig arrestlokal. På flera flygplatser i Europa och Nordamerika vägrades drygt 150 passagerare vars namn stod på listan att komma ombord på flyg till Island. Hotell ombads stryka rumsbokningar eller avvisa utövare.

Tusentals islänningar gick till den kinesiska ambassaden och gav högljutt utlopp för sitt missnöje både med ingreppen i yttrandefriheten och Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Indonesien

Den kinesiska ambassaden i Indonesien utsätter konstant det kinesiska inrikesministeriet för påtryckningar om att det inta ska erkänna den lagliga indonesiska Falun Gong-föreningen och hindra Falun Gong-utövare från att hålla lagliga aktiviteter som introduktionskurser, samlingar och parader. I mars 2002 drog till exempel polisen in tillståndet för en parad som utövare förberedde och medgav att det beslutet tagits på grund av trycket från den kinesiska ambassaden i Jakarta.

Israel

En israelisk-kinesisk Falun Gong-utövare blev upprepade gånger förhörd i flera timmar av den kinesiska ambassaden. Den krävde att han avsade sig Falun Gong-utövningen för att få förnya sitt kinesiska pass. Ambassaden försökte också pressa polisen att förhindra Falun Gongs vädjanden framför byggnaden.

Italien

Då utövare i november 2001 gjorde Falun Gongs övningar i Milano, fotograferades de av personal från den kinesiska ambassaden, som också spelade in deras samtal med förbipasserande.

I mars 2002 fick en kinesisk utövare i Italien två telefonsamtal från en man som på kinesiska sade: ”300 000 kineser i Italien kommer inte att ha något förbarmande med dig. Var rädd om ditt liv."

Japan

En tjänsteman från den kinesiska ambassaden besökte två gånger Tokyos stadshus för att tvinga dem att förbjuda att Falun Gong registrerades som en idéell förening i Japan. Ambassaden tvingade kontinuerligt statliga tjänstemän att ställa in alla aktiviteter som ordnades av Falun Gong-utövare i offentliga byggnader.

Utövare i Kina fick telefonsamtal från personer som förtalade Falun Gong, de sade dessutom att de skulle döda eller skada utövares föräldrar i Kina om de inte slutade utöva Falun Gong.

Malaysia

Efter påtryckningar från den kinesiska ambassaden på sekretariatet för utrikeshandel blev Falun Gong-utövare utestängda från att delta på bokmässor och andra aktiviteter.

Mexiko

Under Jiang Zemins besök i Mexiko i oktober 2002, för att delta i konferens i Apec-mötet, Asien-Stillahavsområdets ekonomiska samarbete, mottog den mexikanska regeringen en svart lista på Falun Gong-utövare från den kinesiska regeringen. De vägrade emellertid att använda den och lät Falun Gong-utövare komma in i landet och genomföra aktiviteter.

Myanmar (fd Burma)

71-åriga Chan Wing-Yen från Hongkong besökte i december 2002 Myanmar. När han fick reda på att Jiang Zemin också var i landet vecklade han ut en liten banderoll med orden ”Sanning, Godhet, Tålamod” vid en väg som Jiangs bilkaravan skulle passera. Han greps och dömdes till sju års fängelse i en hemlig rättegång.

Personal från den kinesiska ambassaden i Rangoon och den lokala polisen försökte tvinga Chen Wing-Yen att ge upp Falun Gong i utbyte mot frihet. Men Chen stod emot försöket. Han släpptes efter ett år i fängelse.

Nya Zeeland

I juli 2002 togs en Falun Gong-affish ner på flygplatsen i Auckland, trots att den var placerad i enlighet med gällande regler. Affischen visade en mediterande kvinna och orden ”Världen behöver sanning, godhet, tålamod. Landets Gröna parti anklagade offentligt flygplatsen för att ha gett efter för påtryckningar från Kina och bidra till förföljelsen av Falun Gong.

Peru

Utöver rapporter om telefonavlyssning rapporterar utövare i Peru att den kinesiska ambassaden har beordrat lokala kinesiska tidningar att inte publicera artiklar som presenterar Falun Gong, har övertalat tidningar att publicera artiklar som förtalar Falun Gong och bett tidningskiosker att sluta sälja Falun Gong-böcker.

Den kinesiska ambassaden har ljugit för immigrationsmyndigheten om att några kinesiska utövare begick brott och orsakade problem. Kinesiska agenter bevakar utövare under deras aktiviteter och sprutar vatten på dem när de gör övningarna på en allmän plats framför ambassaden.

Rumänien

I mars 2003 hade den kinesisk-australiensiska konstnärinnan och Falun Gong-utövaren Zhang Cui Ying planerat att ha en utställning i ett galleri i Bukarest.

Kort efter att utställningen annonserades ut i en lokal tidning fick organisatörerna ett telefonsamtal från en representant för den kinesiska ambassaden. Han krävde att utställningen skulle stoppas, eftersom den kinesiska regeringen inte tillåter sådana evenemang. Arrangörerna beslutade dock att genomföra utställningen som planerat.

Till vernissagen kom dock tre personer från den kinesiska ambassaden och stängde den med våld. De spred ut falska uppgifter om att utställningen var olaglig och att den rumänska regeringen var emot Falun Gong, innan de tvingade gästerna att gå. De angrep fysiskt arrangörerna, däribland en australiensisk medborgare som spelade in händelsen på video.

Skottland

I juni 2003 skrev en representant för de kinesiska konsulatet i Edinburgh till arrangörerna för "Edinburgh One World Festival”. Denne klagade på att Falun Gong-utövare hade deltagit i förra årets festival och begärde att Falun Gong skulle uteslutas ur årets program. Arrangörerna negligerade dock begäran och sade: ”Vi kan bjuda in vem vi vill.”

I oktober 2003 tvingades Zhao Liping, läkare i kinesisk medicin och Falun Gong-utövare att sluta vid Chinese medical clinic i Edinburgh sedan hennes arbetsgivare fått ett brev från det kinesiska konsulatet med klagomål om att Zhao hade presenterat Falun Gong för några av sina patienter.

Singapore

Förste sekreteraren på den kinesiska ambassaden försökte hindra ett hotell från att hyra ut ett konferensrum till Falun Gong-utövare.

Sydafrika

En oidentifierad skytt sköt mot Falun Gong-utövare som rest till Sydafrika för att vädja då Kinas vice-president Zeng Qinghong och handelministern Bo Xilai besökte landet. Skytten avlossade fem skott mot det fordon som David Liang körde och flydde sedan från platsen utan att ta någonting. Davi Liang skadades. Av de fem personerna i bilen var det bara han som bar en Falun Dafa-jacka och han var den enda som blev skjuten.

Sydkorea

Efter påtryckningar från den kinesiska regeringen beslagtogs hundratals kepsar med texten ”Falun Dafa är bra” på kinesiska, under VM i fotboll som hölls där.

Sverige

I juli 2003 fick Hans Hirschi på Göteborgs Närradioförening en inbjudan till ett möte med den kinesiska generalkonsuln i Göteborg. Under mötet försökte generalkonsuln få Hans Hirschi att stoppa ett närradioprogram om Falun Gong som sändes en gång i veckan. Konsuln antydde att fortsatta sändningar av programmet kunde hota relationerna mellan Kina och Sverige, speciellt angav han samarbetet mellan Shanghai och Göteborg. När Hans Hirschi vägra göra som han sade kontaktade generalkonsuln Göteborgs kommun och försökte få dem att dra in sitt ekonomiska stöd till stationen.

Schweiz

Falun Gong-utövare vägrades tillstånd för ett informationsstånd vid firandet av den kinesiska vårfestivalen som hölls i Schweiz i februari 2003. Anledningen som arrangören angav var att han fruktade att Falun Gongs medverkan skulle uppröra den kinesiska ambassadören som personligen skulle närvara vid festligheterna.

Taiwan

Åren 2001–2003 hindrades åtminstone 182 Falun Gong-utövare som reste från Taiwan att komma in i Hongkong vid ankomst till flygplatsen och utvisades. Utöver att det är ett brott mot Hongkongs grundlag (artikel 141), så väcker det frågan hur myndigheterna i Hongkong kunde veta vem som var Falun Gong-utövare, då det inte finns några medlemsregister över Falun Gong-utövare. En sådan lista kan bara ha sammanställts med olagliga metoder som spionage, telefonavlyssning eller avläsning av e-post. 

Thailand

2001 tvingades de thailändska myndigheterna av den kinesiska ambassaden att stoppa en erfarenhetsutbyteskonferens som Falun Gong-utövare skulle hålla i Bangkok.  Chefen för friskvårdscentret på Bangkok Marriot hotellet bjöd personligen in en utövare för att lära ut Falun Gong-övningarna på hotellet. I mars 2003, när gratiskursen pågått i tre veckor kontaktades utövare av chefen för hotellreceptionen som avbröt kursen, efter påtryckningar från den kinesiska ambassaden.

I april 2003 greps den svenska medborgaren Pirjo Svensson i Thailand, samma dag som Kinas premiärminsiter Wen Jiabao besökta landet. Utan att anklagas för något brott hölls hon ändå fången i 37 dagar innan hon utvisades.

Personal vid den thailändska immigrationsmyndigheten sade att det kommit  påtryckningar från den kinesiska ambassaden. Hon blev uppenbarligen en måltavla för att ha uttalat sig offentligt för Falun Gong

I juli 2003 flög Zhen, doktorand från Sydney till Thailand för att diskutera bröllopsplaner med sin fästman. När hon anlände till flygplatsen vägrades hon emellertid inresa och fick veta att hennes namn fanns på svarta listan och att det berodde på hänsyn till thailands diplomatiska relationer med Kina. Hon fördes till en arrestlokal och utvisades senare.

Innan Apec-toppmötet i Thailand i oktober 2003 tillkännagav myndigheterna att Falun Gong-utövare inte skulle tillåtas genomföra aktiviteter, som att gemensamt göra övningarna i närheten av konferensanläggningen, eftersom sådana aktiviteter var ett allvarligt bekymmer för Peking. Dessutom meddelade de att alla utländska Falun Gong-utövare som försökte komma till Thailand vid den tiden skull avvisas.

Månaderna innan mötet blev Falun Gong-utövare upprepade gånger förföljda, filmade och ufrågade av thailändsk polis som fruktade att utövarna kunde planera aktiviteter som skulle uppröra Peking.

Ukraina

I september 2001 höll Igor Izevlin och flera andra Falun Gong-utövare en manifestation framför den kinesiska ambassaden i Kiev. Strax efter att det blivit mörkt kom ett stort antal poliser till platsen och gjorde sönder flera banderoller som visade bevis på människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina och grep Igor Izevlin.

En av poliserna sade till Izevlin: ”Du skulle vara i vår situation. Den kinesiska ambassaden utsätter oss för konstanta påtryckningar.”

USA

Den 21 juli, dagen efter att förföljelsen officiellt startade i Kina mottog Fairmont hotel i San Jose, Kalifornien ett telefonhot om att hotellet skulle brännas ner om den planerade Falun Gong-konferensen tilläts hållas där.

Några dagar innan den 11 september 2001 deltog fyra Falun Gong-utövare i en hungerstrejk framför Kinas konsulat i Chicago i protest mot det upptrappade dödandet i Kina. Tre kinesiska män dök då upp framför konsulatet, de förolämpade utövarna, hotade att blotta sig för en av kvinnorna och när de såg att en utövare hade tagit fram sin kamere för att dokumentera övergreppet började de jaga honom nedför gatan, krossade kameran och slog honom.

När anklagelsena mot dem anmäldes besökte en man som var känd för att ha vissa kopplingar till konsulatet, målsägarens hus och erbjöd målsägarens rumskamrat 15,000 dollar för att lägga ned fallet. Denne vägrade. Flera dagar senare sattes hans bil som var full med informationsmaterial i brand. De som attackerade dömdes senare i domstol.

Vid en gruppövning för Falun Gong-utövare i San Fransiscos Chinatown blev flera utövare slagna, skadade och jagade nedför gatan av kinesiska ligister. Enligt stämningsansökan som lämnades efter händelsen kunde två av angriparna regelbundet ses gå in och ut ur Kinas generalkonsulat i San Fransisco.

Kinas generalkonsulat i Los Angeles bad ämbetsmän i Pasadena att göra Pasadena kommunhus till förbjudet område för Falun Gong-utövare. Han hotade med Pasadenas systerstadsrelation med västra Peking.

Konsulatet pressade också Asia Expo-utställningens arrangörer att häva kontraktet för Falun Gong-utövares stånd. De hotade med att om inte Falun Gong-utövarnas kontrakt hävdes skulle de avboka dussintals med stånd som bokats av Kina.

En stämningsansökan har ingetts till den federala domstolen i Houston från Falun Gong-utövare över hela USA. I den hävdas att Falun Gong-utövare diskriminerades av ett amerikanskt företag under Jiang Zemins besök i oktober 2002 och att Kinas hemliga polis hade samverkat med företaget. Det anklagade företaget är Homestead studie suites, som är ett hotell som ligger granne med det hotell som Jiang Zemin bodde på i Houston. Flera dussin av anmälarna som hade reseverat rum på Homestead under Jiangs besök fick sina reservationer avbokade med kort eller inget varsel.

I Washington DC visar fotografier några okända kinesiska män som smygfilmar Falun Gong-utövare när de gör övningarna i en park. Dessutom bandades ett privatsamtal mellan två utövare. Det spelade sedan upp för dem på olika telefonsvarare.

I juni 2003 höll 5-6 utövare skyltar i en demonstration mot förföljelsen utanför en restaurang som var värd för en bankett som gästades av Kinas FN-ambassadör och generalkonsuln i New York. En grupp män kom ut ur restaurangen och började under ledning av en regimtrogen person attackera utövarna. Ett av offren fick flera skador, bland annat blåtira och näsblod. En kvinnlig Falun Gong-utövare rapporterade att hon blev sexuellt ofredad av angriparna. Vittnen rapporterade att angriparna skrek: ”Om du är Falun Gong ska jag slå ihjäl dig!” Mannen som ledde angreppet greps senare.

Venezuela

Under Jiang Zemins resa till Sydamerika och Venezuela fängslades kinesiska utövare i Venezuela på grund av förtal och lögner som kinesiska myndigheter spridit till Venezuelas ledning. Det påstods att Falun Gong är en terroristorganisation. På flygplatsen kvarhölls och förvisades utövare av kinesisk härkomst för innehav av Falun Gong-böcker.

AGERA NU

I FOKUS