Kinas konsulat i Göteborg vill inskränka svenska Falun Gong-utövares möjligheter att uppmärksamma människorättsbrotten i Kina

Falun Gong-utövare uppmärksammar Kinas grova människorättsbrott och tortyr, i anslutning till Kinas konsulat i Göteborg.

Försöker pressa polisen till att få bort demonstranter från konsulatet vid Grönsakstorget

GÖTEBORG (FGI) – Kinas konsulat i Göteborg har genom sin advokat krävt att den svenska tillsynspolisen ska flytta på och inskränka Falun Gong-utövares rätt att demonstrera på svensk mark utanför konsulatet.

Med hänvisning till Wienkonventionen har konsulatet utövat påtryckningar på tillståndsmyndigheter för att Falun Gong-utövarna ska flytta 100 meter längre bort från konsulatet. Bland annat har konsulatet hänvisat till att deras ”värdighet har kränkts”. Trots att polisen, efter fem års fredliga demonstrationer, känner till att Falun Gong-utövare aldrig har uppträtt störande, vill tillsynsmyndigheter nu sätta upp villkor för Falun Gong-utövares fortsatta uppmärksammande av människorättsbrotten i Kina.

Falun Gong-utövare i Göteborg har sedan fem år regelbundet demonstrerat utanför konsulatet och vädjat om att förföljelsen av Falun Gong och brotten mot de mänskliga rättigheterna ska upphöra. Alltid med tillstånd och polisens fulla vetskap. Sedan starten av förföljelsen i juli 1999 uppgår enbart de dokumenterade dödsfallen till följd av tortyr till 1150 (Falun Dafa Information Center). Det verkliga antalet anses vara mångdubbelt högre. Många har liksom i forna Sovjetunionen spärrats in på mentalsjukhus, eller skickats till tvångsarbetsläger och omskolningsläger. Kvinnor våldtas i dessa fångläger och människor torteras till döds. Utövare tvingas ta avstånd från Falun Gong och ange sina medutövare för att släppas. Barn förlorar sina föräldrar och rätten att gå i skola, många berövas sina arbeten och oräkneliga familjer har splittrats.

Svenska Falun Gong-utövare anser att konsulatets krav strider mot svensk grundlag och kräver, genom sin advokat Peter Bergquist, att få utnyttja sina rättigheter att demonstrera mot tortyr och dödande av Falun Gong-utövare i Kina. Vidare vill Falun Gong-utövare uppmärksamma att den kinesiska regimen har kränkt sin egen värdighet genom att tillåta och beordra tortyr av Falun Gong-utövare och andra oskyldiga människor.

Kontaktpersoner:

Yvonne Kleberg 0734-458430

Bolette Ebertz 0708-121114

AGERA NU

I FOKUS