Vad är den verkliga historien bakom "självbränningen"?

Efter att självbränningen ägde rum den 23 januari 2001, började den regimstyrda Xinhua News Agency redan samma kväll rapportera om händelsen på engelska där man beskyllde Falun Gong-utövare för självbränningen. Normalt tar detta flera dagar och offentliga självmord rapporteras vanligtvis inte alls. Kort efter att nyheterna visades publicerade Falun Dafa Information Center i New York ett pressmeddelande på morgongen den 23 januari (USA östtid) där man fördömde Xinhua News Agency för att sprida ogrundat förtal mot Falun Gong. Den krävde också av Kinas regim att tillåta världsmedia och internationella människorättsgrupper undersöka detta fall för att klargöra fakta.

En vecka senare sände CCTV (Chinese Central Government's Official TV Station) hjärtskärande bilder på 12-åriga Liu Siying, som brändes allvarligt. Hennes mor Liu Chunling dog i händelsen. Regeringen intensifierade kampanjen mot Falun Gong genom att tvinga varje medborgare att underteckna ett formulär där man fördömde Falun Gong. De använde bilderna på Liu Siying för att uppvigla allmänhetens hat mot Falun Gong, vilket förde med sig att det kinesiska folket började föra en kamp mot varandra. Denna sorts uppvigling av folket att föra en kamp mot varandra var en av huvudtaktikerna man använde sig av under Kulturrevolutionen i Kina några årtionden tillbaka.

Den 4 februari 2001, publicerade Washington Post ett häpnadsväckande undersökande reportage på framsidan med titeln: 'Human Fire Ignites Chinese Mystery – Motive for Public Burning Intensifies Fight Over Falun Gong.' (Mänsklig eld antänder kinesiskt mysterium – Motiv för offentlig självbränning intensifierar kamp mot Falun Gong).

Artikeln tar upp flera fakta, däribland följande:

  • Kaifeng var inte Liu Chunlings födelsestad och hon tjänade sitt levebröd som nattklubbsvärdinna,
  • Liu Chunling slog då och då sin äldre mor och sin unga dotter,
  • Ingen såg någonsin Liu praktisera Falun Gong.

Falun Gong-utövare håller sig till en hög moralisk standard i både handling och uppträdande i samhället. Falun Gongs principer betonar bestämt att dödande eller självmord är en synd. Därför vittnar en del rapporter om att den olycksaliga kvinnan som dog i självbränningsincidenten, som arbetade som nattklubbsvärdinna och som sågs slå sin styvmoder och sitt barn, inte uppträdde i enlighet med en Falun Gong-utövares standard.

Den kinesiska regeringen borde tillåta en oberoende undersökning angående den här händelsen, så att sanningen när det gäller den här fruktansvärda tragedin kan komma upp i ljuset.

Så hur ter sig den verkliga historien? Med fler oberoende undersökningar kommer vi att se att självbränningen på Himmelska Fridens torg helt och hållet är något som den kinesiska regeringen iscensatt för att förtala Falun Gong.

 

Källa: http://se.clearharmony.net/

AGERA NU

I FOKUS