Det kinesiska kommunistpartiets propaganda fortsätter att söka omedveten publik i väst

LONDON – Snedvriden och fabricerad information, hopsnickrad av det kinesiska kommunistpartiets propagandaministerium, har under flera år fortsatt att emellanåt hitta sin väg in till de mest oväntade platser – trovärdig västerländsk mediarapportering. Syftet är att obehindrat kunna fortsatta sin förföljelsepolitik.

Söndagen den 23 januari 2005 var det exakt fyra år sedan som fem personer påstods ha satt eld på sig på Himmelska Fridens torg i Peking. Med början bara några timmar efter händelsen och fortfarande än idag, har Kinas propagandaministerium gått till våldsamt angrepp och spridit hatpropaganda där man påstår att "självbrännarna" var Falun Gong-utövare – allt för att försöka rättfärdiga sitt brutala förtryck av övningsmetoden, vilket inleddes i juli 1999 av den dåvarande kinesiske ledaren Jiang Zemin.

Idag står det i en av Europas mest prominenta nyhetsbyråers historiska kalender för den 23 januari att fem personer, ”anhängare till den förföljda Falun Gong-rörelsen, satte eld på sig själva på Himmelska Fridens torg i Peking för att tillsammans försöka begå självmord.”

Informationen har varken källuppgifter eller en alternativ infallsvinkel.

Detta är ännu ett olyckligt exempel på ett alltför vanligt fenomen – media behandlar rapporter från Kinas statligt kontrollerade nyhetsbyråer som tillförlitliga källor när det gäller nyheter om Falun Gong, eller än värre, ser dessa rapporter som fakta.

Liksom i många andra medierapporter om ”självbränningen” saknas i rapporten det faktum att inte någon tredje part – media eller annan – under drygt ett års tid efter händelsen fick tillåtelse att ha kontakt med de personer som påstods vara inblandade, medan Kinas statligt styrda medier fortsatte att publicera rapport efter rapport om händelsen.

Saknas gör det faktum att den ende västerländske journalist som såvitt vi känner till undersökte händelsen, en journalist från Washington Post på plats i Peking, upptäckte att ingen från de två påstådda självbrännarnas hemstäder någonsin hade sett dessa utöva Falun Gong.

Saknas gör det faktum att den prisbelönta dokumentär som analyserar händelsen, påvisat tydliga motsägelser i rapporteringen från Kinas statligt ägda nyhetsbyråer, vilket fått många Kinabevakare och minst en medlemsorganisation i FN att sammanfatta händelsen som iscensatt av kinesiska tjänstemän i syfte att vända opinionen mot Falun Gong. (se videoanalysen här /statsmaskineriet/sjalvbranning)

Saknas gör det faktum att självmord i sig självt är något som går emot undervisningen i Falun Gong, vilken klart och tydligt säger att alla former av dödande, inklusive självmord, är en synd, eller uttryckt i buddhistiska termer, skapar mycket karma.

Saknas gör det faktum att Kinas statligt ägda medier under förföljelsens första sex månader, pumpade ut häpnadsväckande 300,000 rapporter för att svärta ned Falun Gong och övertyga den kinesiska allmänheten och världssamfundet om att förföljelsen av Falun Gong inte fanns och samtidigt utmålade Falun Gong som "farligt" eller "ett hot" för att tysta kritiken mot förföljelsen. Kinas statliga medierapportering om självbränningshändelsen utgjorde kärnan i dess kampanj för att svärta ner Falun Gong.

Varför saknas ofta så många uppgifter i västvärldens medierapporter, medan Kinas kommunistpartilinje framhävs eller i vissa fall rapporteras ensidigt eller okritiskt?

När man beaktar de omfattande grymheterna mot Falun Gong-utövare i hela Kina, kan vi inte se rapporter om Falun Gong från Kinas statligt ägda ”nyhetsbyråer” som verkliga nyheter – samtidigt som vi lägger ringa vikt vid att bevaka källornas trovärdighet, eller i vilken grad deras rapporter backas upp av verifierbara fakta. Rapporter från Kinas nyhetsbyråer måste verkligen handhas med försiktighet och läsas kritiskt, eftersom nyhetsbyråerna är helt under kontroll av det kinesiska kommunistpartiet.

Vi föreslår inte att media ska censurera sina Falun Gong-relaterade nyheter på något sätt. Vi uppmanar tvärtom internationella medier att verkligen undersöka den här händelsen på djupet och inte endast rapportera vad kinesiska kommunistledare säger om Falun Gong (genom sina egna ”nyhetsbyråer”) utan se på varför de säger det, vad de försöker dölja och allra viktigast, vad det är som egentligen händer i Kina med de 100 miljoner människor som utövar Falun Gong.

Samtidigt som rapporter och uttalanden från det kinesiska kommunistpartiets propagandamaskin kanske har ett nyhetsvärde, tror vi att den verkliga historien finns bakom murarna till Kinas tusentals arbetsläger, interneringscenter, polisenheter och hjärntvättscenter, från vilka hemska berättelser om övergrepp, tortyr, våldtäkt och mord på Falun Gong-utövare fortsätter att strömma dag ut och dag in.

Världssamfundet måste få veta hela historien om Falun Gong i Kina. Vi har tilltro till att de trovärdiga nyhetsbyråerna runt om i världen tar ansvar för att rapportera den faktiska historien, oavsett vilka påtryckningarna från de kinesiska makthavarna kan vara – om att hålla tyst, eller om att inte "trampa dem på tårna".

AGERA NU

I FOKUS