Rättsprocess i USA mot kinesisk tv-chef som anklagas för att ha utnyttjat medierna för att underblåsa förföljelsen av Falun Gong

Försvaret söker stöd i USA:s pressfrihet trots att programinnehållet var en del av kommunistpartiets kampanj för att ”utplåna Falun Gong”

Zhao Zhizhen, chef för en kinesisk tv-station är stämd i amerikansk domstol för att ha understött och uppmuntrat förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina.

Sommaren 2004 lämnades en stämningsansökan in till en domstol i Connectituct, USA. (News)

Enligt New York Times hävdar Zhao i en inlaga till domstolen att han är en ”oberoende och objektiv journalist” som har en ”kolossal frihet [i Kina] precis som västerländska journalister har."

Det är inte sant.

Zhao hävdar också i domstolsinlagan att han ska skyddas av USA:s yttrandefrihetslagstiftning Det har emellertid inte stöd i fakta och avleder dessutom uppmärksamheten från det egentliga brottet: tortyr och folkmord.

Kommunistledare har makten i de flesta institutioner i det kinesiska samhället

Praktiskt taget alla institutioner i dagens Kina, från medierna och utbildningssystemet till det medicinska området, särkilt i frågor som betraktats som ”viktiga” av de styrande, har hamnat under det kinesiska kommunistpartiets kontroll. Det har förvandlat samhällsinstitutionerna till regeringsorgan som utnyttjats för att utföra specifika order från Kinas kommunistledare.

Förföljelsen av Falun Gong är ett utmärkt exempel.

När Jiang Zemin, Kinas högsta ledare 1999, beordrade förföljelsen av Falun Gong, gavs ordern som ett tredelat direktiv: 1) Förstör deras rykte; 2) ruinera dem ekonomiskt; 3) förstör dem fysiskt.

Så gott som varje samhällsinstitution mobiliserades för att genomföra direktiven. De helt statskontrollerade medierna sände program, ibland dygnet runt, som förtalade Falun Gong. På mindre än en månad publicerade Folkets Dagblad 347 artiklar som attackerade Falun Gong. Många av dem uttryckte inte bara åsikter som var ”anti-Falun Gong” utan var helt påhittade artiklar som framställde Falun Gong-utövare som mördare och ”råttor” i samhället som förtjänade bestraffning i form av arresteringar, förhör, tortyr och till och med dödande, när så krävdes.

Kinesiska medier spelar därför en väldigt viktig roll i kampanjen för att “utrota Falun Gong”. Avsikten är att vända den allmänna opinionen emot metoden i så stor omfattning att privatpersoner väljer att bistå säkerhetsstyrkorna i de olagliga gripandena, fängslandena, förhören och tortyren av dem som vägrar att ge upp sin djupa andliga tro på Falun Gongs principer.

Det kinesiska kommunistpartiets Gestapo för Falun Gong

I juni 1999 skapade Jiang Zemin 610-byrån. Det är en överrättslig Gestapoliknande enhet som skulle planera och verkställa ”elimineringen” av Falun Gong i Kina. Tills idag har över 38,000 fall av tortyr och allvarliga övergrepp dokumenterats och över 1,200 dödsfall är kända. En majoritet av dessa har verkställts av personal inom 610-byrån eller personal som arbetat på dess uppdrag runt om i Kina.

610-byrån organiserades från första början för att operera parallellt med det kinesiska propagandadepartementet. Chefen för propagandadepartementet, Liu Yuanshan, sattes att leda 610-byrån och Li Dongsheng ställföreträdande chef för Kinas centrala tv-station, blev ställföreträdande chef för 610-byrån.

På så sätt arbetade de som var ansvariga för att sprida anti-Falun Gong-propaganda sida vid sida och inom samma departement, med de som ledde hjärntvättscentren, tortyren och det utomrättsliga dödandet av Falun Gong-utövare.

De samverkande funktionerna av å ena sidan propagandan och å den andra de olagliga gripandena, fängslandena och tortyren, belyses tydligt i “Order från Peking om att sätta upp ‘anti-kultstyrkor’ för att ytterligare öka kraften i det redan intensiva tillslaget på Falun Gong” under beskydd av de ”två centrala uppdragsstyrkor som ska övervaka det ... övergripande nationstäckande tillslaget, propagandabyrån och Kontrollbyrån för Falun Gong” (Hong Kong Globe & Mail 16 februari 2001).

Särskilt anmärkningsvärt var det som anförs i anklagelsedokumenten mot Zhao och som rapporterades av Washington Post i artikeln ”Torture is Breaking Falun Gong”: Under perioden november 2000 till början av april 2001, intensifierades propagandakampanjen parallellt med en ökning i användningen av hjärntvätten. I hjärntvätten används tortyr och polisvåld för att straffa och förnedra utövare som vägrar att avsäga sig Falun Gong.

Washington Post citerade en kinesiska regeringsrådgivare som sade:

– Enbart våld fungerar inte. Enbart "tvångsstudier” fungerar inte heller och inget av detta skulle fungera om inte propagandan hade börjat ändra sättet som allmänheten tänker på. Man behöver alla tre. Det är vad de [kinesiska ämbetsmännen] har räknat ut."

Den anklagade har publicerat sitt uttalande på en webbplats, som han själv driver. På samma sätt som i medierna över hela Kina tillåts ingen förnuftsbaserad reflektion och diskussion om Falun Gong på webbplatsen. Den är fylld med uttalandena som: ”Vi ska hantera Falun Gong som terrorister och behandla dem som råttor i gränderna” [vilket betyder att alla ska vilja slå dem.] ”De huvudsakliga måltavlorna för terrorister och kulterna är de vanliga människorna. Skjut dem så fort de är identifierade.” ”Vi ska attackera Falun Gong på samma sätt som USA attackerar terrorismen. Utrota mänsklighetens elakartade tumör grundligt.”

Tortyr och folkmord, inte ärekränkning eller förtal

De medier som Zhao ansvarade för i Kina var inte enskilda institutioner, snarare organ för det kinesiska kommunistpartiet som användes för att genomföra den landsomfattande kampanjen för att ”utrota Falun Gong”. Det innebär att stämningsansökan mot Zhao inte handlar om ärekränkning eller förtal eller om någon privatpersons eller institutions yttrandefrihet. Det handlar om att ställa dem inför rätta som med vett och vilja har stött och underblåst metodisk tortyr och systematiskt dödande av Falun Gong-utövare.

Vår förhoppning är att USA:s domstol tydligt kan se skillnaden och upprätthålla lagen i detta viktiga fall.

AGERA NU

I FOKUS