140 dödade Falun Gong-utövare rapporterade på två månader trots pågående mörkläggning

2005-01-30 Dödslista
Tre av familjen Chens fyra barn har dödats för att de utövade Falun Gong. Första rapporten gällde äldste sonen Chen Aizhong, (nere till vänster) som torterades till döds 2001. Yngsta dottern Chen Hongping (nere till höger) dog i mars 2003 efter 18 månaders tortyr som bröt båda hennes ben. Mellansonen Chen Aili dödades 5 november 2004.

Dessa 140 fall samlades in under november och december och består av Falun Gong-utövare som dödats under flera år. På grund av Kinas informationsblockad blev fallen kända först nyligen.

Kinas förre kommunistledare Jiang Zemin inledde kampanjen mot den fridfulla qigongmetoden 1999 och deklarerade att “Kommunistpartiet måste besegra Falun Gong."

Även om Falun Gong Informationscenter har rapporterat om 1 336 Falun Gong-utövare som dödats under förföljelsen, är det verkliga antalet dödsoffer okänt. Enligt uppgifter från kinesiska regeringskällor kan dödsiffran överstiga 7 000.

De fall som blev kända under de två sista månaderna 2004 är personer som dödades genom både fysisk och psykisk tortyr i fångläger, tvångsarbetsläger, fängelser, mentalsjukhus, drogavvänjningsenheter, hjärntvättsklasser, lokala polisstationer och 610-byråer.

Detta utomrättsliga dödande ägde rum i 19 kinesiska provinser.

Tre syskon dödade, förföljelsen av föräldrarna och äldre systern fortsätter

Chen Aili från Hebeiprovinsen dog den 5 november 2004. Hans död lägger ytterligare ett hjärtslitande kapitel till familjen Chens tragedi och ger en skymt av den smärta som familjer utsätts för under Kinas Falun Gong-förbud.

Aili och alla i hans familj utövade Falun Gong. En källa som kände till familjen säger att Ailis pappa och mamma blev friska från ryggsmärtor respektive reumatism genom utövningen. När det kinesiska kommunistpartiet började förfölja Falun Gong slets dock familjen sönder.

Aili är det tredje av de fyra syskonen som dött av fysiska övergrepp i fångenskap. Äldre brodern Aizhong sattes den 12 september 2001 i ett arbetsläger i Hebeiprovinsen och hittades åtta dagar senare död. Systern Hongping arresterades utan laglig grund och misshandlades senare av fängelsechefer. Hon dog den 5 mars 2003, efter 18 månaders tortyr där bland annat båda hennes ben bröts. Det enda kvarlevande syskonet, Shulan, hålls för närvarande olagligt fängslat i Peking. Myndigheterna håller även Shulans dotter.

Läs mer

AGERA NU

I FOKUS