Privatpersoner i Sverige och andra västländer har fått propagandasamtal från Kinas regim

Åtskilliga personer i Sverige, övriga Europa och Nordamerika har de senaste dagarna fått telefonsamtal med inspelade meddelanden som utan tvekan kommer från den kinesiska regimen. Meddelandena innehöll budskap som förtalade Falun Gong och påståenden om att den kinesiska regimen försvarade de mänskliga rättigheterna genom att ”rädda” människor från den urgamla kinesiska qigongmetoden.

Några av dem som mottog samtalen upplevde dem som anstötliga och skrämmande. De flesta blev uppringda flera gånger, vissa med bara en halvtimmas mellanrum och ibland uppemot tio gånger på en dag. De inspelade meddelandena var på kinesiska eller engelska och några fick musik på hög volym i luren.

Polis och rättsväsende är inkopplade för att utreda vem som ligger bakom de anonyma telefonmeddelandena.

Med största sannolikhet är detta första gången som Kina har sänt förinspelade propagandabudskap till västländer. Efter vad FGI känner till så förekom inte det ens under det det kalla kriget att ett kommunistland använde sådana metoder. Att regimen i ett land som är medlem i WTO och som kallar sig självt en ”vän” i bekämpningen av terrorism, gör en sådan sak, visar hur besatt den är av förföljelsen av Falun Gong. Medan hundratals miljoner kineser lever i fattigdom, utan läkarvård och utbildning, ägnar sig den kinesiska regimen åt att sända hatbudskap till människor i andra länder.

Innehållet i de inspelade meddelandena är identiskt med propagandan som Kinas regering under fem års tid har använt mot Falun Gong. Det centrala i budskapet var att regimen försökte koppla Falun Gong till en så kallad ”självbränning” på Himmelska Fridens torg i Peking 2001, som sedermera har avslöjats som en propagandabluff. Denna gång utnyttjas en lögnaktig artikel från AP för att försöka ge trovärdighet åt propagandan.

Telefonsamtalen faller inom ramen för den kinesiska regimens fleråriga och mycket hatiska kampanj mot Falun Gong. Regimen har inte besparat sig någon möda för att misskreditera och demonisera Falun Gong för att vända allmänheten mot metoden. Människorättsadvokater har liknat metoderna som användes av nazisternas propagandaminister Joseph Goebbels och de som förekom under folkmordet i Rwanda.

Nu riktas dessa metoder till befolkningarna i Europa och Nordamerika.

Vi uppmanar Sveriges regering liksom regeringarna i Europa och Nordamerika att spåra vem som ligger bakom de inspelade propagandasamtalen, samt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de upprepas. Det är djupt beklagligt och alarmerande att detta har kunnat ske i demokratiska och fria länder i väst.

AGERA NU

I FOKUS