Utvisades till Kina - nu fängslad i arbetsläger

Hel familj. Guo Rui och Jiang Renzhang med barnen medan de befann sig i Tyskland.

Om ett avslag på Falun Gong-utövares asylansökan i Tyskland och dess tragiska följder

TYSKLAND Den 7 mars 2005 utvisades ett kinesiskt par, Jiang Renzhang och Guo Rui samt deras två barn från Tyskland till Kina. Mannen fördes lördagen den 9 april till ett tvångsarbetsläger.

Paret hade sökt asyl som Falun Gong-utövare. De tyska myndigheterna tog dock deras engagemang i Falun Gong enbart som ett svepskäl för att få stanna i Tyskland, och avslog deras asylansökan.

Den tyska Falun Gong-föreningen har i ett uttalande bekräftat att paret utövar Falun Gong. Den avrådde också utvisningen, liksom återsändande av andra kinesiska Falun Gong-utövare, som alla står under övervakning av den kinesiska säkerhetstjänsten. När de återvänder till Kina identifieras de omedelbart och riskerar att gripas, torteras och mördas.

De tyska myndigheternas missbedömning resulterade i katastrof när familjen Jiang/Guo kom till Kina. Efter fyra veckors övervakning och flera dagars förhör, sändes Jiang Renzhang lördagen den 9 april till staden Shenyang i nordöstra Kina. De lokalt säkerhetsansvariga dömde honom till tre års tvångsarbete utan vare sig försvarsadvokat, formellt åtal och domslut. Han tvingades lämna sin fru och sina två barn för att okänt öde.

Jiang Renzhang och hans hustru Guo Rui kom till Tyskland för att studera 2001. De utövade då inte Falun Gong. Efter att utan framgång ha sökt asyl, vilket innebar en rad byråkratiska och mänskliga bakslag, flydde paret våren 2003 till anhöriga i Norge. Där kom de i kontakt med Falun Gong.

Sedan dess utövar de uppriktigt Falun Gong och har deltagit i många aktiviteter mot förföljelsen. De korrigerade de fel de tidigare begått mot tyska och norska myndigheter, i enlighet med Falun Gongs principer Sanning Godhet Tålamod och återvände till Tyskland. Trots den märkbara skillnaden i parets beteende trodde de tyska myndigheterna uppenbarligen inte på dem, vilket resulterade i beslutet att utvisa dem till Kina.

Innan Jiang Renzhong fängslades i Kina lyckades han flera gånger att ringa vänner i Tyskland med mobiltelefonen och informera dem om de förhör han utsattes för. Första gången de kinesiska säkerhetsagenterna kom till Jiang fars hus, där han bodde, var den 17 mars. De frågade om hans visumansökan och lät honom veta att de hade fått all dokumentation från de tyska myndigheterna. Han ombads skriva ned vad han varit med om utomlands. Hans vägran att göra det retade upp fadern, vilket ledde till att han utsattes för påtryckningar från två håll. Till slut beskrev han, som ett exempel, sin medverkan vid en fridfull vädjan framför den kinesiska ambassaden i Norge. Förhören med honom och fadern varade från kl 16 på eftermiddagen till 04 på morgonen.

Efter förhören har fadern blivit kraftigt förändrad. Han kan inte tänka klart och känner ibland inte ens igen sina närmaste. Modern gråter nästan hela tiden.

Ytterligare flera timmar långa förhör följde sedan. Jiang visades foton som han hade skickat till sina föräldrar. Han sade då: ”Det är mina privata angelägenheter, varför frågar ni mig allt detta?” Polisernas ledare svarade: ”Vet du inte vem jag är? Vi är berättigade att undersöka allt om dig” och ”nu är du i Kina. Du måste respektera den kinesiska lagen. Du tillåts inte tro på Falun Gong.” Det förhöret varade i tre timmar.

AGERA NU

I FOKUS