Kommunistkina och Singapore: Två länder, ett system?

Två Falun Gong-utövare greps i Singapore för att de exponerade det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong

Den 27 april dömdes två kvinnor “skyldiga” på sju punkter i Singaporiansk domstol i, bland annat för ”sammankomst utan tillstånd” och ”innehav och distribution av olagliga VCD:s”.

Deras brott?

De hade i en offentlig park i Singapore delat ut information till förbipasserande som beskrev människorättsbrotten som begås mot Falun Gong-utövare i Kina

Samma typ av informationsmaterial delas så gott som dagligen ut i de flesta större städer i Europa, Nordamerika, Australien, Mellanöstern, Sydamerika och Afrika.

Fram till den 27 april var det bara i kommunistkina som människor straffades för spridning av sådan information. Hur kan det komma sig att Singapores rättssystem straffar människor för att de berättar sanningen om vad som händer i Kina?

Händelsen gör Singapore till det första land utanför Kina som åtalar fredliga Falun Gong-utövare och skickar dem i fängelse. Den har också gjort tydligt för det internationella samfundet att Singapores rättssystem måste ifrågasättas, då det är uppenbart att rättvisa inte har skipats. Slutligen reser den frågan om en sådan handling kan vara en följd av påtryckningar från Peking eller är en politisk gest för att ställa in sig hos kinesiska makthavare.

Det är ett känt faktum att det kinesiska kommunistpartiet de senaste sex åren har bedrivit en kampanj av förtryck mot Falun Gong i Kina. En kampanj som är både grym och omfattande. Människorättsarbetare har dokumenterat fler än 42 000 fall av svåra övergrepp mot Falun Gong-utövare i fängelser och fångläger, och tusentals har dödats. Hundratusentals, kanske miljontals, plågas i arbetsläger och fångläger i Kina, många har placerats där enbart för att de låtit sina landsmän få kännedom om övergreppen som begås mot Falun Gong.

Hjärntvättscenter har etablerats över hela Kina för att genom tortyr – såväl psykisk som fysisk – förstöra människors andliga tro och implantera kommunistpartiets linje i deras hjärtan och sinnen … en process som ofta bryter ner människor psykiskt, om de inte dödas. Washington Post och Wall Street Journal med flera har rapporterat om dessa metoder och deras verkningar. Amnesty International och Human Rights Watch har dokumenterat mycket av detta.

Ett annat välkänt faktum är att Kinas kampanj för att utrota Falun Gong inte har stannat innanför landets gränser. Politiker och ämbetsmän från stads- och kommunnivå upp till nationell- och internationell nivå har rapporterat att de vid flera tillfällen kontaktats av kinesiska tjänstemän och blivit ombedda att samarbeta mot Falun Gong och undertrycka nyheter om tortyr och dödsfall i Kina (info). Betydande ekonomiska och politiska påtryckningar har utförts av kinesisk konsulatspersonal som blottlägger en systematisk och världsomspännande kampanj som täcker in i städer och företag över hela världen.

Därför är det skrämmande att två Falun Gong-utövare döms ”skyldiga” och bötfälls i Singapore – ett samhälle som förmodas styras av lag och rätt – enbart för att ha delat ut CD-skivor och information om Kinas förföljelse av Falun Gong till allmänheten. De båda anklagade kvinnornas försvarsadvokat säger att de enbart använde sig av sina konstitutionella rättigheter. Att uttrycka dessa rättigheter på ett fredligt och ordnat sätt får inte inskränkas av någon nationell lag.

Under dessa omständigheter har de båda kvinnorna fullt begripligt vägrat att betala böterna, liksom att avtjäna något fängelsestraff. Det har kommit uppgifter om att båda kvinnorna inlett hungerstrejk för att protestera mot den orättvisa domen.

Vi uppmanar Singapores regering att dra tillbaka detta beslut och behandla fallet rättvist och i enlighet med lagen. Ingen regering ska offra fri- och rättigheter enbart för att få fördelar hos kommunistregimen i Peking. Alla kortsiktiga förtjänster en sådan handling kan ge överskuggas vida av skadorna det åsamkar Singapores rättsystem, dess internationella anseende och befolkningens välfärd.

AGERA NU

I FOKUS