Svenska Falungong-utövare polisanmäler Kinas förre president för mord och tortyr

2005-06-09 Nyckelpersoner

STOCKHOLM Svenska Falun Gong-utövare kommer genom advokat Peter Bergquist att på måndag den 13 juni lämna in en polisanmälan mot Kinas förre president Jiang Zemin och flera andra höga kinesiska statstjänstemän för mord, tortyr och människorov.

Peter Bergquist: ”Förföljelsen av Falun Gong-utövarna är omfattande och har pågått i flera år. Den är direkt inspirerad av kommunistpartiet och och leds av ett särskilt organ som instiftats av Jiang Zemin. Över 2300 personer som utövar Falun Gong har de senaste åren torterats ihjäl i kinesiska fängelser. Detta är enbart de dokumenterade fallen. Kvinnor våldtas och människor dödas för att de vill leva i enlighet med sin moraliska övertygelse – detta pågår alltså ständigt i det kinesiska samhället.”

Förövarna till de här vedervärdiga brotten, från de personer som håller i elbatongerna till dem som givit order om förföljelsen, går fortfarande ostraffade, därför att Kina saknar ett fristående rättssystem, där advokater kan företräda sina klienter utan att bestraffas och domarna är trogna kommunistpartiet före konstitutionen.

Det alternativ som står världssamfundet till buds, är att använda respektive länders nationella domstolar för att ställa förövarna till svars.

Om förutsättningar i Sverige säger Peter Bergquist: ”Det är inte bara så att det är möjligt att göra det. De här brotten faller under tortyrkonventionen, vilken stipulerar att de underskrivande staterna skall bestraffa brott mot konventionen. Sverige har skyldighet att försöka lagföra brotten och att bestraffa förbrytarna.”

I november 2001 genomförde en grupp västerlänningar, däribland åtta svenskar, en fredlig demonstration på Himmelska Fridens torg i Peking där de vädjade för ett stopp på förföljelsen. De blev gripna, misshandlade, hotade och frihetsberövade. Behandlingen av dessa svenskar når i flera fall upp till kriterierna för tortyr och människorov i FN:s tortyrkonvention.

Den internationella lagstiftningen erbjuder inte någon immunitet till före detta statsöverhuvud. Normerande rättsfall visar att före detta statsöverhuvuden har hållits ansvariga i domstolar för sina brottsliga handlingar. Exempel på detta är Augusto Pinochet och Ferdinand Marcos.

Peter Bergquist: ”En erfarenhet som finns när det gäller att bestraffa makthavare för gamla brott mot mänskliga rättigheter är från målet där den spanske åklagaren Baltazar Garzon försökte ställa Augusto Pinochet till svars. Erfarenheterna från det målet är framför allt att processer i andra länder kan stimulera till processer i hemlandet. De här processerna över hela världen kan förhoppningsvis också i ett längre perspektiv innebära krav på mänskliga rättigheter i Kina.”

Liknande rättsprocesser mot Jiang Zemin och/eller andra kinesiska ämbetsmän har inletts i Tyskland, Frankrike, Finland, Belgien, Holland, Australien, Spanien, England, Island, Cypern, USA, Sydafrika, Taiwan, Sydkorea, m.fl.

För mer information:

Katarina Hall, tfn: 0703-25 54 13, 026-65 35 51

Chowa Choo, tfn: 0705-40 59 98, 031-40 59 98

Pirjo Svensson, tfn 0704-959 385

AGERA NU

I FOKUS