Polisanmälan har gjorts i Sverige mot Kinas tidigare statschef Jiang Zemin för mord och människorov

2005-06-15 Nyckelpersoner
Advokat Peter Bergquist tillsammans med Katarina Hall och Chowa Choo representerande Svenska föreningen för Falun Dafa, vid inlämnandet av polisanmälan i Stockholm

Stockholm I egenskap av ombud för Svenska föreningen för Falun Dafa, inlämnade människorättsadvokat Peter Bergquist på måndagen den 13 juni en polisanmälan mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin samt högre kinesiska befattningshavare inom den så kallade 610-byrån, Li Lanqing, Luo Gan och Liu Jing med flera, för delaktighet i mord och människorov på Falun Gong-utövare. Anmälan gjordes kl. 16.00 på Kungsholmsgatans polisstation i Stockholm.

Peter Bergquist, tidigare anlitad i rättsprocessen mot den argentinske marinlöjtnanten Alfredo Astiz för kidnappningen av Dagmar Hagelin, skrev i anmälan att Jiang Zemin personligen beordrade förföljelsen av Falun Gongs utövare, samt särskilt skapade 610-byrån, vars enda uppgift var att centralisera och samordna denna förföljelse av Falun Gong-utövare i hela Kina.

En särskild rapportör till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter nämnde i sin rapport från 15 mars 2005 uppgifterna om människorättsbrott av ohygglig omfattning. Fler än 2500 Falun Gong-utövare har avlidit under fängsligt förvar, flera hundra dömts till fängelsestraff på över 20 år, andra internerats på mentalsjukhus och ett högt antal skickats till arbetsläger utan rättegång.

Peter Bergquist: ”Enligt svensk rätt är denna slags förföljelse mord och/eller människorov. Bestämmelser i brottsbalken ger Sverige en möjlighet att med stöd av den så kallade universaljurisdiktionen bestraffa brotten.”

Merparten av de brott som anmälts är sådana att de faller under bestämmelserna i FN:s tortyrkonvention som både Sverige och Kina har ratificerat. Av detta följer att brotten faller under den kinesiska strafflagen. Det innebär att kinesiska myndigheter är förpliktigade att samarbeta kring en svensk brottsutredning och begäran om utlämning.

Liknande rättsprocesser mot Jiang Zemin och andra kinesiska ämbetsmän har inletts i Tyskland, Frankrike, Finland, Belgien, Holland, Australien, Spanien, England, Island, Cypern, USA, Sydafrika, Taiwan, Sydkorea, osv.

Peter Bergquist: ”En erfarenhet som finns när det gäller att bestraffa makthavare för gamla brott mot mänskliga rättigheter är från processen då den spanske åklagaren Baltazar Garcon försökte ställa Augusto Pinochet till svars. Erfarenheterna från det målet är framför allt att processer i andra länder kan stimulera till processer i hemlandet. De här processerna över hela världen kan förhoppningsvis också i ett längre perspektiv innebära krav på mänskliga rättigheter i Kina.”

För mer information:

Advokat Peter Bergquist, tel: 0704 387 438

Katarina Hall, tel: 0703 25 54 13, 026 65 35 51

Chowa Choo, tel: 0705 405 998

AGERA NU

I FOKUS