Uppmärksammat tortyroffer avled – omgiven av kinesiska säkerhetsagenter

2005-06-20 Dödslista

En av Kinas högsta regimledare är personligen inblandad

37-åriga Gao Rongrong, var revisor i Shenyang och var tidigare utsatt för grym och långvarig tortyr som vanställde hennes ansikte (nedan). För fem dagar sedan torterades hon till döds.

New York Gao Rongrong är död. Bilder på hennes efter tortyr vanställda ansikte har publicerats runt om i världen och dragit till sig mångas uppmärksamhet och väckt oro över vad som händer i Kina. (se tidigare pressmeddelande). Det var dock inte tillräckligt för att Gao inte skulle torteras till döds av ansvariga inom kommunistpartiet, informerade källor igår.

Enligt informationen avled Gao för fem dagar sedan. Dödsfallet ägde rum efter närmare två års fångenskap, hjärntvätt och tortyr, på grund av att kommunistpartiet inte accepterade hennes andliga övertygelse. Gao avled i China Medical University Hospitals akutrum, efter komplikationer som tillstött efter övergreppen under fångenskapen.

Personal från den Allmänna säkerhetstjänsten bevakade strikt det rum där Gao hölls och vaktade sjukhusets ingångar. Säkerhetsagenternas avsikt var att förhindra att information om hennes tillstånd och bakomliggande omständigheter skulle tränga ut till omvärlden. Detta passar helt in i det brottsmönster som direkt leder in till de högsta nivåerna inom Kinas regim.

Källor med insyn i det som skett uppger att Gaos kropp nu förvaras inom Wenguantuns krematorium i staden Shenyang. Kinesisk polis utövar press mot Gaos familj för att snabbt kunna kremera kroppen, för att på så sätt undanröja bevisen om den tortyr hon utsatts för.

Gaos död är det femtiofjärde dödsfallet bland Falun Gong-utövare i Shenyang i Liaoningprovinsen, enligt vad Falun Dafa Information Center (FDI) har dokumenterat. Gao liksom de övriga, avled efter skador från tortyr och övergrepp under fångenskap.

”Att använda sådant våld mot en oskyldig kvinna, och därefter försöka dölja hennes dödsfall visar hur lite Kinas regim försöker upprätthålla sitt eget rättssystem och internationella överenskommelser,” säger Erping Zhang, talesman för FDI.

Kvinnas ansikte brändes och vanställdes genom tortyr

Gao var revisor på Luxun Fine Arts College i Shenyang. På grund av att hon utövade Falun Gong. fråntogs hon sin anställning 1999, strax efter att förföljelsen inletts. Gao framförde därefter helt lagenliga vädjanden till myndigheterna i Peking. De ansvariga svarade med att, utanför lagen, fängsla Gao under flera månader.

I juli 2003 sändes Gao till Longshans tvångsarbetsläger. Under fångenskapen misshandlades Gao av lägerpersonal, rapporterade källor med insyn i hennes fall. En knapp månad senare, den 7 maj 2004, kallade ställföreträdande chefen vid Brigad 2 Tang Yubao, tillsammans med gruppledaren Jiang Zhaohua, in Gao till vaktrummet för att tortera henne med elektriska batonger. Enligt källorna varade tortyren i över sju timmar. Personer som hölls internerade i arbetslägret samtidigt med Gao sade att hon fick flera brännskador i ansiktet, på huvudet och nacken. Gaos ansikte var täckt med blåsor och håret var inkletat med var och blod. Skadorna var så omfattande att hon vanställdes och fick svårt att se.

I ett desperat försök att undkomma torterarna hoppade Gao senare från byggnadens andra våning och fick då flera frakturer. Den följande sjukhusvistelsen gjorde det möjligt för besökare till Gao att ta foton av hennes skador. De chockerande fotona hittade sin väg ut ur Kina, där rättsaktivister gav dem allmän publicitet. Detaljerad information om hennes fall ingavs till berörda regeringsinstanser i USA och andra länder och till FN.

Under sjukhusvistelsen hölls Gao under konstant polisövervakning. Ansvariga uppgav att Gao skulle återsändas till fångenskap efter att hon lämnat sjukhuset. Den 5 oktober 2004 hade Gao återhämtat sig till sådan grad att hon med hjälp av en liten grupp vänner var förmögen att lämna sjukhuset – för att undkomma att rövas bort och utsättas för vidare tortyr.

Medlem i Politbyråns ständiga kommitté övervakar Gaos ärende

Då det uppkom internationell press angående Gao, steg en av Kinas högsta ämbetsmän in i bilden: Luo Gan, medlem i Politbyråns ständiga kommitté. Luo gav order till Liaoningprovinsens Rättskommitté, åklagarämbetet, Justitiedepartementet och Polisdepartementet om att dölja all information om Gao.

”Gaos död är en del av ett oroande mönster av systematiska rättsliga kränkningar, systematisk mörkläggning och fullständigt bortom rättsansvar, säger Erping Zhang.” Istället för att hålla mördare ansvariga, skyddar de kinesiska myndigheterna dem, i detta fall och i nästan samtliga fall som vi känner till. Vi uppmanar alla internationella aktörer att tillsammans med oss fördöma dödandet av Gao och se till att de inblandade hålls ansvariga för brotten.”

Efter att Gao lyckats fly, började Shenyangs polis (den statliga säkerhetsavdelningen) att avlyssna alla Falun Gong-utövares telefoner i området, i förhoppning om att få reda på vilka som hjälpt att offentliggöra Gaos öde och säkerställa hennes flykt. En människojakt inleddes och alla personer som man antog kunde ha bistått vid Gaos flykt från sjukhuset fångades in. En av dessa personer som fångades in var Feng Gang, som flyttades till det ökända arbetslägret Masanjia, efter att ha hungerstrejkat i tretton dagar i protest mot dem olagliga interneringen. En annan person vid namn Sun Shiyou rapporteras ha utsatts för allvarlig tortyr, såsom att ha fått elchocker mot könsorganet. Suns familj rövades också bort.

Källor i Kina uppger att den 6 mars lokaliserades Gao av polis och kidnappades på nytt. Ingen information om var hon hölls eller om hennes tillstånd lämnades till familjen förrän den 12 juni. De fick veta att hon var på Masanjias sjukhus. Enligt Gaos familj var Gao vid det laget medvetslös, hennes inre organ skadade och hon låg i respirator. De sade att hon bara var ”skinn och ben. ”Gao förflyttades senare till China Medical University Hospital, där hon avled fyra dagar senare, den 16 juni.

Det återstår för FDI att verifiera detaljer och specifika uppgifter om tortyren och övergreppen som tillfogades Gao under tiden i fångenskap mellan den 6 mars och den 12 juni, och ber vittnen och andra med information att vänligen omgående meddela FDI.

AGERA NU

I FOKUS