Sexåriga Huang Xinyu föräldralös på grund av förföljelse

2005-07-02 Familjer och barn

Huang Xinyu föddes den 8 januari 1998. Hon gick årkurs två på Guangmins grundskola i staden Fushun. Hennes föräldrar var båda Falun Gong-utövare och de dog till följd av förföljelse. Hon bor med sina farföräldrar.

Huang Xinyu

När hennes mor dog var Xinyu var yngre än två år; hon var fem när hennes far torterades till döds. Den 29 september 1999 förföljdes Huang Xinyus mor Zhong Yunxiu till döds vid 27 års ålder. Zhong var en engelsklärare vid Beisanjia mellanstadium i Fushun. Den 20 juli 1999 åkte Zhong till Peking för att vädja för Falun Gong. I slutet av september 1999 arresterades hon olagligt. Medan hon den 29 september 1999 eskorterades tillbaka till sin hemprovins, hoppade Zhong från ett tåg för att undkomma det orättvisa frihetsberövandet och dog.

Huang Xinyus far Huang Ke arbetade på forskningsavdelningen på Fushun Petroleuminstitut. Efter Zhong Yunxiu död vägrade Huang Kes arbetsenhet honom att återvända till arbetet. Den 3 juli 2003 torterades Huang Ke till döds i Fushun första fångläger, vid en ålder av 31 år.

Huang Xinyu morföräldrar lider fruktansvärda svårigheter. På grund av en olycka har Huang Kes mor lidit av en psykisk störning under många år. Huang Kes yngre och enda bror drunknade när han var tio år. Efter det var Huang Ke enda barnet i familjen. Nu har morföräldranar förlorat alla sina barn. Huang Ke arbetade på samma arbetsplats som hans far Huang Zuhai. I sin arbetsenhet har många människor påverkats ensidigt av anti-Falun Gong-propaganda. Som en följd av detta får Huang Kes far bära en stor press orsakat av rykten och förtalande kommentarer från kollegor, samt av smärtan att förlora sin son och det extra ansvaret att uppfostra sina barnbarn.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/10/23/53756p.html

AGERA NU

I FOKUS