Avhoppare avslöjar Pekings stora spionnätverk i Europa

BRYSSEL - En avhoppad kinesisk industrispion som söker politisk asyl i Belgien har avslöjat existensen av ett stort spionnätverk i Europa, vilket skapats av det kinesiska kommunistpartiets säkerhetstjänst. Detta överensstämmer med uppgifter från kinesiska agenter som hoppat av i Australien och Kanada om att tusentals kinesiska agenter opererar i dessa länder. Många av spionerna riktar in sig på Falun Gong-utövare.

Agenten som i över tio år varit aktiv vid europeiska universitet och företag har givit belgiska myndigheter utförlig information om hundratals spioner som arbetar på olika nivåer inom europeiska organisationer. Efter avhopparens avslöjanden har nationella undersökningar inletts i flera av Europas länder.

Det kinesiska kommunistpartiet utsätter ofta kineser i utlandet, vilka har anhöriga eller affärsintressen i Kina, för press för att få information som Peking har användning av. Andra rekryteras och tränas professionellt i Kina för att sedan placeras ut i olika länder. Typen av insamlad information sträcker sig från ritningar av högteknologiska produkter till rapporter om utländska Falun Gong-utövares aktiviteter, samt personlig information om dessa. Uppgifter från avhopparna tyder på att spionnätverken styrs av Kinas ambassader och konsulat.

Det är sedan tidigare känt att Falun Gong-utövare i väst bevakas av kinesiska agenter. Tusentals har fått hotfulla telefonsamtal, trakasserats av kinesiska konsulat och svartlistats av Peking. Kinesiska studenter betalas för att infiltrera Falun Gong och övervaka deras aktiviteter. I flera länder, bland annat Sverige, har polisanmälningar gjorts efter telefontrakasserierna mot Falun Gong-utövare.

Men uttalandena av den i Belgien avhoppade spionen vittnar om att situationen nu håller på att förändras. Efter att det tidigare ansetts omöjligt, på grund av flera decenniers kampanjer med terror och bedrägerier, iscensatta av det kinesiska kommunistpartiet, är nu allt fler kineser villiga att komma över sin rädsla, stå upp för rättvisan och ta avstånd från den hårdföra regimens brott.

Tyvärr har världens medier det senaste året varit i stort sett tysta om de ständigt tilltagande människorättsövergreppen i Kina. Många av världens regeringar vågar inte uttala sig mot de massiva kampanjerna av arresteringar, utvisningar, tortyr och hjärntvätt av oskyldiga kinesiska medborgare, av rädsla för diplomatiska återverkningar från det kinesiska kommunistpartiet.

Vad kommer att hända när ett stort antal kineser, i Kina och i utlandet, tar avstånd från den brottslighet som påtvingats dem för att lura och bedra samhället? Vad händer när de avslöjar att de tvingats sabotera påtagliga ekonomiska intressen bakom ryggen på västerländska samhällen? Hur ska medier och regeringar våga se den genom historien förtryckta kinesiska befolkningen i ögonen, när det visar sig att den har mer mod att stå upp mot orättvisor och regeringskontrollerad propaganda, än de som lever och verkar i länder som åtnjuter alla former av friheter? För avhoppen i Belgien, Australien och Kanada är med all sannolikhet bara en antydan av det som väntar.

– Vi uppmanar medier och regeringar i alla fria länder att undersöka det kinesiska kommunistpartiets infiltration av deras samhällen och den förföljelse av Falun Gong som pågår i deras egna förmodade fria länder, säger Peter Jauhal, från det Europeiska Falun Gong informationscentret i London.

Han tillägger:

– Media och regeringar behöver dessutom uppmärksamma den brutala förföljelsen, tortyren och dödandet av Falun Gong-utövare som pågår i själva Kina.

AGERA NU

I FOKUS