Treåriga Huang Yings mor avled på grund av förföljelse

2005-07-12 Familjer och barn

Huang Ying (smeknamn: Kai Xin), föddes 18 maj 2001. Tre månader efter att Hunang Ying fötts separerades hon från sin mor för att undvika förföljelse. Det var sista gången Huang Ying såg sin mor vid liv.

Huang Ying

Huang Ying (smeknamn: Kai Xin), föddes 18 maj 2001. Tre månader efter att Hunang Ying fötts separerades hon från sin mor för att undvika förföljelse. Det var sista gången Huang Ying såg sin mor vid liv.

30 oktober 1999 reste Huang Yings mor Luo Zhixiang till Peking för att vädja för Falun Gong. Hon skickades tillbaka och hölls internerad i 20 dagar. 13 juni 2000 begav hon sig igen till Peking för att vädja. Hon blev då misshandlad och kvarhållen en dag på Himmelska fridens torgs polisstation. 29 oktober 2000 samt 20 november 2002 skickades Luo till den andra divisionens första tvångsarbetsläger i staden Guangzhou. Under fångenskapen blev hon misshandlad, tvångsmatad och torterad genom en metod kallad ”Död persons bädd”. Den 5 december 2002, när Huang Yin var 1,5 år, såg hon sin mors kropp. Hennes far Huang Guohua, som också utövar Falun Gong, var då i tvångsarbetsläger och visste inte om att hans hustru mist livet.

För närvarande bor Huang Ying med sina farföräldrar i ett förfallet hus byggt av soltorkat lertegel. De har ingen inkomst och har inte råd med förskola.

Länk: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/10/4/53117.html

Källa: http://media.zhengjian.org/media/doc/children_under_persecution_en_102604.pdf

AGERA NU

I FOKUS