Advokat Peter Bergquists tal om rättsprocess mot förövarna av människorättsbrottMedborgarplatsen Stockholm 2005–06–13

När Förenta Staternas tredje president i ordningen, Thomas Jefferson, samlade sin första regering tidigt artonhundratal, så deklarerade han, ”Design of a good government is to inspire its citizens and protect their liberty”. Så tecknen på gott politiskt ledarskap är att inspirera sina medborgare och skydda deras frihet. Allt sedan tidigt artonhundratal, så har detta varit kriteria för gott politisk ledarskap. Nu kan vi med skärpa slå fast att det kinesiska politiska ledarskapet representerar den extrema motsatsen till detta goda politiska ledarskap.

I stället för att inspirera och skydda så lockar och hotar man. Man lockar sina medborgare med mutor och höjd levnadsstandard, och hotar sina medborgare med bajonett och fängelsehålor Man stannar inte vid landets gränser Man lockar sin omgivning med handelsavtal och hotar med missiler. Man stannar heller inte i sin omgivning. Man lockar världen med sin miljardmarknad och hotar världen med inreseförbud för journalister och handelsrestriktioner för handlande stater. Denna brist på gott politisk ledarskap har försatt den kinesiska nationen i en situation av moraliskt förfall. Kina är världens mest omoraliska land. Allt kan köpas för pengar. Tillstånd för att bedriva näringsverksamhet kan köpas för pengar, konkurrenshinder mot konkurrenter kan köpas för pengar. Till och med tillstånd att bedriva propaganda för mänskliga rättigheter kan köpas för pengar.

Kina idag förtjänar att kallas värdens råaste kapitalist där allt kan köpas för pengar och allt måste köpas för pengar. Det är en kapitalism som är styrs av världens råaste kommunister. Det är mot bakgrund av det här moraliska förfallet som man ska se förföljelsen av Falun Gong.

Falun Gong-rörelsen med sina krav på sanning, godhet och tålamod är en moralisk rörelse som står i skarp kontrast med omoralen i det officiella Kina. Falun Gong var en växande rörelse och är en växande rörelse som har vunnit allt fler anhängare inom Kina, utanför Kina och inom det kommuniska partiet. En sådan rörelse som ställer krav på att människor ska leva i enlighet med sina övertygelser och i enlighet med sin moral utgör ett dödligt hot mot den kommunistiska regimen. Svaret från regimen lät inte vänta på sig. Man utlöste en exempellös förföljelse av Falun Gong-rörelsen, vars syfte vara att krossa och utplåna rörelsen. I sak innebär det att rörelsens medlemmar fängslas, berövas sin egendom, kvinnor våldtas, människor torteras.

Den här förföljelsen är en företeelse som strider mot Kinas eget rättsystem och egna lagar och strider mot tortyrkonvention som Kina har tillträtt. Brotten mot Falun Gong är så allvarliga att de faller under de flesta demokratiska länders jurisdiktion och de är möjliga att bestraffa i Sverige, Frankrike, England, Förenta Staterna och i de flesta staterna i Europa trots att de är begångna mot kinesiska medborgare, begångna av kinesiska medborgare och förövade på kinesiskt territorium. Falun Gong-rörelsen i Europa och den fria världen har startat upp en kampanj där man uppmanar den fria världens rättsystem att utreda och bestraffa förbrytelserna mot Falun Gong-utövarna i Kina. Den erfarenhet som finns i den här typen av anmälningar om att försöka utreda och bestraffa brotten i ett annat land kan ibland inspirera till rättsprocesser i förövarna hemland. Ett exempel på den är när den spanska åklagaren Baltazar Garcon i slutet på nittiotalet försökte väcka åtal mot Pinochet, vilket har lett fram till olika rättsprocesser i Chile mot Pinochet. Erfarenheten av den typen av kampanj är att det på sikt, i alla fall, kan inspirera till rättsliga åtgärder i förövarnas egna hemländer, i det här fallet Kina.

När den kinesiska regimen utlöste kampanjen mot Falun Gong var det ett försök att sända ett meddelande till det kinesiska folket, nämligen ”vi accepterar inte att människor lever i enlighet med sin moral och övertygelse”. Människor som försöker göra det kommer att förföljas och bestraffas.” Det var den kinesiska regimens meddelande till det kinesiska folket.

Vi som samlas här idag sänder som svar ett meddelande till den kinesiska regimen. Det svaret är enkelt och koncist. Svaret är:

Sluta hota era medborgare. Sluta hota er omgivning och världen. Möt era medborgare i fria val. Upplös det kommunistiska partiet. Sluta förfölja Falun Gong och bestraffa dem som förföljt Falun Gong, annars kommer den fria världen och det fria rättsystemet att göra det åt er.

Tack!

AGERA NU

I FOKUS