Förföljelsen av Falun Gong – inne på sitt sjunde år

Hur många känner till att 60-80 miljoner människor har dött en onaturlig död i Kina under kinesiska kommunistpartiets (kkp) regim sedan 1949? Det är fler dödsfall än under de två världskrigen tillsammans! Det har inte upphört, övergreppen mot det kinesiska folket pågår än idag.

Kinas kommunistparti startade under förre ledaren Jiang Zemin den pågående förintelsen av 100 miljoner människor på grund av deras tro på sanning, godhet och tålamod, den vägledande principen i Falun Gong. Media i Kina har använts maximalt för att skapa hat mot Falun Gong och gjort så att vanliga samhällsmedborgare ryckts med i denna grymma förföljelse som därmed drabbar i stort sett hela Kina. Fram till idag har 2676 dödsfall orsakade av tortyr bekräftats. Det verkliga antalet dödsfall befaras dock vara mångdubbelt fler.

Trots otaliga vittnesmål och bilder* på utmärglade och torterade människor, som påminner om de nazistiska koncentrationslägren, är det oroväckande tyst i omvärlden. Vittnen i Kina som skickar ut dessa bildbevis riskerar sitt eget liv. Vad händer sedan – världen tittar på men hur många reagerar och hur många vågar höja sin röst i rättvisans namn?

Falun Gong-utövare tillsammans med MR-organisationer försöker konstant avslöja kkp:s förföljelse av oskyldiga människor. Rättsprocesser mot Jiang Zemin och hans medbrottslingar har initierats i flera länder, även i Sverige.

Regeringar säger att de tar upp MR-frågan med Kinas ledare i bilaterala dialoger. Dessa samtal bakom lyckta dörrar har pågått sedan massakern på Himmelska Fridens torg 1989. Men har det skett några framsteg? Är det västländernas ekonomiska förväntan på Kina som gjort dem blinda och ovilliga att agera? Till och med övergrepp från Kinas beskickningar i västvärlden tillåts fortgå i det fördolda.

FN-rapportören Asma Jahangir skrev den 24 mars 2004; "Specialrapportören är fortsatt mycket oroad över dödsfallen som sker under internering i Kina. Rapporter beskriver hemska händelser där Falun Gong-utövare avlider som en följd av brutal behandling och bristande medicinsk vård. Grymheten och brutaliteten i dessa tortyrhandlingar är obeskrivbar." **

Hitler förföljde miljoner judar till döds och hur många liv skördade inte folkmordet i Rwanda? Samtidigt pågår ett folkmord i Kina. Vi hoppas att människor kan lära sig från historien och hjälpa oss att stoppa detta grymma och meningslösa dödande!

Göteborg: den 20 juli kl 10.00-12.15 framför Kinas generalkonsulat. Den 20-22 juli kl

14-19 på Kungsportsplatsen. Kontaktpersoner: Pirjo 070-4959385, Viveka 0739-8932331

Stockholm: den 20 juli kl 8-10 framför Kinas ambassad och den 23 juli kl 11-15 på Mynttorget. Kontaktpersoner: Yi 073-9980584 och Tony 0702-137460.

* Se bildbevis på www.flghrwg.net/te/ och även video som visar ett tortyroffer, Guo Shijun från Harbin i Heilongjiangprovinsen. Han dog hemma i februari 2005, åtta dagar efter frisläppandet från fängelset: http://media1.minghui.org/media/video/2005/3/25/GuoShijun.ram

** 2004 FN-rapporter: http://www.falunhr.org/reports/UN2004/UN2004.pdf

AGERA NU

I FOKUS