Advokat Peter Bergquist: ”Förföljelsen av Falun Gong-utövarna är omfattande och har pågått i flera årPolisanmälan har gjorts i Sverige mot huvudansvariga för förföljelsen av Falun Gong i Kina

Advokat Peter Bergquist tillsammans med Katarina Hall och Chowa Choo representerande Svenska föreningen för Falun Dafa, vid inlämnandet av polisanmälan i Stockholm

Människorättsadvokat Peter Bergquist: ”Förföljelsen av Falun Gong-utövarna är omfattande och har pågått i flera år. Den är direkt inspirerad av kommunistpartiet och leds av ett särskilt organ som instiftats av Jiang Zemin.”

Att rättsliga åtgärder förbereddes tillkännagavs den 21 september 2004 vid en presskonferens i Stockholm. Läs tidigare artikel och de olika talen som där hölls, bland annat från Helena Bargholtz riksdagsledamot och ledamot i Europarådet.

I egenskap av ombud för Svenska föreningen för Falun Dafa, inlämnade människorättsadvokat Peter Bergquist på måndagen den 13 juni en polisanmälan mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin samt högre kinesiska befattningshavare inom den så kallade 610-byrån, Li Lanqing, Luo Gan och Liu Jing med flera, för delaktighet i mord och människorov på Falun Gong-utövare. Anmälan gjordes kl. 16.00 på Kungsholmsgatans polisstation i Stockholm.

Samma dag, den 13 juni, höll Peter Berquist ett tal på Medborgarplatsen i Stockholm om denna polisanmälan, talet kan läsas här.

Peter Bergquist, tidigare anlitad i rättsprocessen mot den argentinske marinlöjtnanten Alfredo Astiz för kidnappningen av Dagmar Hagelin, skrev i anmälan att Jiang Zemin personligen beordrade förföljelsen av Falun Gongs utövare, samt särskilt skapade 610-byrån, vars enda uppgift var att centralisera och samordna denna förföljelse av Falun Gong-utövare i hela Kina.

En särskild rapportör till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter nämnde i sin rapport från 15 mars 2005 uppgifterna om människorättsbrott av ohygglig omfattning. Fler än 2500 Falun Gong-utövare har avlidit under fängsligt förvar, flera hundra dömts till fängelsestraff på över 20 år, andra internerats på mentalsjukhus och ett högt antal skickats till arbetsläger utan rättegång.

Peter Bergquist: ”Enligt svensk rätt är denna slags förföljelse mord och/eller människorov. Bestämmelser i brottsbalken ger Sverige en möjlighet att med stöd av den så kallade universaljurisdiktionen bestraffa brotten.”

Merparten av de brott som anmälts är sådana att de faller under bestämmelserna i FN:s tortyrkonvention som både Sverige och Kina har ratificerat. Av detta följer att brotten faller under den kinesiska strafflagen. Det innebär att kinesiska myndigheter är förpliktigade att samarbeta kring en svensk brottsutredning och begäran om utlämning.

Liknande rättsprocesser mot Jiang Zemin och andra kinesiska ämbetsmän har inletts i Tyskland, Frankrike, Finland, Belgien, Holland, Australien, Spanien, England, Island, Cypern, USA, Sydafrika, Taiwan, Sydkorea, osv.

Peter Bergquist: ”En erfarenhet som finns när det gäller att bestraffa makthavare för gamla brott mot mänskliga rättigheter är från processen då den spanske åklagaren Baltazar Garcon försökte ställa Augusto Pinochet till svars. Erfarenheterna från det målet är framför allt att processer i andra länder kan stimulera till processer i hemlandet. De här processerna över hela världen kan förhoppningsvis också i ett längre perspektiv innebära krav på mänskliga rättigheter i Kina.”

AGERA NU

I FOKUS