Inbjudan till manifestation vid Kinas ambassad - uttalande från Falun Dafa-föreningen

Falun Gong-utövare samlas under fredagen den 4 november utanför Kinas ambassad i Stockholm, för att uppmana till ett omedelbart slut på den skoningslösa förföljelsen av dem som utövar Falun Gong i Kina. Media inbjuds och välkomnas till platsen utanför ambassaden kl 15. Aktiviteten pågår mellan kl 14-17.

Kontakt: Yi Zhang, tel: 073-9980584

Den svenska Falun Dafa-föreningen gjorde den 9 oktober ett uttalande gällande de personer som medverkar i förföljelsen av Falun Gong. Uttalandet kommer att lämnas till den kinesiska ambassaden. Nedan följer ett utdrag.

Ett meddelande till dem som fortsätter att tortera och döda Falun Gong-utövare i Kina... och till dem som önskar sluta

Sedan 1999, då Kinas diktator Jiang Zemin drog igång förföljelsen av Falun Gong, har kkp använt statsmakten och sitt terrormaskineri för att kontrollera och förtrycka de oskyldiga Falun Gong-utövarna med all kraft. Under hoten från kkp har många tjänstemän på provins- och stadsledningsnivå agerat som ledare eller medhjälpare i tortyren och dödandet. De har använt sina positioner för att på ett aktivt eller passivt sätt delta i förföljelsen i olika grad.

Under den omfattande politiska rörelsen grundade alla städer och provinser regionala 610-byråer, vilkas enda uppgift var att förfölja Falun Gong. Statsledningstjänstemän och kkp-ledare planerade, hetsade, beordrade, styrde eller drev på polisen och andra säkerhetsorgan för att de skulle begå övergreppen mot Falun Gong-utövare. De använde alla resurser för att delta direkt i den här storskaliga, systematiska förföljelsen. Polisen, kkp:s sekreterare inom politik- och rättskommittéer på olika nivåer och ledare för 610-byråerna på varje nivå, planerade och ledde direkt förföljelsen. Brotten de har begått innefattar, men begränsas inte till, godtycklig internering, tvångsarbete, grym inhuman och förnedrande behandling, hjärntvätt, tortyr och mord.

Från och med idag kommer Falun Gong-utövare att inleda rättsliga processer mot alla viktiga regeringstjänstemän eller kkp-ledare i varje provins eller stad, som deltar i eller fortsätter att bedriva förföljelse av Falun Gong, så snart de lämnar Kina.

Även om de har gjort orätt, finns det fortfarande en möjlighet för dem att överge en ondskans väg och välja godhet. De som har begått brott tidigare mot Falun Gong men nu vill korrigera misstagen kan lämna in, under säkra omständigheter, ett garantiuttalande eller ångerbrev till minghui (clearwisdom.net) eller till någon regional Falun Dafa-förening för arkivering. För dem som bestämt sig för att rätta till misstagen kommer vi för närvarande inte att undersöka deras olika brott, utan från och med nu endast övervaka deras agerande.

Falun Dafa-föreningen

9 oktober 2005

AGERA NU

I FOKUS