Framstående kinesisk advokat förtjänar stöd för sitt försvar av Falun Gong-utövare - istället tystas han

FDI oroas över stängningen av advokats byrå

New York (FDI) – Falun Dafa Information Center stödjer och välkomnar advokat Gao Zhishengs ansträngningar att försvara Falun Gong-utövares rättigheter i Kina och uttalar sin djupa oro över den kinesiska regimens stängning av hans advokatbyrå nyligen.

Under de senaste dagarna har internationella medier rapporterat att Gao Zhishengs allmänna advokatbyrå har stängts av myndigheterna med hänvisning till en teknikalitet. Stängningen följer på att Gao har vägrat att ta tillbaka det öppna brev (hela brevet) till president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao angående den våldsamma förföljelse av Falun Gong som den kinesiska regimen har bedrivit under sex år.

Gao använder i detta öppna brev flera sidor till personliga redogörelser han har om tortyr, död och den tragik som han har undersökt. Han beskriver förföljelsen av Falun Gong i Kina som en "systematisk, storskalig och organiserad förföljelse och en barbarisk grymhet," och han säger till nationens ledare att det inte kan accepteras att det i det 21:a århundradet fortfarande pågår sådant barbari och inhumant våld i Kina."

Gao kritiserar även ledarna i de fria länderna för deras brist på handling och skriver att regeringar runtom i världen "har fortsatt varit skamligt tysta inför denna stora olycka."

År 1999 instruerades Kinas advokater och domstolar av centralregeringen i Peking att inte ta sig an stämningar från, eller ärenden som involverar Falun Gong-utövare. Under senare år har några skenrättegångar genomförts där "domstolsbesluten" tagits på partitjänstemännens uppdrag.

Det är anledningen till att Gaos verksamhet är så betydelsefull och avgörande.

"Falun Gong-utövare i Kina har förnekats sina mest grundläggande rättigheter och har ingenstans att vända sig”, sade Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang. "Gaos arbete med att försvara Falun Gong-utövare i Kina kräver ett oerhört mod... hans familj har hotats och nu ämnar regimen ta ifrån honom hans levebröd. Han är den sortens advokat som det kinesiska folket mest behöver, men som kommunistregimen minst önskar," fortsatte Zhang.

År 2004 skrev Gao till regeringen om ett Falun Gong-ärende, men hans klient utsattes för fortsatt förföljelse på grund av att han sökte upprättelse (se U.S. Department of State’s 2004 Annual Human Rights Report).

"Den kinesiska regimens respons gentemotsvar till Gao är sorgligt nog typiskt," fastslog Zhang. "De undersöker inte människorättsanklagelser, utan förnekar dem genom hela rättssystemet i ett försök att tysta kritiska röster, och när det inte fungerar använder de trakasserier och ofta extremt våld."

Falun Dafa Information Center uppmanar det internationella samfundet att bevaka Gao Zhishengs fall och att uttrycka sitt stöd för hans heroiska ansträngningar att stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina och ställa de kinesiska myndigheterna till svars.

AGERA NU

I FOKUS