30 Falun Gong-utövare rapporterades döda på grund av tortyr i oktober, 33 i november

2005-12-01 Dödslista

30 Falun Gong-utövare har rapporterats dödade genom tortyr under oktober och 33 under november 2005.

De 30 rapporterna om dödade Falun Gong-utövare i oktober kom från tolv provinser och kommuner över hela Kina. Rapporterna, som är fyllda av hemska beskrivningar över dödsfallen, har givits av ögonvittnen och offrens familjemedlemmar.

Ett fall gäller Yuan Shengjun, en man i fyrtioårsåldern som dödades den 25 oktober 2005 av personal från 610-byrån i staden Jiyuan. Rapporten säger att inte en enda bit hud på Yuans kropp var intakt, och koagulerat blod kunde ses under skinnet. Hans ena arm, hand och fingernaglar var helt svarta. När andra Falun Gong-utövare kom för att hedra den döde blev de fotograferade av civilklädd polis.

Sedan förföljelsen av Falun Gong startade den 20 juli 1999 har 2 780 dödsfall dokumenterats.

För utförlig information se: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9295

AGERA NU

I FOKUS