Del 1: Historiska omständigheter kring kultivering och qigong

2006-01-01 Vad är Falun Gong?

Kultiveringsutövning och kinesisk kultur

Falun Gong - även känt som Falun Dafa, den stora vägen till fulländning - är en mycket gammal form av kultiveringsmetod.

Säger man Kina så kanske många tänker på Tai Chi, kampsport, akupunktur, I Ching, Konfucius, eller taoism. Få vet att alla dessa ämnen har en gemensam grund: Xiulian på kinesiska, vilket betyder kultivering, eller kultivering och övning.

Sedan dess tidigaste uppkomst har den kinesiska kulturen anammat begreppet "Harmoni mellan himmel och människa". Vägen för att uppnå enhet eller harmoni, eller ens sanna jag - benämns som kultivering. Kinesisk litteratur är fylld med legender om människor som uppnår status som gudomar, blir upplyst, eller erhåller Tao genom kultiveringsutövning, och det har funnits tusentals olika kultiveringsskolor i Kinas historia. Kultivering är därför ett samlingsnamn för transcendens genom kultivering av kropp och själ, där kultivering syftar på mental förbättring och övning på fysisk förfining. 

Kultivering och övningar har satt sin prägel på nästan varje aspekt av den kinesiska kulturen. Som exempel var undervisningen från Lao Zi och Konfucius ursprungligen för att vägleda deras respektive efterföljaren kultiveringsutövning.

Ett stort antal historiska personer som bidragit till att forma den kinesiska historien var kultiverare. I själva verket var kultivering av moraliska egenskaper en förutsättning för studenter inom alla seriösa studier, och "kultivera själv, ha familjen i ordning, regera en stat, och försona världen" var ett motto för intellektuella i generationer. Som ett resultat, har de etiska värden som härrör från lärorna om kultivering spelat en viktig roll i att etablera och upprätthålla social moral.

Kultivering och att göra övningar har också länge varit känt för dess effekter på fysiskhälsa och övernaturliga förmågor. De positiva hälsoeffekterna av till exempel Tai Chi och kampsportsövningar är känt över hela världen. Alla kända läkare och läkare i hela den kinesiska historien utövade kultivering och hade utvecklat övernaturliga förmågor för att upptäcka och bota sjukdomar. I själva verket var de helt ansvariga för etableringen av den kinesiska läkekonstens teori och praktisering.

Qigong-vågen

Det kinesiska kommunistpartiets maktutövning medförde ett abrupt slut på den rika traditionen av kultiveringsmetoder i Kina. Partiets ateistiska ideologi och totalitära makt förhindrade alla andra idéer. Kultivering stämplades som "vidskepelse" och förföljdes brutalt. Under de två första åren av kommunistiskt styre avrättades uppskattningsvis två miljoner människor i folkrörelsen "undertrycka kontrarevolutionära vidskepliga sekter och hemliga sällskap". Under de följande fyra åren vågade ingen offentligt tala om kultivering.

Politiskt förtryck kan dock inte undertrycka sjukdomar och dåligt styre har lett till en kris utan motstycke för nationens folkhälsa. Under 1970-talets första år infördes tyst vissa unika övningar till allmänheten för att tillgodose medborgarnas behov av sjukdomsbotande och fysisk hälsa, med ett nytt namn - qigong – vilket omedelbart blev populärt för deras anmärkningsvärda hälsofördelar. Vissa personer utvecklade övernaturliga förmågor genom qigongövningar, såsom att se genom människokroppar, läsa med öronen och klärvoajans.

Populariteten och övernaturliga förmågor i qigong undgick inte vissa partifunktionärer. I slutet av 1970-talet försökte detta partigarde kväva praktiseringen av qigong och hävdade att varje överseende var ett nederlag för marxismen och vetenskap, gentemot vidskepelse och pseudovetenskap. Lyckligtvis hade en del öppensinnade och högt uppsatta tjänstemän upplevt och dragit nytta av qigongövningar och de hjälpte så ett stillestånd skapades. Den 20 april 1982 antog partiet en policy för qigong: "inte främja, inte förneka och inte kritisera". Ändå inrättades det nationella Qigong Sciences Research Association [ett ”forskningsinstitut”] för att övervaka utvecklingen av qigong i Kina.

Politiken om "tre icke" skyddade tillfälligt qigong från politisk etikettering och det blev ett uppsving för qigong. Under nästa årtionde dök över 2000 övningsskolor för qigong upp i samhället. Entusiaster började också presentera qigong till världen som gamla kinesiska andningsövningar, även om termen qigong aldrig hade funnits tidigare, och de flesta qigongövningar inte berör andning. Vad var verkligen qigong? Varför har det en sådan mystisk kraft att bota sjukdomar? Vilken är den vetenskapliga grunden för övernaturliga förmågor? Ingen har ett grepp över dessa frågor. Många falska qigongmästare drog fördel av förvirringen och vilseledde och drog in vinster från ovetande efterföljare. Två decennier efter starten började qigong att förlora sin dragningskraft för allmänheten.

Källa: http://www.falunhr.org/index.php?option=content&task=view&id=394&Itemid=84

AGERA NU

I FOKUS