Manifestation mot koncentrationsläger i Kina

2006-03-26 Organstölder

Tisdag kl. 11-14 på Mynttorget i Stockholm

Svenska Falun Gong-utövare och andra inbjudna kommer att hålla en manifestation på Mynttorget för att uppmärksamma den fruktansvärda behandlingen av Falun Gong-utövare i ett nyligen avslöjat koncentrationsläger i en förort till staden Shenyang i norra Kina. Vi bjuder in politiker och allmänhet att komma och lyssna, och stödja vår manifestation och vårt krav på att Sveriges regering genast ska handla i frågan.

Bakgrund:

Den åttonde mars avslöjade en avhoppad kinesisk journalist med insyn i regimkretsar ett hemligt koncentrationsläger i norra Kina, där man dödar personer som utövar Falun Gong genom att skörda deras organ. Dödslägret är direkt anslutet till ett sjukhus i staden Shenyang i Liaoningprovinsen och har fått namnet Sujiatuns koncentrationsläger.

Enligt ett vittne vars make arbetade med att avlägsna hornhinnor från offren, har sedan 2001 minst 6 000 Falun Gong-utövare spärrats in här och ingen av dessa har kommit ut därifrån. Hittills har cirka 75% av fångarna dödats på grund av organstölderna.

Vittnet säger även att organen avlägsnas med en minimal narkosdos medan offren fortfarande är vid liv. Därefter bränns kropparna omedelbart i ett krematorium på området. Eftersom processen är ytterst brutal har majoriteten av den inblandade medicinska personalen fått psykiska problem. Organen säljs sedan till människor runt om i världen.

I Shenyang finns även China International Transplantation Network Assistance Center. På deras webbplats http://en.zoukiishoku.com annonseras om organtransplantationer för omkring 150 000 US dollar, med en väntetid på endast omkring en månad för en lever och endast en vecka för en njure.

Omkring 2 000 Falun Gong-utövare tros fortfarande vara vid liv i Sujiatunlägret och deras liv är nu i akut fara. Det finns också uppgifter om att fler utövare från andra arbetsläger överförs dit. Vem vet dessutom hur många andra hemliga dödsläger som finns i Kina nu? Det vi vet är att miljoner människor fortfarande finns placerade i arbetsläger (Laogai) och att tusentals avrättas varje år. Många Falun Gong-utövare har också försvunnit spårlöst.

Under konferensen ”Stockholms Internationella Forum: Att förebygga folkmord”, som anordnades på den svenska regeringens initiativ, antogs i deklarationen: ”Vi är förpliktade att axla vårt ansvar att skydda grupper som identifierats som potentiella offer för folkmord, massmord eller etnisk rensning” samt ”Vi är förpliktade att stödja undersökningar om möjligheterna att förhindra folkmord, massmord och etnisk rensning”. Faktum är att det just nu pågår ett folkmord mot Falun Gong-utövare i Kina, vilket omvärl­den gjort mycket lite för att stoppa. Den kinesiska kommunistregimen uttalade redan för sju år sedan att Falun Gong skulle utrotas, och utrotningskampanjen har sedan dess pågått på det mest bestialiska sätt.Det behövs en omedelbar aktion från omvärldens regeringar för att få till stånd en undersökning av vad som pågår i dessa dödsläger i Kina och för att rädda dem som fortfarande lever. Om vi väntar kommer med all sannolikhet alla de som kan avslöja sanningen om vad som sker i Sujiatun att röjas ur vägen av de ansvariga.

Svenska Föreningen för Falun Dafa kommer att kontakta vår regering och be att den:

1. begär en förklaring från den kinesiska regimen angående koncentrationsläger i Sujiatun;

2. kräver att den kinesiska regimen omedelbart frisläpper dem som är i detta läger;

3. kräver att alla samvetsfångar inom det kinesiska arbetslägersystemet och andra koncentrationsliknande läger frisläpps, samt att de ansvariga ställs inför rätta för sina brott.

Kontaktpersoner:

Yi Zhang: 073 / 998 05 84

Malin Nordstrand: 073 / 590 11 29

Mer information om lägret:

http://english.epochtimes.com/211,111,,1.htmlZhttp://english.epochtimes.com/211,111,,1.html

http://washingtontimes.com/national/20060323-114842-5680r.htm

AGERA NU

I FOKUS