I mängden av bevis för organhandel i Sujiatun framstår regimens förnekande som orimligt

2006-03-29 Organstölder

LONDON (EFGIC) – Enligt nyhetsrapporter den 28 mars från bland andra AP, förnekar nu den kinesiska kommunistregimen existensen av koncentrationslägret Sujiatun. Källor har uppgivit att tusentals Falun Gong-utövare har hållits fängslade i Sujiatun, och enligt dessa källor har så många som 75% av dem fått sina organ avlägsnade varpå de kremerats.

Inför dessa redogörelser för systematiserad organstöld från levande fångar som endast fått minimal narkos, hoppas vi alla att informationen är felaktig. Det är ofta svårt att tro att liknande extremt onda handlingar äger rum – hur är det möjligt att människor behandlar varandra så?

Den detaljinformation som dessa källor avslöjar, tillsammans med en stor mängd information som stödjer uppgifterna, visar på det i allt väsentligt är korrekt – dvs. att ett stort antal Falun Gong-utövare har hållits och eventuellt fortfarande hålls fångna i Sujiatun, för att man där ska kunna beröva dem deras organ. Detta fordrar en omedelbar och oinskränkt internationell undersökning.

1) Informationen om Sujiatun har kommit från flera källor, vilka gett samstämmiga uppgifter. En kinesisk reporter som arbetade för en japansk nyhetsbyrå var den som först avslöjade nyheten den 9 mars. Därnäst trädde en kvinna fram som hade arbetat inom Sujiatuns sjukhus, och uppgav att man där bedrivit verksamhet med att avlägsna organ från fångar från det angränsande koncentrationslägret. Hennes förre detta make hade varit ansvarig för att avlägsna Falun Gong-utövarnas hornhinnor, då de fortfarande var i livet.

World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) har därefter gjort en egen undersökning och fått fram ytterligare information. Falun Dafa Information Center har dessutom fått veta att efter att Epoch Times gick ut med nyheten har ett antal kinesiska läsare kontaktat tidningen och lämnat egna redogörelser, vilka stödjer de ursprungliga redogörelserna.

2) Det är väl dokumenterat att det kinesiska kommunistpartiet (kkp) utan samtycke från offren bedriver organskörd, ofta från avrättade fångar. Rapporter om detta har funnits i ledande tidningar och varit föremål för amerikanska kongressförhör.

3) Det har redan tidigare dokumenterats att fängslade Falun Gong-utövare berövats sina inre organ. Kkp har sedan 1999 rutinmässigt torterat och dödat Falun Gong-utövare, vilket bekräftats genom Amnesty International (report) och genom USA:s inrikesdepartements årsrapporter (report). En rapport från Falun Gong Human Rights Working Group (report) specificerar detaljerade fall där Falun Gong-utövare som torterats till döds berövades sina inre organ.

Informationen som avslöjats om Sujiatun stämmer dessvärre in i kkp:s mönster av att inte respektera människoliv. Efter bannlysningen 1999 sade den förre regimledaren Jiang Zemin att "inga medel är för extrema för att kunna eliminera Falun Gong." Poliser säger regelbundet till fångar att "det innebär ingenting att en Falun Gong-utövare dör i fångenskap, det räknas som självmord."

Det finns fler oroande uppgifter. Enligt den kinesiska hälsowebbsajten www.hbver.com, har sedan år 2000 antalet levertransplantationer nästan fördubblats för varje år. Idag uppger China's International Transplantation Network Assistance Center (http://en.zoukiishoku.com) stolt, att en lämplig njurdonator kan hittas på en till fyra veckor. Om läkaren finner att det första organet inte är lämpligt så erbjuds ett nytt organ "inom en vecka." Samtidigt finns det hundratals, om inte tusentals rapporter från Falun Gong-utövare i Kina där familjer uppger att anhöriga har rövats bort av polisen och aldrig mer hörts av. Vart har alla dessa människor tagit vägen?

Tidpunkten för kkp:s förnekande är också något som väcker misstankar. Varför väntade regimen i tre veckor med att förneka Sujiatuns existens? Varför gick kkp efter många års olaglig organhandel, men bara några veckor efter avslöjandet om Sujituan, plötsligt ut och tillkännagav om en ny lag rörande organhandel?

Vi kräver en grundlig och omfattande undersökning – ingen regisserad uppvisning – från oberoende internationella organisationer, att en representant från WOIPFG ges omedelbart och oinskränkt tillträde till hela området. Alla restriktioner från ett fullständigt tillträde innebär en mörkläggning.

Vi uppmanar även journalister i Peking och runtom i världen att undersöka detta grundligt och att i rapporterna inkludera de fakta som redan tidigare är väl kända. Enbart citat från representanter från regimen kan inte anses som grund för en sann nyhetsrapportering. Vi uppmanar er att forska efter vad som verkligen äger rum och att rapportera fakta.

AGERA NU

I FOKUS