Del 4: Förföljelsen av Falun Gong

2006-04-01 Vad är Falun Gong?

Högtidlighet och hjältemod på Himmelska fridens torg

Under hela förföljelsen har Himmelska fridens torg i Peking varit en brännpunkt. Hundratusentals om inte miljontals Falun Gong-utövare har kommit till det stora torget från hela Kina och världen för att vädja offentligt, veckla ut banderoller som förklarar Falun Gongs oskuld, visa Falun Gong-övningarna och helt enkelt utropa: "Falun Gong är underbart!" För detta enkla och fredliga yttrande har de lidit oerhört. Nästan alla har blivit slagna av polis eller inhyrda ligister som inte kände någon hämningar trots närvaron av tusentals turister på torget. Vissa slogs medvetslösa medan andra misshandlades till döds på plats. Barn och äldre attackerades med full kraft. Gravida kvinnor sparkades i magen. Attackerna var vanligtvis så våldsamma och kraftfulla att offren tystades inom inom mindre än en minut. Likväl fortsatte utövare trots konsekvenserna att komma, för just denna korta stund. Det var ofta förbryllande för utländska journalister: Kan det vara värt det? Vad handlar det här om?

 

Den 29 september 1999 visade utövare Falun Gong-övningarna på Himmelska fridens torg som en fredlig vädjan till allmänheten. Poliser rusade över för att tvinga utövare in i polisbilen

 För kineser är Himmelska fridens torg, den "Gudomliga freds porten", heligt. Den moderna Kinahistorian anses ha börjat med en studentledd patriotisk demonstration 1919 på Himmelska fridens torg. Flera andra demonstrationer med historiska konsekvenser, såsom prodemokratiska demonstrationer 1976 och 1989, ägde också rum på torget. Himmelska fridens torg betraktas därför som helgad mark för patriotism och uppoffring och den sista utvägen för att appellera till allmänhetens samvete. 

Det plötsliga mötet med terrorn satte Falun Gong-utövares liv i gungning och fasa, men de förlorade inte övertygelsen att vara goda människor. Efter den första chocken och med tillit till att regeringen kunde stoppa förföljelsen om de kunde klargöra statstjänstemännens missförstånd om Falun Gong, började utövare från hela Kina att stråla samman vid Rådsförsamlingens appellationskontor (State Council Bureau of Appeal) för att lämna in sina petitioner som förklarar hur Falun Gong är välgörande och bara bidrar positivt till samhället. De vänligt inställda utövarna upptäckte snart att appellationsbyrån hade förvandlats till ett interneringscenter: byråns namnskylt hade tagits ner och de som frågade efter vägen dit lurades in i väntande polisbilar och togs till häkten, utan chans att lämna in sina petitioner.

En polis griper en Falun Gong-utövares banderoll samtidigt som andra utövare i närheten vecklar ut sina banderoller

Då allt fler utövare kom dit utfärdade myndigheterna ett förbud mot att besöka Rådsförsamlingens appellationskontor för att lämna petitioner för Falun Gong och beordrade lokala myndigheter att genomdriva förbudet. Det var ytterligare en överträdelse av den konstitutionella ordningen och ett chockerande steg tillbaka till kulturrevolutionen. Rådsförsamlingens appellationskontor (en ”byrå” för vädjanden eller klagan) inrättades efter kulturrevolutionen som ett sätt att lösa ärenden som ”komplotter, bluffar och orättvisor”, för att förorättade skulle kunna lämna in klagomål. Det fanns under den tiden miljontals sådana ärenden, då etablissemanget på olika nivåer försökte dölja oegentligheter och undfly eget ansvar. Som svar på upproret från hela samhället, inrättades det statliga appellationskontoret för att ta emot klagomål direkt från offren, för att överkomma alla lager med olika slags hinder. Av medborgarna kallad för "himlens öron", spelade denna mekanism en nyckelroll för att lösa det sociala missnöje som följde efter kulturrevolutionen. Rätten att inlämna klagomål till Rådsförsamlingens appellationsbyrå skrevs därefter in i den kinesiska konstitutionen. Den skamliga inskränkningen av konstitutionell rätt och de fruktansvärda våldshandlingar mot utövare som infångades på väg till Peking av olika myndigheter, signalerade otvetydigt till utövarna att regeringen inte alls var intresserad av vad de hade att säga. Utövarna hade därmed inget annat val än den sista utvägen för att vädja till allmänhetens samvete - och var annars är mer symboliskt än på Himmelska fridens torg?

Den första kända demonstrationen av Falun Gong-utövare var den 29 september 1999. Kvällen innan samlades en grupp utövare från olika delar av landet vid Tsinghua-universitetet, de tog lugnt foton, skrev ner vad de skulle göra, mailade sina planer till personer de kände utomlands och nästa morgon gick de!

På torget valde de att göra den andra av Falun Gongs övningar. Detta var förmodligen den längsta demonstration utövare kunde arrangera. Enligt en deltagare tycktes tiden i det ögonblicket stå stilla. Helt oförberedda tog det tid för polisen att reagera; och oklara om hur de skulle agera visade polisen sitt sanna ansikte genom att sparka, slå, brotta ned och misshandla alla de fredliga utövarna. Vi har inte en fullständig namnlista på dessa utövare och vi vet inte var de befinner sig; men deras hjältemod och det högtidliga ögonblicket är för alltid inristat i historien.

De offentliga demonstrationerna på Himmelska fridens torg var förödande för Jiang Zemin. Från augusti till oktober 1999 reste Jiang ofta utomlands. I sin agenda försökte han bland annat styra världsopinionen med sin version av "hantera Falun Gong-frågan" och locka med sig andra regeringar för att samverka med hans förföljelse, genom att skänka bort affärsintressen och ge upp anspråk på territorium. Självsäkert och i motsats till hans senare förkastande av internationell kritik som "inblandning i inrikespolitik", gav han personligen häften till utländska regeringsledare som svartmålade Falun Gong och erbjöd intervjuer till internationella medier om ämnet Falun Gong, vilket skapade internationell uppmärksamhet om Falun Gong-frågan och hans oförmåga att hantera kriser.

Falun Gong-utövares ständiga demonstrationer punkterade inte bara Jiangs påstående om att ha löst 98% av "Falun Gong-frågan", men avslöjade också hans saga om "utbildning och tillgivenhet" för att "lösa problemet". Många, inklusive internationella reportrar började undra: Om polisen kan vara så våldsam i fullt dagsljus vad gör de då inte bakom stängda dörrar i fängelser, häkten och arbetsläger?

Utövarnas uppoffringar var emellertid enorma. Inte bara behandlades de brutalt på torget, även de som misstänktes ha avsikten att resa till Peking ringades in av lokala myndigheter och tvingades att underteckna så kallade "dubbla löften": Löfte att avstå från Falun Gong och löfte att inte vädja för Falun Gong. De som vägrade att lyda torterades, vissa till döds.

Två poliser sparkar och drar en utövare som vädjar på Himmelska fridens torg medan en civilklädd polis greppar utövarens gula banderoll

Men Falun Gong-utövare fortsatte att kontinuerligt vädja på Himmelska fridens torg. I oktober beordrade en rasande Jiang det nationella lagstiftningsorganet att anta en lag för att legitimera en hårdare förföljelse. Washington Post konstaterade i en artikel den 2 november 1999 att "När [Kinas kommunistledare] fann sig utan de lagar som de behövde för att kraftfullt förfölja en fridfull meditationsgrupp beställde partiet helt enkelt några nya lagar. Dessa kommer nu att tillämpas - retroaktivt, naturligtvis... Men sett utfrån sådana normer, framstår Stalin som en pålitlig bevakare av medborgerliga rättigheter".

Samtidigt beordrade Jiang regeringsinstanser på samtliga nivåer att stoppa utövare från att åka till Himmelska fridens torg och de tjänstemän som underlåtit att göra så skulle degraderas. Värdefulla resurser avleddes att upprätta kontrollpunkter på flygplatser, tåg- och busstationer, allmänna vägar, och även hotell för att fånga upp Falun Gong-utövare. För att passera vägspärrar avkrävdes resenärer att förbanna Falun Gong eller spotta på eller trampa på Falun Gong-böcker och alla som vägrade internerades. 

För att ytterligare minimera utövares förmåga att resa till Peking utfärdade Jiang order att "förstöra deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och utrota dem fysiskt". Grymheten av denna order förstärktes av girigheten hos de lokala tjänstemän som passade på att plundra eller beslagta utövarnas hem, personliga egendom och företag och framtvinga stora mängder lösen från familjerna till de som greps. Förtrycket från de lokala tyrannerna hade ibland effekten att utövare tvingades åka till Peking, eftersom de inte var säkra hemma och hade ingenstans att vara, utöver att kunna åka till Peking för att vädja.

Civilklädda poliser fångar Falun Gong-utövare på Himmelska fridens torg under deras fredliga vädjan

Utan pengar, ingen hjälp, ingen karta och ingen kompass, började många utövare gå eller cykla till Peking. Genom att klättra över berg, korsa öknar, sova under träd, tigga mat och undvika vägspärrar, kom de en efter en och steg för steg till Peking . Längs vägen fångades de upp av våldsamma poliser, oförstående lokala invånare och patruller rekryterades för att jaga dem. Men de fick också hjälp av godhjärtade människor, de som var villiga att lyssna på deras sida av historien och de som såg i deras ögon och att det inte fanns bitterhet utan fred. Efter deras få sekunder på Himmelska fridens torg vägrade de att ge sina namn och adresser till förhörspolisen, eftersom de då skulle föras tillbaka och det skulle ta månader innan de kunde gå till Peking igen. 

Det är viktigt att notera att dessa vädjande skedde spontant. Från sina tidigare tyranniska erfarenheter trodde den kinesiska regimen att den kan lamslå Falun Gongs "organisation" genom att gripa alla viktiga "ledare". Vad regeringen aldrig kunde förstå var att Falun Gong har verkligen inte inte någon organisation. Medan utövare kanske känner varandra är deras beslut och handlingar helt från sina eget hjärta, eget initiativ och egen beslutsamhet att tala om sanningen.

Tortyr och dödande

 I över femtio år har den kinesiska kommunistregimen haft sätt att förstöra folkets vilja och krossa oliktänkande grupper genom terror och svek; den har aldrig tidigare misslyckats med någon förföljelse . De fortsatta vädjandena från Falun Gong-utövare på Himmelska fridens torg och kravet från miljoner och åter miljoner runt om i landet, för rätten till sin utövning, stod det klart att Falun Gong-utövare inte skulle ge efter för förföljelsen. Generad och förargad instruerade Jiang genom 610-byrån att "Ingen åtgärd mot Falun Gong är för överdriven", en order om användning av extrem tortyr. Eftersom utövarnas fredliga motstånd mötte fortsatt förföljelse blev Jiangs personliga korståg en personlig vendetta.

Sedan 20 juli 1999, från information som har läckt ut genom den strikta kontrollen av den kinesiska regeringen vet vi att miljoner människor har drabbats av godtyckligt frihetsstraff, nästan alla under omänskliga förhållanden; hundratusentals, inklusive gravida kvinnor, äldre och barn, har satts i arbetsläger. Tusentals har gripits och torterats svårt med nervskadliga droger på mentalsjukhus. Tusentals har dött i fångenskap medan otaliga andra fortfarande är försvunna. Omfattningen och graden av övergrepp är svåra att förstå. 

Två poliser från Longshans tvångsarbetsläger använde i sju timmar tre elektriska batonger för att elchocka Gao Rongrongs ansikte (2004). Bilden på Gaos brända ansikte togs tio dagar senare. Gao Rong. Gao Rongrong avled 2005 efter tortyr och övergrepp

De värsta illdåden är oftast folkmorden. Folkmord sker för att fysiskt eliminera en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp, och i allmänhet leder det till ett stort antal dödsfall.

I förföljelsen av Falun Gong använder Jiang Zemin och hans 610-byrå en annan slags dödande, tveklöst en värre form: Dödandet av människors sinnen. Målet är inte att fysiskt döda ett stort antal människor, även om dödssiffran inte är ett bekymmer för dessa mördare. Syftet är att tvinga ett offer att välja mellan fysisk död och mental död – att ge upp sina vilja, grundläggande värderingar och samvete.

Tortyr till dödens rand är därför en nödvändig del i den här typen av dödande. Den kinesiska polisen har öppet sagt till Falun Gong-utövare: "Vi kommer att göra så du ber för ditt liv medan du dör och ber om döden medan du lever!" Den enda vägen ut? Att ljuga och säga att Falun Gong har vållat dem och samhället skada, att säga att Sanningen-Godhet-Tålamod är ondskefullt, samt att tacka och applådera regeringen för att den rrädda dem från Falun Gong. Ljuga för att få leva, eller säga sanningen och dö.

På grund av den kinesiska regeringens informationsblockad vet vi inte hur många utövare som torterats till döds i polisförvar. Genom de rapporter som beskriver över 1300 dödsfall i händerna på polisen, får vi en nästan ofattbar bild över tragedins omfattning: en del dog av att deras kroppar slet isär genom att långsamt dra armar och ben; en del dog efter att i flera månader ha varit inlåsta i "vattenburar" nedsänkta i smutsigt vatten; somliga dog efter långvarig chockning av elbatonger på eller i deras könsorgan; några förfrös till döds; några brändes levande. I några av de extrema fallen dödades ett åtta månader gammalt spädbarn tillsammans med sin mor, en 75-årig mormor mördades, och en handikappad man med böjd rygg dödades av polisen som med våld "plattade ut" hans överkropp. 

Wang Xia var bara skinn och ben på grund av den obevekliga tortyren. När bilden togs vägde hon bara drygt 20 kilo och svimmade hon av och till.

Förutom yttre skador åsamkar polisen också inre smärta genom fruktansvärd tvångsmatning. Dessa plågsamma tvångsmatningar är inte till för att ge näring men att orsaka plågsam inre smärta. Poliser, vakter eller dömda som är beordrade att utföra detta trycker in ett plaströr i offrets näsa och tvingar ned den till magsäcken; ibland kommer den istället till lungorna. Röret dras ut och återinförs flera gånger, vilket orsakar inre blödningar. Kokande vatten, urin, avföring, spansk pepparolja, koncentrerad vinäger, senap och frätande vätskor hälldes sedan genom röret. Av de kända mordenden på Falun Gong-utövare är detta den i särklass främsta dödsorsaken.

Massdödandet av Falun Gong-utövare genom de kinesiska myndigheterna s försorg har rapporterats av många journalister och människorättsorganisationer. Till exempel, i en rapport från Wall Street Journal den 26 december 2000 skrev Ian Johnson (som vann Pulitzerpriset för internationell rapportering för sin serie av artiklar om förföljelsen av Falun Gong) följande:

"WEIFANG, Kina - framträdande från den nordkinesiska slätten... är detta en obemärkt kinesisk stad i alla avseenden, förutom en sak: den lokala polisens regelbundna tortyr av invånare till döds. Sedan början av året, när polisen dödade en 58-årig pensionär har åtminstone tio eller fler Weifang-invånare dött i polisförvar. Weifang som har mindre än 1% av landets befolkning står för 15% av dödsfallen."

Sedan Ian Johnsons rapport har ytterligare minst 21 Falun Gong-utövare mist livet i händerna på Weifang-polisen.

Det är viktigt att notera att dödande i Jiangs förföljelse av Falun Gong bara inte bara siktar på att förstöra offrens sinnen och samveten, men också leder till torterarnas ruinerar sin moral. Lurade av hatpropaganda, upphetsade av regeringens instruktion, uppmuntrade av löften om straffrihet, och lockade av ekonomiska belöningar, utförde polisen tortyr och dödande med fullständig avsaknad av humanitet, såsom där vissa poliser öppet skrek åt Falun Gong-utövare, "Vi är reinkarnerade smådjävlar från helvetet och vi ska slå dig till helvetet också".

Det är verkligen ett dödande av samvete.

"Omvandling"

Tortyr och mord är förfärligt, men den mest onda aspekten i den kinesiska regeringens förföljelse av Falun Gong är den så kallade "omvandlingen": Den hjärntvätt utövare utsätts för så att de mot sin vilja offentligt tar avstånd från och fördömer Falun Gong. Mänskligt språk kan inte uttrycka den ondska som ligger bakom denna "omvandling”, eller transformering. För förföljelsens offer är de mest smärtsamma minnena alltid att ”vara förvandlad".

Mr Zhao Ming

Zhao Ming som under tjugotvå månader utsattes för tortyr på sex olika häkten och arbetsläger skrev: "Efter att ha fått elchocker i över en halvtimme kom en tanke till mitt sinne: "Det räcker. Jag vill inte stå ut med det längre. Jag kan avslöja deras brott när jag kommer ut.” På grund av denna tanke, gav jag upp... Många utövare frågade mig vad som plågade mig mest i tvångsarbetsläger. Det är detta. Såren från den fysiska tortyren kan läka med tiden men den mentala smärtan från denna förföljelse kan förfölja en person i hela sitt liv."

Genom internationella påtryckningar släpptes Zhao Ming fri och han fick fortsätta sina studier vid Trinity College i Irland. Han erinrade, "Jag klev ut ur arbetslägret utan att känna någon lycka, hopp, eller lättnad eftersom min själ hade mördats".

En annan Falun Gong-utövare skrev om hennes gripande erfarenhet: "Den 10 oktober 2000 hade jag nått min gräns att uthärda tortyr och tvingades skriva löftet att aldrig mer utöva Falun Gong. Smärtan är går inte att beskriva. I det ögonblicket kände jag att hela mitt liv, all essens i min kropp - allting - hade försvunnit från mig och allt jag hade kvar var ett tomt skal. Jag mumlade oavbrutet "jag är transformerad, jag är transformerad, jag är...". Två år har gått men jag har fortfarande inte helt lämnat skuggan och skammen att tvingas svika min övertygelse och ge bort mina egna principer i en byteshandel. Från min egen erfarenhet kan jag intyga hur de som tvingas att "omvandla" sig har torterats bortom gränsen för vad en person kan uthärda."

Processen "omvandling" representerar och klargör den onda karaktären av den kinesiska regeringens förföljelse av Falun Gong. För att tvinga Falun Gong-utövare att ge upp sparar polisen inte något knep eller tvång. De tar in utövarnas familjer för att de ska be dem att ge upp och "gå hem"; de torterar utövare framför andra utövare tills de närvarande erkänner sig besegrade; de bönfaller även utövarna att vara "sympatiska" till polisernas "hårda arbete". För att försvaga en utövares beslutsamhet misshandlar en polis aggressivt medan en annan agerar sympatiskt. När det "mjuka" tillvägagångssättet misslyckas tvekar inte polisen att ta till tortyr. De använder även nervskadande droger för att försvaga utövare för att sedan trycka deras fingeravtryck på förberedda ”löftesbrev ".

Många "transformerade" utövare har utstått ytterligare förnedring genom att tvingas läsa deras "löftesbrev" på hjärntvättsklasser eller offentligt i program för radio- eller TV-sändningar. För att visa att de är "uppriktiga" i sin "omvandling" har en del utövare tvingats bistå polisen att tvinga medutövare till "transformering": Att använda egna erfarenheter av att ha blivit "räddad av regeringen" för att övertala andra utövare på samma snärjande sätt som de tidigare själva varit utsatta för, och använda tortyrredskap mot andra som de själva blivit plågade med. På så sätt ”visar de i handling” att de "helt har tagit avstånd från Sanning-Godhet-Tålamod". 

Man kan bara gissa på den skuld, känsla, skam och självförakt som "transformerade" utövare har upplevt. Det som i slutänden hjälper dem att återhämta sig är Falun Gong. Chen Gangs erfarenhet är typisk. "När jag kände desperation var det återigen Falun Gong som lyfte mig. Oavsett hur mycket jag kände mig som en skadad ensam båt som kämpade i stormen, kände jag att jag fortfarande hade en ren och harmonisk plats i mitt hjärta, med den harmoni och det lugn som jag hade upplevt och det rena landet av Sanning-Godhet-Tålamod. Så småningom hittade jag mitt självförtroende och min kurs och återfick mitt lugn och balanserade tillstånd."

Tvång kan inte ändra ens hjärta. Sedan förföljelsen började har tiotusentals Falun Gong-utövare publicerat "högtidliga deklarationer" på webbplatsen Minghui, en webbplats som skapats av utländska Falun Gong-utövare. Dessa högtidliga deklarationer är utövarnas försäkran att vad de än under tvång och bedrägeri sagt eller gjort mot Falun Gong är ogiltigt och att de beslutsamt fortsätter att utöva Falun Gong. 

En iscensatt självbränning och bedragen världsopinion

Ett av många bildklipp som den kinesiska Central Television Station (CCTV) var tvungen att förklara efter den utsändningen. En polis dinglar en brandsläckningsfilt med ena handen och står lugnt bredvid en självbrännare, som om personen poserar för ett perfekt foto. Plastflaskan förblir opåverkad av hettan på självbrännarens ben. CCTV förklarade senare att 7-UP-flaskan placerades dit efteråt som ett exempel på bensinbehållare som användes i självbränningen. Notera också snöklumpar som mannen sitter på. Hur de klarade sig från värmen har inte förklarats

Samtidigt som den våldsamma förföljelsen inledde Jiangs regim också en omfattande desinformationskampanj för att rättfärdiga sin förföljelse och undkomma omvärldens fördömande. Statliga medier översvämmade tryckpressar och etern med påhitt om Li Hongzhi och Falun Gong. Som med alla andra lögner misslyckades propagandan kapitalt i detaljerna. Till exempel uppdiktade den kinesiska regeringen påståenden om att utövning av Falun Gong orsakat att 1400 människor dog eller blev galna. Även om man tar det som sant, så är antalet dividerat med 100 miljoner utövare många tiopotenser under det nationella genomsnittet. I ett annat exempel hävdade den kinesiska regeringen att Li Hongzhi hade förfalskat hans födelsedatum och tog även fram en "sjukhusjournal" för att bevisa att hans mor behandlats med oxytocin 1952, innan han föddes. Oxytocin var dock inte identifierat förrän 1953. 

I början av 2001 försökte myndigheterna med ett upprörande skådespel: En iscensatt självbränning med fem personer på Himmelska fridens torg. Inte mindre bedragande än Neros förskjutning av skulden för den stora branden i Rom till kristna, hävdade den statliga median att självbrännarna var Falun Gong-utövare och uppviglade till hat i samhället mot Falun Gong. Videobanden från den iscensatta självbränningens som publicerades av den kinesiska regeringen har likväl analyserats av neutrala reportrar och noggranna observatörer:

  • En undersökande artikel publicerad av The Washington Post rapporterade att ingen någonsin hade sett Liu Chunling, en av "brännarna", utöva Falun Gong...
  • Polisen patrullerar den dagen på ett mystiskt sätt Himmelska fridens torg med dussintals delar brandsläckningsutrustning.
  • Liu Siying, en 12-årig flicka bland ”självbrännarna” påstods ha haft en trakeotomi, men talade och sjöng klart till intervjukamera, en medicinsk omöjlighet.
  • Hao Huijun, en annan ”självbrännare”, rapporterades ha examen från Henans musikhögskola 1974. Men skolans egen hemsida visar att den inte tog emot studenter mellan 1962 och 1984.
  • Wang Jindong visade sig ha blivit svårt bränd; hår brinner och plast smälter mycket snabbt; men hans hår och den 7-UP-plastflaska som han hade "för att dränka sig i bensin" med förblev mirakulöst intakt.

Dessa luckor fick International Education Development, en NGO vid FN, att utfärda följande uttalande under sammanträdet 2001 i FN:s underutskott för främjande och skydd av mänskliga rättigheter: "Regimen pekar på en förmodad självbränning på Himmelska Fridens Torg den 23 januari 2001, som ett bevis på att Falun Gong är en "ond sekt". Vi har däremot fått en video av den händelsen som enligt vår mening bevisar att denna händelse var iscensatt av regeringen." (För en analys av CCTV:s bilder av den iscensatta självbränningen, vänligen besök: http://www.falsefire.com/).

Den kinesiska regimens globala förtryck av människors samvete

Förutom att använda bedrägerier har den kinesiska regeringen upprepade gånger även hotat länder, städer och företag som vågar kritisera förföljelsen av Falun Gong med ekonomiska sanktioner. Detta skapar en rädsla, en rädsla att förlora ekonomiska vinningar, en rädsla att tala utifrån samvete. Med denna taktik har den kinesiska regeringen fått flera stora västerländska nyhetsmedier att tillämpa självcensur i rapporteringen om Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter, tvingat städer i ett antal länder att upphäva sitt moraliska stöd till offren och även tvingat några demokratiska regeringar att kväva Falun Gong-utövare röster. I Frankrike, Tyskland, Island, Ryssland, Ukraina, Thailand och några andra länder har det förekommit fall där lokala polisstyrkor pressades till godtyckligt och felaktigt frihetsberövande av Falun Gong-utövare som bara utövar sina medborgerliga rättigheter för fredlig demonstration. 

Polisen i Hongkong grep den 14 mars 2002 våldsamt utövare som fredligt appellerade utanför Kinas sambandskontor i Hongkong

De kinesiska myndigheterna stannar dock inte vid utpressning. Kanadensisk eparlamentsledamoten Rob Anders hade följande att säga om att bli fysiskt misshandlad av kinesiska diplomater i februari 2000:

Jag hade på mig [en T-shirt som talade om Falun Gong] på en aktivitet som arrangerades av Folkrepublikens ambassad här i denna byggnad [parlamentet]. Jag stod längst bak i rummet, och sedan hade jag helt plötsligt fyra eller fem män som omringade mig och började trakassera mig, pekar fingrar och tränger mig fysiskt och säger att jag är tvungen att lämna, att jag inte var välkommen, säger att jag måste gå härifrån, att jag inte är välkommen, gå hem - du vet cowboy, du vet inte vad du gör... och det fick mig att omedelbart tänka att om fyra eller fem personer som utgör ett gäng på uppdrag av Folkrepubliken Kina tror att de kan komma undan med att göra det mot mig som riksdagsledamot, på kanadensisk mark, på min arbetsplats, i underhuset - kan man föreställa sig vad de gör med människor hemma i sitt eget land? Det var absolut över gränsen! Och när sedan en mediereporter kom med sin kamera, började de att rycka i hans kamera, försökte tvinga ned den ned till marken, sade de till honom att gå bort... de gav order till en medlem av den fria pressen här i Kanada... det var helt upprörande. Och det bara bevisade vad Falun Dafa är upp emot... Vi är vid en mycket kritisk tidpunkt. Om vi inte tar ställning nu kommer historien se tillbaka på oss och sucka.

Liknande händelser med hot och övervåld har också skett i USA, Island, Tyskland, Australien, Ryssland, Rumänien, Thailand, Kambodja, Hongkong och många fler platser. Den kinesiska regimen har enkelt uttryckt exporterat sin förföljelse till världen som en global kampanj av ondska mot samvete.

Mordförsök på Falun Gong-utövare i Sydafrika

Den 28 juni 2004 kl 20:30 körde fem Falun Gong-utövare från Johannesburgs internationella flygplats till Pretoria, Sydafrikas huvudstad, när en vit bil kom upp bakifrån och öppnade eld med en AK-47 automatkarbin. Utövarna försökte ändra hastighet för att undkomma attacken, men lönnmördarna höll jämnasteg med dem och fortsatte att skjuta. Utövarnas bil och föraren träffades av kulorna och tvingades av vägen; den skadade föraren lyckades stanna bilen. De beväpnade männen stannade och såg på några sekunder och flydde därefter scenen. 

Övre bild: David Liangs fötter efter skottlossningen i Afrika.
Nedre bild: Liang, i rullstol, berättar sin historia vid en presskonferens i Sydney, Australien.

Beskjutningen var ingalunda ett vanligt mordförsök. Offren var bland en grupp av nio Falun Gong-utövare från Australien som var där för att lämna in en stämningsansökan – som anklagar Kinas vicepresident Zeng Qinghong och handelsministern Bo Xilai , vilka den 27 juni-29 juni besökte Sydafrika – för tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten. Redan innan de lämnade Australien hade av dem fått två hotfulla telefonsamtal. När de anlände till Johannesburgs internationella flygplats märkte de att man som såg misstänkt ut följde och iakttog dem. Dessutom var David Liang, föraren som sköts, klädd i en Falun Gong-jacka. Den sydafrikanska polisen noterade att skjutplatsen inte var ett utpräglat brottsområde. De beväpnade männen ville uppenbarligen inte råna utövarna. Dessa omständigheter pekar på ett politiskt motiv bakom skottdramat.

Ett hastigt uttalande den 30 jun från Kinas ambassad i Sydafrika spädde enbart på misstanken. Som företrädare för kinesiska medborgare i Sydafrika visade ambassaden ingen sympati för Liang som hade skottskador i båda fötterna och benfrakturer i höger fot. Tvärtom hävdade ambassaden att händelsen var en Falun Gong-konspiration och varnade de internationella medierna att inte göra någon "oansvarig rapport om händelsen".

Detta skottdrama är ingalunda en isolerad attack mot Falun Gong-utövare. För att kväva Falun Gong-utövarnas ansträngningar utomlands att avslöja brutaliteten i Kina, har agenter från den kinesiska regimen tillgripit våld och hatbrott för att skrämma Falun Gong-utövare. Enbart i USA har det förekommit flera fall av misshandel mot Falun Gong-utövare av kinesiska medborgare med nära band till kinesiska konsulat i Atlanta, San Francisco, Chicago och New York. Som svar på dessa uppenbara kränkningar av medborgerliga rättigheter, godkände det amerikanska representanthuset enhälligt en resolution (House Concurrent Resolution 304) den 4 oktober 2004, vilken uppmanade Kina att omedelbart sluta förfölja Falun Gong i och utanför Kina.

Kampen mellan sanning och lögner

Den 5 mars 2002 cirka kl. 8:00 sände åtta kanaler samtidigt i lokala kabel-TV-system i staden Changchun dokumentärfilmer som visar spridningen av Falun Gong runt om i världen, den kinesiska regeringens våldsamma förföljelse av Falun Gong och den iscensatta självbränningen på Himmelska fridens torg. Sändningen varade i över femtio minuter. Chockvågen spred sig snabbt och långt utanför Changchun; nästa dag hade människor i andra regioner börjat viska till varandra: "Självbränningen är en bluff." 

Liu Chengjun torterades till döds vid 32 års ålder för att han bröt den kinesiska regimens kabel-TV-system för att sända ett program som avslöjar sanningen om förföljelsen av Falun Gong

Sändningen var den allra första visningen av avvikande meddelanden från någon förföljd grupp i statskontrollerade medier i det kommunistiska Kinas historia. Den storsinta handlingen är inte bara en ytterligare uppvisning av Falun Gong-utövares mod, men representerar också deras fördjupade förståelse för karaktären på förföljelsen och deras medkänsla gentemot allmänheten som är under kontroll av Jiangs regims lögner. 

I början av förföljelsen trodde välvilliga Falun Gong-utövare att förföljelsen måste ha varit resultatet av att ledningen var felunderrättad och vilseledd av ett fåtal som hatade Falun Gong, så de reste till i stort antal till Peking eller skrev till regeringen för att vädja för deras sak. Samtidigt uthärdade de misshandel från polisen fredligt och sade till dem lugnt, "Vi hatar inte dig för att du inte förstår oss" och "Om det vi utstår kan minska ditt hat mot Falun Gong kan jag ta det". Deras tålamod har berört även den mest hårdhjärtade polisen.

Eftersom det är så många Falun Gong-utövare och de är så självdisciplinerade och fredliga, var det svårt för deras grannar, kollegor, familjer och vänner att vända sig mot dem. Den iscensatta självbränningen hade emellertid vilselett nationen. Som det rapporterades i en artikel i Washington Post den 5 augusti 2001, "Självbränningen av fem påstådda [utövare] på Himmelska Fridens Torg den 23 januari var en vändpunkt. En 12-årig flicka och hennes mamma dog och partiet gjorde händelsen till höjdpunkt på sin kampanj för att svartmåla Falun Gong. Genom att upprepade gånger sända bilder av flickans brinnande kropp och intervjuer med andra som säger att de trodde att självbränning skulle leda dem till paradiset, övertygade regeringen många kineser om att Falun Gong var en 'ond sekt.'" 

En Falun Gong-banderoll hänger på ett torn i en liten by i nordöstra Kina. För att upp banderollen i tornet klättrade en 62-årig kvinna två och en halv timme i kylan

Många felinformerade människor började assistera regeringens förföljelse, eller att till och med direkt delta i övergrepp och misshandel. Poliser var ännu mer påverkade. Dränkta av hatpropagandan intensifierade några deras tortyr och dödande av Falun Gong-utövare och hävdade, "Vi kommer att döda dig och elda din kropp som självbränning".

Det är ingen tvekan om att detta är brottsliga handlingar och det är lätt att hata tillbaka. Men för Falun Gong-utövare är deras kränkare också offer för den kinesiska regimens förföljelse och de bör ges möjlighet att vakna upp. Med stor medkänsla tar Falun Gong-utövare stora risker för att berätta fakta för sina torterare, till oförstående arbetskamrater och till allmänheten, för att väcka upp dem från en förföljelse som är helt grundad på lögner. De skickar massbrev till polisstationer, de distribuerar flygblad i stormarknader, de lägger DVD i brevlådor, de publicerar artiklar på internet, osv. På det kinesiska språket kallas detta att "klargöra sanningen". 

Deras sanningsförklarande är kraftfull. Det finns många historier om poliser som ändrar sin inställning till utövare, cellkamrater inspärrade med utövare lär sig Falun Gong, främlingar skyddar utövare och fördomsfulla familjemedlemmar bidrar till att förklara sanningen. Det finns även ansvarspersoner på 610-byrån som blivit Falun Gong-utövare. 

För att låta det kinesiska folket få reda på sanningen om Falun Gong och förföljelsen har utövare satt upp flygblad på många offentliga platser. Detta foto visar människor som läser Falun Gong-flygblad

För Jiang Zemin är sanningen förkrossande. Information om sändningen av Falun Gong-program i Changchun fick honom att utfärdade en sträng order, i händelse av en liknande sändning skulle alla stadens tjänstemän avskedas. Han instruerade också Changchuns polis att alla Falun Gong-utövare som deltar i sändningen måste "dödas utan nåd". Senare instruerade Jiang 610-byrån att alla Falun Gong-utövare som sågs distribuera Falun Gong-material måste "skjutas på plats".

För deras välvilliga spridning av sanningen har Falun Gong-utövare fått utstå mycket. Under månaden som följde utsändningen i Changchun greps över 5000 utövare i staden och åtminstone ett dussin dog under "förhör". När polisen grep Liu Chengjun, arrangören av sändningen, sköt de två skott på hans ben även efter att han fått handfängsel och fotbojor. Liu dog på julnatten 2003 efter att ha utstått svår tortyr i över ett år.

Sanningen är emellertid oövervinnerlig. Efter utsändningen i Changchun följde många liknande sändningar i andra städer. Hela tiden finns det i varje hörn i Kina många Falun Gong-utövare som förbereder och distribuerar material som klargör sanningen. 

Källa: http://www.falunhr.org/index.php?option=content&task=view&id=390&Itemid=78

AGERA NU

I FOKUS