Exponering framkallar plötsligt ökat dödande på kinesiska sjukhus, Falun Gong-utövares kroppar uppskurna vid organstöld

2006-04-06 Organstölder

Tjänstemän skyndar sig att förstöra bevis, gör sig vinster på koncentrationsläger

NEW YORK (Falun Dafa Information Center) – Utredare som uppträtt under täckmantel avslöjade idag att tjänstemän i Kina som reaktion på offentlig exponering nu har börjat en massiv, dödsbringande kampanj för att förstöra bevis på koncentrationsläger där Falun Gong-utövare hålls inspärrade; i lägren dödas Falun Gong-utövarna efter att deras organ har tagits ut för försäljning. Situationen har nu trappats upp till en ännu mer alarmerande nivå.

Utredarna sade idag att sjukhusen i åtminstone åtta kinesiska provinser arbetar övertid för att kunna genomföra en störtvåg av operationer, och skär ut fångarnas organ för att kunna ”kassera in” kropparna från de nu inspärrade samvetsfångar som är Falun Gong-utövare. Efter operationerna dödas offren och kropparna kremeras, eller flyttas till andra, fördolda platser.

”Organskördsuppsvinget” tycks vara direkt kopplat till nya lagar nyligen i Kina, som kallas ”Interimreglering av transplantationsförfarande gällande mänskliga organ”, som tillkännagavs 28 mars av Kinas hälsoministerium, vilket teoretiskt skulle göra ofrivilligt tagande av organ olagligt. Lagen träder inte i kraft förrän 1 juli – vilket ger profithungriga tjänstemän en tre månaders frist för hänsynslös organstöld. Den nya lagen följde tätt på avslöjanden den 6 mars om ett sådant koncentrationsläger för Falun Gong, i Sujiatun-distriktet i staden Shenyang (news). Tidigare har Kina inte vidtagit några sådana åtgärder, ens efter vittnesmål inför den amerikanska kongressen där Kinas hemliga organhandel beskrevs i detalj.

Händelsekedjan i stort är tydlig: lägren avslöjas; kinesiska kommunistiska tjänstemän får panik, diskuterar vad de ska göra (i tre veckor); en massiv mörkläggningskampanj startas, inklusive kategoriskt förnekande och kosmetisk lagstiftning; Innan lagen träder i kraft påbörjas vanvettet att göra vinst från kroppar.

”Det vi ser i Kina är en systematisk mörkläggning, i vilken Falun Gong-utövare – tiotusentals, som det verkar – endera dödas med en tilltagande hastighet för deras organs skull, eller transporteras till andra läger och inrättningar för att eliminera bevis”, säger talesmannen för FDI, Erping Zhang. ”Vi är redan fruktansvärt oroade av rapporterna om dödande i massor, och har dessvärre all anledning att tro på de uttalanden som gjorts.”

”Dessvärre tycks det som om den kinesiska regimen agerar mycket snabbare i den här frågan än den västerländska pressen, regeringarna och undersökande organisationer. SARS visade oss hur långt kinesiska styrande går för att mörklägga och rädda ansiktet, och i det här fallet är det som står på spel för dem oändligt mycket mer,” sade Zhang.

Enligt utredarna arbetar sjukhus och transplantationscentra i Heilongjiang, Hunan, Shanghai, Zhejiang, Yunnan, Anhui, Shan’xi, och Xinjiang på övertid för att kunna utföra ofrivilliga transplantationsoperationer. Sjukhuspersonal sade till utredare som arbetade under täckmantel att presumtiva patienter ”borde komma snabbt” om de vill ha transplantat. Personalen tillade att de kan hitta matchande organ på bara en eller två dagar; under normala omständigheter, såsom i USA, tar sådana procedurer vanligen två år. En sjukhusanställd påpekade att det skulle bli svårt att ordna en transplantation så snabbt ”efter att man har gjort slut på den här omgången organ.”

Yttranden som styrker den här bilden kommer från en läkare i Shandongprovinsen, under telefonsamtal från en utredare som arbetar under täckmantel för Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong och som avslöjades förra veckan. Utredaren sade: ”Jag vill ha en njure från de där som gör Falun Gong, en som är helt frisk”, på vilket läkaren svarade: ”Vi kommer definitivt att ha en stor tillgång på sådana i april.” Tillfrågad om varför, svarade han: ”Jag kan inte säga er det för det involverar … Hursomhelst, man behöver inte gå in på det. Jag kan inte gå in på det med er.”

”Vi ska vara klara över vad som pågår här”, sade Zhang idag. ”Falun Gong-utövare skärs upp och dödas för att ge tillgång på lukrativa organ. Det internationella samfundet måste agera, och det måste agera nu. Om vi har lärt oss något av folkmorden på 1900-talet så är det att för att fasansväckande tragedier ska kunna inträffa så är allt som behövs tystnad och dröjsmål hos dem som ser på.”

En uppsjö med information om lägren i Kina har framkommit under den senaste månaden, med tre källor från Kina som vittnar i ohygglig detalj. Bland informatörerna finns hittills en journalist från Kina; en sjukhusanställd från Sujiatun, vars make utförde de operationer som nämndes ovan, på levande fångar; och en militärläkare från Shenyangs militärområde. Den senare sade att Sujiatun bara är en av 36 sådana inrättningar över hela Kina, och att antalet fångar i Sujiatun – Falun Gong-anhängare – nådde sin topp på 10 000 tidigt år 2005.

Av lägren runtom i Kina sägs det största lägret, med kodnamnet ”672-S”, ha över 120 000 människor, bland vilka det finns Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar. ”Falun Gong-utövare… betraktas inte längre som människor, utan som råmaterial till handelsvaror”, sade militärläkaren till tidningen The Epoch Times, och tillade att ”Det kinesiska kommunistpartiets Centralkommitté beslutade att behandla Falun Gong-utövare som ’klassfiender’ och handskas med dem på alla ekonomiskt lönsamma sätt.”

Den nuvarande undersökningsomgången i lägren leds av The Integrated Committee to Investigate the Secret Sujiatun Concentration Camp and the Facts of the Persecution of Falun Gong in China, en medborgargrupp som startats av Falun Dafa-föreningen och webbplatsen minghui.net efter att lägret Sujiatun kom i dagen.

En kontaktperson för kommittén, Dr. Sherry Zhang, kan nås på: 1-415-845-5295.

Kontakt Falun Gong Informationscenter: Viveka Enoksson 0739-89 32 33.

AGERA NU

I FOKUS