EU möter det kinesiska folket - Demokratiprogram ska främja mänskliga rättigheter

Brüssel (EFGIC) – Efter ett tredagars besök i Peking kallade EU-parlamentets vice-president Edward McMillan-Scott det kinesiska kommuniststyret för ett "brutalt, despotiskt och trångsynt system", vid en presskonferens på onsdagen i Hongkong. Han sade att EU skall fortsätta att sätta press på Kina för att främja mänskliga rättigheter och trosfrihet.

Efter att ha träffat diplomater, fristående organsationer och olika personer, däribland Falun Gong-utövare, som kommunistregimen skoningslöst förföljer, drog McMillan-Scott slusatsen att det trots ekonomiska framsteg inte varit några förbättringar angående frihet och mänskliga rättigheter i Kina.

Program för att främja demokrati och mänskliga rättigheter

McMillan-Scott tillkännagav introducerandet av ett program från Europa-kommissionen som syftar till att främja och bistå länder, inklusive Kina, i deras utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter, genom samarbete med lokala grupper.

Europa frågar efter frihet i Kina

Sedan Epoch Times publicerade den kinesiska versionen av Nio kommentarer om kommunistpartiet för över ett år sedan, har över 10 miljoner kineser offentligt lämnat kommunistpartiet och dess förgreningar. Denna enastående händelse visar klart att Kina väljer en framtid utan det kommunistiska partiet. Sedan förföljelsen av Falun Gong har trappats upp, sedan den inleddes av Jiang Zemin av 1999, har allt fler kunnat se regimens brutalitet och lögner, och ta ställning mot förföljelsen av oskyldiga landsmän.

Det är enastående och beaktansvärt att Europa trots oerhörd ekonomisk och politisk press från Kina, sträcker ut sin hand till det kinesiska folket genom detta demokrati-program.

Tolk vid Peking-möten arresterades, andra saknas

Den västerländske tolken som bistod vid McMillan-Scotts möte med olika personer i Peking arresterades omedelbart efteråt av partiagenter och utsattes för ett 24-timmars aggressivt förhör, och sändes därefter tillbaka till sitt land. Det är inte känt var flera andra personer som deltog vid mötet nu befinner sig, däribland Niu Jinping och hans dotter, båda är Falun Gong-utövare och utsatta för svår förföljelse.

"Vi har all anledning att tro att alla dessa personer nu befinner sig i kommunistregimens våld, och deras liv är i fara," sade talespersonen för Falun Gongs europeiska informationscenter EFGIC, Nicolas Schols. "Vi uppmanar det internationella samfundet att undersöka dessa arresteringar och att hjälpa till att undsätta våra vänner i Peking och att kräva att den kinesiska regimen omedelbart frisläpper dem."

AGERA NU

I FOKUS