Tonårsflicka flyr förföljelse i Kina -– kidnappas i USA

Företrädare för den kinesiska regimen håller henne fången enligt order från Peking – hon är i akut fara

NEW YORK – Falun Dafa Information Center har fått information om att en ung kinesisk flicka från Peking har kidnappats av kinesiska myndighetspersoner under ett besök i nordöstra USA. Den 14-åriga Youran Zhao ingick i en besökande studiegrupp och försvann någon gång mellan lördag kväll och söndag morgon, efter att hon deklarerat att hon tänkte söka politisk asyl. Zhao utövar Falun Gong, vars utövare är utsatta för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina.

Zhao sågs senast vid West Point Academys Campus vid 17-tiden på lördagen tillsammans med sin kinesiska skolgrupp, vilken reser runt i nordöstra USA till och med den 13 februari, för att träffa kolleger, praktisera det engelska språket och besöka olika mål. Zhao försökte lämna gruppen för att ta sin tillflykt till sin moster Xiufen Zhang, bosatt i New Jersey. Zhaos föräldrar hade bemyndigat Zhang att vara flickans målsman och rättsliga ombud i USA, där hon skulle kunna komma bort från hoten om förföljelse för sin andliga utövning.

Vid 12-tiden på söndagen möttes studiegruppen av fem eller sex polisbilar vid ankomsten till Massachusetts Institute of Technology, MIT. Polisen letade efter Zhao men rapporterade att hon inte kunde hittas någonstans, utan hade skiljts från gruppen. Polisen hade informerats av de amerikanska immigrationsmyndigheterna om att Zhang verkligen var lagenlig målsman för Zhao. Den kinesiska gruppens ledare har vägrat att lämna någon information om var Zhao befann sig - vilket direkt ger farhågor om att kinesiska myndigheter håller henne fången, och avser att snabbt föra henne tillbaka till Kina, där hon kan utsättas för bestraffning. Zhaos familj säger till Informationscentret att säkerhetsagenter hotade familjen innan Zhao flög till USA, och klargjorde att om Zhao sökte asyl så skulle familjen arresteras och sändas till Kinas fruktade ”Gulag-läger”. Enligt säkerhetsagenterna så hade de avlyssnat familjens telefonsamtal och läst kommunikationen via e-post med Zhao i USA.

Zhao skulle trots sin unga ålder med säkerhet utsättas för förföljelse om hon med våld tvingas återvända till Kina. Sedan förbudet mot Falun Gong 1999, har hundratusentals, om inte miljontals, kinesiska medborgare kastats i arbetsläger enbart på grund av att de utövar Falun Gong. Tonåringar är inget undantag: det första dokumenterade dödsfallet genom övergrepp och tortyr var den 17-åriga Ying Chen. Enligt Chens mor har en tjänsteman inom den allmänna säkerhetsbyrån erkänt att han handfängslat Chen vid ett räcke och slagit henne. Samma person har avslöjat att förutom Chen hade ytterligare två barn handfängslats och inte tillåtits äta eller dricka. Enligt Youling Chen, en tidigare kinesisk ambassadtjänsteman som ”hoppade av” 2005, har de kinesiska myndigheterna tidigare kidnappat personer med andra nationaliteter tillbaka till Kina för bestraffning. Kommunistregimen betraktar avhopp eller asyl som ett slag mot partiets anseende.

AGERA NU

I FOKUS