Uttalande av Europeiska föreningen för Falun Dafa

EU-Kina Människorättsdialogen

29 april 2007

Nästa människorättsdialog mellan EU och Kina kommer att äga rum 15-16 maj. Å alla de miljoner människors vägnar som förföljs i Kina idag, känner vi oss nödgade att påminna EU om att vi inte har sett några positiva resultat från denna process. Faktum är att de mänskliga rättigheterna i Kina har försämrats sedan dialogen inleddes. Vi ber EU om att se över hela sin utgångspunkt vad gäller Kinas mänskliga rättigheter. Vi ber särskilt om att EU och dess medlemsstater offentligt fördömmer Kinas försämrade mänskliga rättigheter och öppnar dialogprocessen för deltagande av massmedia och enskilda organisationer, för att göra den transparent och förklarlig för samt ansvarig inför Europas befolkning.

Människorättsdialogen mellan EU och Kina inleddes i januari 1996, men avbröts av Kina efter att Danmark och nio andra medlemsstater inom EU 1997 lade fram en kritisk resolution vid den årliga sessionen för FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Senare under året 1997 bestämde sig Kina för att återuppta dialogen. Sedan dess har dialogen ägt rum två gånger per år.

Förföljelsen av Falun Gong försätter oförminskad i sin storlek och ondska. Dödssiffran fortsätter att stiga. I slutet av april 2007 hade 3000 döda Falun Gong-utövare, till följd av förföljelse, bekräftats. Dödsfallen kan till största delen tillföras utövande av tortyr i kinesiska häkten och arbetsläger. Tortyrmetoder innefattar vanligen allvarlig och upprepad misshandel, elchocker, tvångsmatning, annan fysisk tortyr samt påtvingade injektioner. Det verkliga antalet döda är givetvis mycket högre och det handlar om tiotusentals. Det har vidare bekräftats att över 100 000 har skickats illegalt till arbetsläger och att fler än 500 har dömts till upp till 18 års fängelsestraff. En nyligen publicerad rapport från en oberoende undersökning ledd av David Kilgour and David Matas från Kanada visar att ett stort antal Falun Gong-utövare har dödats för att sina organs skull. Åtminstone 41 000 organtransplantationer har ägt rum sedan år 2000, där organen med största sannolikhet kommer från Falun Gong-utövare. Statsägda sjukhus, militären och det kinesiska rättssystemet är inblandade i dessa hemska illdåd.

Vi uppskattar det stöd som EU har givit i det förflutna när det gäller mänskliga rättigheter för Falun Gong-utövare i Kina samt de ansträngningar som har ägt rum genom dialoger bakom kulisserna. Det är dock tydligt från fakta om förföljelsen, det fortsatta dödandet och annan information som kommer från Kina, att detta inte har haft någon påverkan när det gäller att förhindra de kinesiska myndigheterna från att fortsätta att flagrant bryta mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I själva verket medför människorättsdialogen bakom stängda dörrar att ett öppet och offentligt fördömmande av förföljelsen kan undvikas, vilket är precis vad de kinesiska myndigheterna vill undvika till vilket pris som helst. Så länge en sådan strategi fortlever, så länge kommer förföljelsen att fortgå. Om en sådan metod faktiskt skulle medverka till att hindra fortsatt tortyr och dödande, skulle det vara konstruktivt att fortsätta på detta sätt. Men det är så tragiskt tydligt att Falun Gong-utövarna i Kina fortsätter att lida och uthärda hemska illdåd. Vi uppmanar EU att ta denna värdefulla möjlighet att öppet och offentligt fördömma dessa människorättsbrott.

EU:s ansträngningar och offentliga fördömmande av denna sanslösa och hänsynslösa förföljelse kan påtagligt bidra till att minska det tryck som utövarna i Kina för närvarande står under samt ta oss ett steg närmre ett slut på deras lidande. Det har nu gått över åtta år sedan förföljelsen inleddes. Varje dag tar vi emot mer nyheter om ännu ett tortyroffer, ännu en söndersliten familj, ännu ett människorättsbrott.

Med vänliga hälsningar

Peter Jauhal

Delordförande

Europiska föreningen för Falun Dafa

Man Yan Ng

Delordförande

Europiska föreningen för Falun Dafa

AGERA NU

I FOKUS