Kinas regim har utfärdat hemligt direktiv om utestängning av tusentals inför OS i Peking

2007-06-05 Offer

Direktiven avser bland andra Falun Gong, Dalai Lama, kontrarevolutionärer
och handikappade

New York (FDI) - I vad som kan vara den hittills mest oförskämda handlingen mot de olympiska spelen har Kinas Allmänna säkerhetsdepartement utfärdat direktiv som listar 43 kategorier med icke önskvärda personer. Bland pariagrupperna finns mycket vagt specificerat ”nyckelpersoner inom ideologiska områden”, vidare ”utländska fientliga krafter”, ”kontrarevolutionärer”, Dalai Lama och alla som har samband med honom, medlemmar av ”religiösa enheter som staten inte godkänt" (t ex romersk-katolska kyrkan), personer som genom internet anstiftar till missnöje riktat mot Kinas kommunistparti och även vissa typer av ”handikappade” personer.

Falun Gong-utövare stängs ute och ”familjemedlemmar till döda personer” som dödats i ”uppror”, vilket avser händelser som massakern på Himmelska fridens torg och Uigur-muslimer i Xinjiangprovinsen, vilka regimen stämplar som ”nationella separatister”. Allra sist på direktivets lista för undersökning och möjligt förbud placeras ”våldsamma terrorister” och medlemmar av ”olagliga organisationer”.

De som ska undersökas är deltagande idrottsmän, mediapersoner, anställda inom olympiska spelens administration, domare, sponsorer, dignitärer, själva Internationella olympiska kommittén och andra för att avgöra om de skall placeras i någon av de 43 kategorierna. Om det genomförs innebär det spionage av en häpnadsväckande omfattning och i trots mot all internationell lag.

Ministeriets direktiv vilket utfärdades i april under benämningen ”Tillkännagivande om att strikt genomföra undersökning om kandidaters bakgrund för de olympiska spelen och göra ett första urval”, har enligt rapporter cirkulerats till alla kinesiska provinser och autonoma regioner samt till alla polisstationer och ämbetsverk inom Centralregeringens kommuner. Informationscentret kommer att hålla relevanta utdrag från direktivets originaldokument tillgängliga på kinesiska och även en översättning till engelska.

Direktivet uppmanar alla att samarbeta men tillägger samtidigt att det är helt nödvändigt att direktivet och dess aktiviteter hålls hemliga... det är av yttersta vikt att ge sken av ett lugn samtidigt som man håller ett fast grepp om alla aktiviteter.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger: "Regimen är uppenbart mycket långt utanför internationella normer och har nu föresatt sig att dölja verkligheten om sin absurditet. Det innebär att väldigt många människor inte kommer att kunna medverka, arbeta, stödja, eller rapportera om de olympiska spelen. Man kan befara att telefonen är avlyssnad även om man bor i London, man kan utsättas för spionage i Florida, enbart utifrån politisk eller religiös övertygelse."

"Kommunistpartiet hånar den olympiska andan," säger Zhang.

Direktivet är ett ytterligare bevis på att Kinas makthavare utnyttjar OS för att slå ned på oliktänkande, i synnerhet Falun Gong. En rapport från Reuters den 21 februari 2001 avslöjade att kampanjen mot Falun Gong trappades upp i Kina då slutomröstningen om vilket land som skulle få arrangera OS närmade sig. Artikeln citerade den statliga propaganda- och nyhetsbyrån Xinhua som gav "hedersomnämnande" till 110 organisationer och 271 personer för deras anti-Falun Gong-arbete för att "radera ut" Falun Gong.

Den 17 juli 2001 avslöjade australiska ABC att efter att Peking utsetts till värd för sommar-OS 2008 deklarerade den dåvarande premiärministern att segern vid omröstningen "var ett rättfärdigande av landets nedslag mot Falun Gong."

2005 uppgav det Paris-baserade underrättelseorganet Intelligence Online att den ställföreträdande ministern för Allmänna säkerhetsministeriet, Liu Jing, tilldelats arbetet med att utradera Falun Gong innan OS. I ett direktiv som utfärdades "krävs att hela landets säkerhetstjänst hjälper till" i detta arbete. Värt att notera är att utredare/ansvariga även skulle utses på de kinesiska ambassaderna runt om i världen, vilka på plats skulle "infiltrera" Falun Gong-grupper. Det verkar vara en föregångare till det nya april-direktivet vilket beordrar massivt internationellt spionage.

En växande skara röster höjs som kräver bojkott av OS i Peking med anledning av regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Många pekar speciellt på delaktigheten i Sudan, där Kina blockerar FN:s och andras ansträngningar att få ett slut på folkmordet - det är känt att den kinesiska regimen försörjer den sudanesiska regeringen med vapen. En del Kina-observatörer har liknat Pekings olympiska ansträngningar med Nazitysklands olympiska spel i Berlin 1936 – ibland benämnd Naziolympiaden. Historiker säger att "Tyskland utnyttjade OS 1936 för att visa upp ett sken av ett fridfullt och tolerant Tyskland och bländade många utländska åskådare och journalister." (länk)

– Kinas regim använder de olympiska spelen för att legitimera förtryck, sade Zhang. "Skall Kinas kommunistdiktatur avgöra vem som får en del av de mänskliga rättigheterna vid tiden för de olympiska spelen, kommer spelen bara att bli ett stort propagandanummer?

Falun Dafa Information Center uppmanar också den Internationella olympiska kommittén att grundligt undersöka saken och beslutsamt vidta principiella lämpliga åtgärder för att upprätthålla olympiska spelens anda och de mänskliga rättigheter som där värnas.

AGERA NU

I FOKUS