Den kinesiska regimen beordrar Hongkong att införa reseförbud för Falun Gong

Hundratals Falun Gong-utövare nekas inträde, vissa bars till flygplanen insvepta i presenningar

Över 800 Falun Gong-utövare har de senaste dagarna nekats inträde till Hongkong när de rest dit för att demonstrera i samband med aktiviteter vid tioårsdagen av Hongkongs överlämnande till Kina. Vittnen uppger att polisen har ignorerat normala procedurer för avvisning och använt överdrivet tvång, bland annat har man svept de kvarhållna i presenningar och burit dem till flygplan som lämnat Hongkong. Ett e-mail som läckte ut från en taiwanesisk resebyrå visade att Hongkongs immigrationsmyndighet gett detaljerade instruktioner att hindra Falun Gong-utövare på Taiwan att gå ombord på flygplan destinerade till Hongkong.

Källor i Hongkong och Taiwan bekräftar att Kinas vicepresident Zeng Qinghong beordrat att Falun Gong-utövarna skulle hindras från att resa till Hongkong. Zeng är en av nyckelpersonerna bakom förföljelsen av Falun Gong i Kina. (Omständigheterna antyder också hans inblandning i beskjutningen 2004 av en Falun Gong-utövare som rest till Sydafrika för att protestera. Mer information: "Vem sköt David Liang" och "The Motive Clear, the Means Chilling")

En polisman berättade för åtminstone en kvarhållen att över tio departement inom Hongkongs regering hade mobiliserats för insatsen. Enligt vittnen klagade poliserna över trötthet efter att under flera dagar arbetat långa pass för att genomdriva påbudet att hindra Falun Gong-utövare att komma till Hongkong.

Totalt 547 utövare med giltigt visum nekades inträde, varav över hälften avvisades när de anlände till Hongkong, en del med våld. Falun Gong-utövarna är efter år av protester mot förföljelsen i Kina kända för att deras fredliga protester och för att aldrig delta i våldshandlingar.

Mottagandet i Hongkong är i stark kontrast till Falun Gongs status i Taiwan, där de flesta protesterande kom från. Falun Gong är mycket respekterat i Taiwan och har mottagit beröm från regeringens högsta nivå. Över 500 000 personer utövar där Falun Gong och de bjuds regelbundet till skolor och fängelser för att lära ut metoden.

Falun Dafa Information Center ber världssamfundet att komma till Hongkongs hjälp när de möter otillbörlig och olaglig påtryckning från Zeng Qinghong och andra kommunistledare i Peking. Speciellt viktigt är att de länder som lovade att bevaka Hongkongs frihet efter 1977-års överlämnande till Kina inte överger Hongkong i nödens stund. Informationscentret uppmuntrar också Hongkong att ta rätt ståndpunkt och fördöma Kinas regim för dess uppenbara nonchalans av policyn "Ett land två system". Dessa intrång på grundläggande friheter i Hongkong får inte fortsätta.

AGERA NU

I FOKUS