Falun Dafa Information Centers respons på Xinhuas attacker mot Falun Gong

Uppmanar massmedia att inte sprida grundlösa uttalanden från ”nyhetsbyrån” Xinhua

NEW YORK - I respons till Reuters artikel den 9 oktober, vilken citerar ett uttalande från Xinhua om Dalai Lama och Falun Gong, sade Falun Dafa Information Center i torsdags att avsikten med sådana uttalanden var att leda bort uppmärksamheten från människorättsbrott. Centret uppmanar massmedia att upphöra med att okritiskt upprepa propaganda från Xinhua.

- Xinhuas uttalanden som kopplar ihop Dalai Lama och Falun Gong med sekter är ett överlagt tillvägagångssätt att demonisera fredliga trosbaserade grupper, sade Levi Browde i Falun Dafa Information Center i New York.

- Det är oansvarigt av Reuter att okritiskt rapportera dem, särskilt utan att påpeka att Xinhua är det kinesiska kommunistpartiets (KKP) språkrör.

Organisationen Reportrar utan gränser kallade år 2005 Xinhua för ”världens största propaganda-agentur” och framhävde på så sätt dess underordnade ställning gentemot KKP och dess återkommande faktaförvrängningar (läs uttalandet).

- Det är ett väldokumenterat mönster från KKP:s sida att använda Xinhua för att så hat mot religiösa minoriteter och dra bort uppmäksamheten från de riktiga nyheterna, det vill säga att den kinesiska regimen fortsätter att tortera och döda tibetanska buddhister och Falun Gong-utöare, sade Browde.

Enligt en rapport från FN:s särskilde rapportör om tortyr var 66 procent av de bekräftade tortyroffren i fängsligt förvar under 2006 Falun Gong-utövare. Till dags datum har Falun Dafa Information Center bekräftade uppgifter på att 3097 Falun Gong-utövare har dödats som en följd av KKP:s förföljelse.

Ett av de mer nyligen inträffade fallen var Chen Jianzhong från Hunan-provinsen, som enligt uppgifter från Kina dog den 14 september. Chen dog efter att aldrig ha återhämtat sig från de 16 månaderna i Xinkaipus arbetsläger, där han var frihetsberövad utan rättegång bara för att ha talat med någon i en hiss om Falun Gong. Under frihetsberövandet ska Chen enligt uppgift ha blivits fråntagen sin sömn, chockad med elbatonger samt hållits i isoleringscell i över tre månader. Vid hans frigivning i februari 2007 vägde han bara 36 kg (se foton).

AGERA NU

I FOKUS