Hundratals Falun Gong-utövare bortförda i förberedelser inför Peking-OS

2008-04-04 Offer

Den kinesiska säkerhetstjänsten erbjuder belöningar för att sätta dit Falun Gong-utövare

NEW YORK – I samband med att den kinesiska regimen har trappat upp sina ansträngningar att ”utradera“ Falun Gong innan de olympiska spelen i augusti, har den kinesiska säkerhetstjänsten under de senaste månaderna genomfört storskaliga arresteringar av Falun Gong-utövare runtom i Kina, erfar Falun Dafa Information Center (FDI) i New York.

Under de senaste veckorna har centret regelbundet tagit emot rapporter från utövare och deras anhöriga i Kina om systematiska husrannsakningar från dörr till dörr samt arresteringar. Enligt statistik sammansatt från dessa rapporter har, sedan den 1 januari 2008, 1878 arresteringar gjorts i 29 provinser, större städer och autonoma regioner. Enbart i Peking har 156 arresteringar ägt rum.

FDI släppte nyligen en namnlista, med tillhörande detaljinformation, på 67 representativa fall av personer som frihetsberövats i Peking sedan december 2007. Av denna grupp arresterades 16 utövare i Chaoyang-distriktet, där OS-tävlingarna i beach-volleyboll och tennis kommer att hållas, samt tio utövare från Shunyi-distriktet, där tävlingar i rodd och kajak kommer att äga rum.

- Det internationella samfundet hoppades att en förbättring av de mänskliga rättigheterna skulle sättas igång genom att ge de olympiska spelen till Kina, säger Erping Zhang, en talesman för FDI.

- Men fakta från verkligheten berättar en helt annan sak. De olympiska spelen verkar ha gett regimen i Peking ett nytt incitament, en ursäkt, att påskynda kränkningarna av medborgarnas rättigheter. Arresteringarna är ett hån mot regimens löfte att förbättra sitt förskräckliga förflutna vad gäller mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt att det internationella samfundet uttalar sig, utövar verkliga påtryckningar och sätter stopp för dessa bedrövliga handlingar.

Frihetsberövanden från dörr till dörr

Enligt rapporterna har många av arresteringarna följt ett återkommande mönster, där lokal polis eller säkerhetsbyrån kommer till utövarens hem eller arbetsplats och letar efter Falun Gong-relaterat material, för att sedan ta individen i förvar i distriktets häkte. I en del fall har familjemedlemmar eller arbetskamrater som inte utövar Falun Gong också tagits i förvar.

Dessa arresteringars systematiska natur tyder på att myndigheterna utgår ifrån en tidigare sammanställd lista på lokala utövare, vilket är kännetecknande för säkerhetstjänsten. Enligt den tidigare säkerhets- och 610-byrå-agenten Hao Fengjun, som numera är bosatt i Australien, har enbart myndigheterna i staden Tianjin, där Hao arbetade, en databas med 35 000 Falun Gong-utövares namn.

Belöningar för att rapportera Falun Gong-utövare

I många städer existerar ett belöningssystem som erbjuder 500–3000 Yuan (ca 410–2450 kr) för att rapportera Falun Gong-utövare till myndigheterna. I staden Zibo i Shandong-provinsen sattes exempelvis kungörelser upp i administrativa kvarterskontor, där 2000–3000 Yuan erbjöds för information som kunde leda till arrestering av en Falun Gong-utövare. Andra kontor erbjöd, enligt uppgifter, 500–2000 Yuan för att identifiera Falun Gong-utövare som setts sätta upp informationsmaterial.

Även om sådana belöningsmekanismer inte är någonting nytt, så är deras samband med de olympiska spelen någonting nytt. Webbsajter administrerade av säkerhetstjänsten och andra regeringsorgan har under de senaste åren öppet publicerat meddelanden som uppmanar medborgare att sätta dit Falun Gong-utövare, med belöningar upp till 5000 Yuan.

Följande webbsajt tillhörande säkerhetstjänsten i Liaoning-provinsen är ett exempel:

http://www.liaoyang.gov.cn/zfbm/gaj/showart.asp?art_id=68

(Kinesiska myndigheter stänger vanligtvis ner webbsajter så fort de blivit publicerade i massmedia i Väst. Om länken inte fungerar så kan en sparad version av sidan möjligtvis gå att finna i ett internet-arkiv).

För att ta ett annat exempel så ska, enligt en artikel den 8 oktober 2007 i USA Today, en taxichaufför ha sagt: ”Jag har deltagit vid flera möten med föreläsare från polisen. De sade till oss att om vi rapporterar misstänkta personer, som till exempel anhängare av Falun Gong, så kunde vi få en belöning på 2000 Yuan.”

FDI har tagit emot information om flera frihetsberövade utövare i Peking som har sänts till arbetsläger utan rättegång och fruktar att andra löper en stor risk att få liknande orättmätiga domar. Domarna löper bortom avslutningsceremonin för de olympiska spelen, om inte för flera år. Den kinesiska lagen tillåter domar till upp till tre år utan rättegång.

Falun Gong Informationscenter kräver ett omedelbart frisläppande av alla Falun Gong-utövare och uppmanar samtidigt svensk massmedia som är stationerad i och omkring Peking att undersöka dessa arresteringar.

Tidigare rapporter: De olympiska spelen i Peking ger bränsle till förföljelsen av Falun Gong.

En rapport från Reuters den 21 februari 2001 avslöjade att kampanjen mot Falun Gong hade eskalerat i samband med att Kina gick in i de slutliga processen i ansökningen om att få de olympiska spelen 2008. Rapporten citerade den statligt ägda och propaganda-fyllda Xinhua med att säga att regeringen hade givit utmärkelser till 110 organisationer och 271 individer för ”anti-Falun Gong-arbete” och för att ”utplåna Falun Gong”.

Den 17 juli 2001 avslöjade en rapport från Australian Broadcasting Corporation att efter att Peking fick de olympiska spelen så ska den dåvarande premiärministern för Kina har sagt att erhållandet av de olympiska spelen var ett ”rättfärdigande för landets nedslag mot Falun Gong”.

År 2005 avslöjade Intelligence Online, en journal som tar handlar om underrättelsetjänster, att Kinas vice säkerhetsminister, Liu Jing, hade tilldelats uppgiften att utplåna Falun Gong innan de olympiska spelen.

Enligt Amnesty International, ska den förre säkerhetsministern Zhou Yongkang ha gett följande order i kontexten att ”framgångsrikt” genomföra de olympiska spelen i Peking:

”Vi måste slå till hårt mot fientliga krafter hemma och utomlands, såsom etniska separatister, religiösa extremister, våldsamma terrorister och... Falun Gong.”

AGERA NU

I FOKUS