Världsomfattande ljusvaka den 25 april markerar Falun Gong-appell

Tusentals kräver ett slut på förföljelse samtidigt som de olympiska spelen närmar sig

NEW YORK - Falun Gong-utövare kommer nu på fredag att markera datumet 25 april med ljusvakor runtom i världen. Med ljusvakan följer nya krav på att regimen i Peking sätter stopp för en nio år lång kampanj av förtryck, som nyligen har eskalerat i takt med att de olympiska spelen närmar sig. (news / report).

Det var den 25 april 1999 som Falun Gong först fick världsomspännande uppmärksamhet, när runt 10 000 utövare uppvaktade centralregeringen i Peking. De som hade samlats bad ämbetsmän att släppa 40 utövare som dagarna innan hade utsatts för polismisshandel och olagligt frihetsberövade, och bad om skydd för rättigheten att utöva sin tro i fred.

”Den 25 april var ett fredligt och godhjärtat svar på polisbrutalitet och månader av olaglig verksamhet från personal inom säkerhetstjänsten”, säger Falun Dafa Information Centers språkrör Erping Zhang.

”Det sorgliga är att denna laglydiga och fredliga folksamling utnyttjades av den kinesiska regimens ledare, Jiang Zemin, som ursäkt för att inleda en kampanj för att 'utrota' Falun Gong.

Nio år senare har förtrycket trappats upp inför de olympiska spelen med en intensitet som leder tankarna tillbaka till dess första år. Omfattningen och takten varmed Falun Gong-utövare nu grips av polis, misshandlas och dödas är alarmerande och förkastlig.”

Fredagskvällens ljusvakor kommer att fortsätta den tradition med fredliga demonstrationer som inleddes av Falun Gong den 25 april, 1999. Falun Gong-utövare och deras supporters kommer att delta i manifestationer såsom ljusvakor framför kinesiska ambassader och konsulat i Stockholm, Göteborg, New York, Washington DC, London, Paris, Sydney och många andra städer runtom i världen. Offer för förföljelsen, som har flytt från Kina, samt personer som var närvarande vid den första appellen i Peking den 25 april 1999, kommer att finnas tillgängliga för intervjuer i vissa städer.

BAKGRUND

Falun Gong är en fridfull och traditionell qigong-skola (kultiveringsmetod för kropp och själ) med starka positiva hälsoeffekter som leder till ökat välmående genom lugna övningar och en andlig undervisning som är baserad på principerna sanning, godhet och tålamod. Metoden introducerades 1992 av Li Hongzhi och blev snabbt mycket populär, även bland många ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet.

Men en liten grupp av politiker inom partiet blev misstänksamma mot Falun Gong i takt med att metoden blev allt mer populär bland folket. Falska anklagelser började 1996 dyka upp i de statskontrollerade medierna och Falun Gong-böckerna förbjöds samma år. 1998 uppskattade den kinesiska regimen att det fanns över 70 miljoner utövare i Kina. Trots att säkerhetstjänsten vid flera tillfällen, efter noggranna undersökningar, rapporterade att det inte fanns något brottsligt eller farligt med Falun Gong, fortsatte individer inom den centrala säkerhetstjänsten (PSB) att trappa upp sina kränkningar mot gruppen genom att skingra människor på övningsplatser, genom husrannsakningar och beslagtagande av egendom. Utövare runtom i landet rapporterade dessa övertramp till centralregeringen 18 gånger mellan 1998 och 1999 genom att appellera fredligt och lagligt.

Efter att ett Tianjin-baserat magasin felaktigt anklagat Falun Gong, greps omkring 40 utövare under våldsutövning när de fredligt uttryckte sin oro. Ämbetsmän i staden Tianjin rådde sedan utövare att åka till Peking och där ge uttryck för sina synpunkter, eftersom den centrala säkerhetstjänsten var inblandad. I överensstämmelse med deras grundlagsstadgade rättighet att samlas och appellera, kom den 25 april över 10 000 utövare till Pekings appellationskontor, som råkar vara beläget precis bredvid Zhongnanhai, dvs det kinesiska kommunistpartiets högkvarter och bostadsområde.

Folksamlingen var fredlig, tyst, laglydig och hindrade inte trafiken (inte ens fotgängare). Utövare bad att de som hade frihetsberövats i Tianjin skulle släppas, att publiceringsförbudet mot böckerna skulle hävas och att trakasserierna från polisen skulle upphöra på övningsplatserna. Överläggningar med den dåvarande premiärministern Zhu Rongji ledde till en lösning och ett frisläppande av de gripna. Men Zhus hantering av situationen ignorerades senare av den dåvarande partiledaren Jiang Zemin, som felaktigt kallade den 25 april för ”dagen då Falun Gong belägrade regeringen”.

Den 20 juli 1999 förbjöd Jiang metoden och inledde en våldsam kampanj ämnad att ”utrota” Falun Gong, vilket förde med sig massarresteringar, misshandel, tortyr, och dödsfall. Enligt en rapport från FN:s särskilde rapportör om tortyr från 2006, var 66% av de rapporterade tortyroffren från åren dessförinnan Falun Gong-utövare. Fram till idag har Falun Dafa Information Center i New York bekräftat att 3 137 utövare har dött som en följd av förföljelsen från den kinesiska regimen. På grund av informationsblockad och hemlighetsmakeri uppskattas den verkliga dödssiffran vara mycket högre.

AGERA NU

I FOKUS