FDI: Tio saker som vi bör veta om OS i Kina och Falun Gong

2008-06-21 Offer

1. Ordföranden för Kinas olympiska kommitté Liu Qi ansvarig för tortyr av Falun Gong-utövare

Enligt Center for Investigative Reporting som tog upp detta fall i april 2008 står följande att läsa i deras rapport:

”I en omfattande rättslig process fastslog San Franciscos distriktsdomstol att Liu Qi 2004 var ansvarig för olaglig internering och tortyr av två fastlandskineser och sexuella övergrepp mot en fransk kvinna i Kina.”

De målsägande, som representerades av Center for Justice and Accountability, lade fram bevis att Liu i egenskap av Pekings borgmästare gav order om att med våld krossa Falun Gong. Dessutom har målsägande och andra Falun Gong-utövare i Peking genom Lius order utsatts för allvarlig misshandel, sexuellt utnyttjande och ”elchocker genom nålar som man satt på kroppen”.

För mer information: http://centerforinvestigativereporting.org/node/3625

För en redogörelse om ärendet och relaterade rättsliga/juridiska dokumenta besök: http://www.cja.org/cases/liuqi.shtml

2. Under förberedelserna inför OS har kinesisk säkerhetspolis enligt Amnesty International gått ut med en "slå hårt-kampanj" mot Falun Gong

Den tidigare ministern för allmän säkerhet Zhou Yongkang, gick ut med följande order under kommunistpartiets 17:e kongress i oktober 2007: ”Vi måste slå ned hårt på fientliga krafter hemma och utomlands, såsom etniska separatister och 'heretiska grupper’ som Falun Gong.”

Se: http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGASA170522007?open&of=ENG-2S2

3. Falun Gong-utövare dödas i fångenskap mycket snabbare och oftare än tidigare

FDI har dokumenterat att under tre första månaderna i år har sex utövare dött inom loppet av 16 dagar under arresttiden; i vissa fall inom några timmar. Så var det inte 2007 då samma antal fick sätta livet till under hela det gångna året under en så kort tid. I flera av de senaste fallen har familjemedlemmar till dödsoffren fått se kroppen innan kremering och de vittnar om att de sett tecken på tortyr, såsom strypmärken eller sår efter elbatonger.

Ett av dessa fall som Epoch Times tidigare rapporterat om är om den den kände musikern Yu Zhou. Han arresterades tillsammans med sin hustru Xu Na i slutet av januari.

Efter bara elva dagar efter arresteringen meddelade myndigheterna deras familjer om dödsfallet. Xu Na som frisläpptes 2006 efter fem års fängelse för sin utövning av Falun Gong är fortfarande fängslad.

The Times rapporterade om Yus dödsfall: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/china/article3779899.ece

För mer information om det ökande antalet dödsfall i fängsligt förvar: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9518

4. Tusentals Falun Gong-utövare har arresterats runtom i Kina under förberedelserna inför OS

Efter Zhou Yongkangs order om att ”slå hårt” mot Falun Gong har säkerhetsagenter de senaste månaderna genomfört omfattande arresteringar av Falun Gong-utövare i hela Kina. Sedan januari har FDI regelbundet mottagit rapporter från utövare och deras familjer om att polis går från "dörr till dörr" för att för att söka efter och arresterar dem. Enligt sammanställning som FDI gjort rör det sig om åtminstone 2000 arresteringar i 29 provinser, större städer och autonoma regioner. Enbart i Peking finns kännedom om att 150 arresteringar skett.

Se: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9517

5. Falun Gong-utövare utesluts från OS på grund av sin andliga utövning, vilket står i skarp kontrast till de olympiska stadgarna

Under 2007 har höga kinesiska tjänstemäns uttalanden och interna dokument påvisat att Falun Gong-utövare inne såväl som utanför Kina kommer att uteslutas från att delta i 2008 års olympiska spel i Peking, vare sig man är där som idrottsutövare, tränare, journalist eller vara åskådare. Li Zhanjun, chef för Peking-spelens mediacenter, har öppet medgivit att utländska Falun Gong-utövare uteslutits från att delta i OS.

Medan man tillbakavisade anklagelser om att de kinesiska myndigheterna avser att förhindra att Biblar för personligt bruk tas med in i Kina, pekade Li ut texter inom Falun Gong som ett undantag. Nyhetsbyrån AP rapporterade: "Vi erkänner det inte [Falun Gong]... så Falun Gong-texter och Falun Gong-aktiviteter är förbjudna i Kina."

För mer information: http://faluninfo.net/downloads/FDI_Press/FDI-FACTSHEET-OLEX.doc

Se även: http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/08/sports/AS-SPT-OLY-Beijing-Bibles.php

6. Falun Gong har aldrig tagit ställning gällande bojkott av OS

Som andlig utövning har Falun Gong inte någon ståndpunkt gällande en OS-bojkott, för eller emot. Enskilda utövare kan emellertid ha sin uppfattning och uttala sig i enlighet med det. En sådan uppfattning representerar inte Falun Gong som helhet utan är individens egen. FDI är emellertid oroat över det upptrappade förtrycket och dödande av utövare inför OS.

7. OS-relaterade platser "städas upp” vilket resulterat i att lokalbor som utövar Falun Gong arresteras

Mellan december 2007 och mars 2008 har åtminstone 16 Falun Gong-utövare från Chaoyangdistriktet arresterats – där tävlingarna i beach-volley och tennis äger rum.

Totalt sägs att över 156 utövare i Peking och att åtminstone 1878 har arresterats under den tiden.

Enligt FDI finns det ett påtagligt mönster bakom många av arresteringarna. Tjänstemän från den lokala polisstationen eller Allmänna Säkerhetsbyrån (PSB) besöker utövares hem eller arbetsplats och gör husundersökning för finna något Falun Gong-relaterat material, för att sedan sätta dem i fängelse eller interneringscenter. I vissa fall har familjemedlemmar eller arbetskamrater som inte utövar Falun Gong också fängslats.

Dessa systematiska arresteringr visar att myndigheterna använder en tidigare sammansatt lista på utövare – en vanlig metod som PSB sysslar med. Enligt den före detta PSB-agenten Hao Fengjun, som numera bor i Australien, hade myndigheterna i staden Tianjin, där han tidigare, arbetade en databas på 30 000 utövares namn.

En förteckning på 67 Falun Gong-utövare som internerats i Peking under mars 2008, inklusive de ovan nämnda 16: http://www.faluninfo.net/downloads/FDI_Press/Olympics%20arrests%20-%203-12-1.pdf

8. Trots att restriktionerna för utländska journalister har mildrats är Falun Gong tabu

Committee to Protect Journalists (CPJ) säger att i praktiken ”fortsätter regeringen att störa utländska journalister”, framför allt när det gäller tabubelagda ämnen som Tibet och Falun Gong. I en undersökning som gjordes av Internationella pressklubben i Peking, offentliggjordes i augusti 2007 157 olika händelser där journalister blivit utsatta för attacker av myndigheter i Kina. Journalisterna utsattes för övervakning, attacker mot sina källor och ”ingripanden och våld mot dem eller deras kinesiska medarbetare.

Nästan alla journalister som tillfrågats ansåg att normala förhållanden inte gäller för deras arbete i landet”, nämner Sverker Lindström i ”Det stora sveket”.

För mer information om kränkningarna av pressfriheten inför OS, se Falling Short: http://cpj.org/Briefings/2007/Falling_Short/China/10_2.html

9. Under OS kommer hundratusentals Falun Gong-utövare få uppleva OS inne i arbetsläger där de utsätts för tortyr

Att döma Falun Gong-utövare utan rättegång till “omskolning genom arbete” är ett av de mest påtagliga tillvägagångssätten som kinesiska myndigheter använder mot utövare. USA:s inrikesdepartements rapport från 2007 om mänskliga rättigheter i Kina uppger att ”utländska observatörer har uppskattat att antalet Falun Gong-utövare åtminstone är hälften av de 250 000 fångar som sitter fängslade i omskolningsläger. Falun Gong-källor utanför Kina säger emellertid att antalet är högre."

Vanligt förekommande är att Falun Gong-utövare plockas upp av polis i sitt hem, sin arbetsplats eller när någon försöker distribuera flygblad om Falun Gong och den förföljelse som pågår av dem. Efter att man suttit i fångenskap döms de till arbetsläger. De döms av domare utan någon rättighet till advokat. Enligt Amnesty International tas beslutet att föra en person till arbetsläger av polisen utan anklagelse eller rättslig prövning. Människor kan spärras in upp till tre år, ett straff som kan förlängas med ytterligare ett år. Under förberedelserna inför OS i Peking har polis använt misshandel under interneringen där omskolning genom arbete används som en förevändning för att ”städa upp” staden. Har utövare väl hamnat i ett arbetsläger utsätts de för misshandel, berövande av sömn, och tortyr med elbatonger. Enligt en rapport från FN:s tortyrrapportör Manfred Novak som besökte Kina 2006 begås 66 procent av tortyren i arbetslägren mot Falun Gong-utövare. Den 14 april i år skrev Daily Mirror en artikel där man intervjuade Annie Yang som i två år satt inspärrad i arbetsläger på grund av sin utövning av Falun Gong. Hon utsattes för misshandel och tortyr.

För information om Bu Dongwei, en Falun Gong-utövare som är fängslad i arbetsläger i Peking, som Amnesty International genomför en kampanj för, besök: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/052/2007/en/dom-ASA170522007en.html

10. De flesta fastlandskineser känner inte till ovanstående information om Falun Gong

För majoriteten av kineser är deras enda informationskälla om Falun Gong den statskontrollerade median eller regeringssponsrade webbsajter. Regimen har alltsedan förföljelsen inleddes i Kina 1999 smädat Falun Gong och förnekat kränkningar av mänskliga rättigheter. Journalister får specifika direktiv som förbjuder dem att göra oberoende rapporter om ämnet.

På internet är Falun Gong och relaterade namn de mest filtrerade och censurerade på grund av den ”stora kinesiska brandväggen”. FDI:s webbplats, som drivs av Falun Gong-utövare och har information om kränkningar av mänskliga rättigheter, går inte att komma in på i Kina. Det samma gäller Amnesty Internationals och Human Rights Watch's webbsajter.

För mer information om censuren i Kina: http://cpj.org/Briefings/2007/Falling_Short/China/9_2.html

AGERA NU

I FOKUS