Om den Gyllene skölden och fabricerad information

  • Pekings Olympiska kommitté svartmålar Falun Gong
  • Kostsam Gyllene sköld skulle i första hand stoppa Falun Gong
  • Peking-reportrar, riv ner brandväggen (och hur)
  • Vikten av kritisk granskning
  • Guider till förföljelsens platser

NEW YORK/GÖTEBORG (7 augusti, 2008) – Som redan rapporterats i medierna backade den kinesiska regimen något i fråga om Internetblockaden och tillät att vissa webbplatser blev tillgängliga, medan andra webbplatser fortfarande idag är blockerade i Kina, såsom delar av Amnestys webbplatser och alla Falun Gongs webbplatser, samt oberoende kinesiska massmedier som rapporterar kritiskt om regimen.

Pekings Olympiska kommitté svartmålar Falun Gong

Vid en presskonferens tisdagen den 29 juli erkände Liu Jianchao, språkröret för det kinesiska utrikesdepartementet, att Falun Gongs webbplatser skulle vara blockerade även i fortsättningen. Än mer anmärkningsvärt är att talesmannen för Pekings olympiska kommitté (BOCOG), Sun Weide, attackerade Falun Gong genom att säga att den traditionella andliga disciplinen ”är en ond falsk religion som har förbjudits av den kinesiska regeringen”.

– Att benämna Falun Gong på detta sätt görs för att förvränga fakta och desinformera människor om vad Falun Gong är, samtidigt som man också försöker rättfärdiga den nio år långa och brutala kampanjen från den kinesiska regimen med syfte att utplåna metoden, säger Erping Zhang, talesman för FDI i New York.

Sedan år 2000 har årliga rapporter från Amnesty, FN, det amerikanska UD m fl dokumenterat den kinesiska regimens människorättsbrott mot Falun Gong-utövare. Det handlar om illegala frihetsberövanden, misshandel, mental och fysisk tortyr, mord, organstölder från människor medan de ännu är vid liv, tvångsarbete, stöld av personlig egendom, och hot mot familjemedlemmar.

– De svikna löftena till IOC om att ge journalister ett ocensurerat Internet, fortsätter Zhang, är ännu ett sätt att dölja denna regims människorättsbrott. Vi uppmuntrar reportrar på plats i Peking att undersöka varför kinesiska ämbetsmän inte vill att ni ska se Falun Gongs webbplatser och andra webbplatser som är relaterade till mänskliga rättigheter.

Kostsam Gyllene sköld skulle i första hand stoppa Falun Gong

Ända från starten av förföljelsen har mycket av KKP:s Internetövervakning haft Falun Gong som sin huvudsakliga måltavla. Falun Gong-relaterade termer har funnits på listan över blockerade nyckelord, ofta överst på listan (se Harvard University’s Open Net Initiative Report http://opennet.net/studies/china om Internetfiltrering).

Enligt Washington Post (20 maj 2008) sammanställde Cisco Systems ett internt dokument som visade att ett av huvudändamålen med Kinas ”Golden Shield Project” – en mångmiljardsatsning för inskränkning och övervakning av Internetanvändningen i Kina – var att ”bekämpa Falun Gong”. Cisco Systems är enligt uppgift en av de största leverantörerna av teknologi till Golden Shield Project.

Peking-reportrar, riv ner brandväggen (och hur)

Det finns emellertid programvara som möjliggör anonym och säker tillgång till webbplatser som normalt blockeras av kommunistregimens filter. Programvaran finns tillgänglig på the Global Internet Freedom Consortium's (GIFC:s) webbplats http://internetfreedom.org och används av miljoner kineser som vill få tillgång till information som blockeras av KKP. Teknologin bygger på ett dynamiskt nätverk av servrar utanför Kina som sprider ut data från webbplatser över nätverket, för att sedan skickas krypterat in i Kina, där data åter sätts ihop till en normal webbplats på användarens dator.

Den som redan är i Peking:

Det rekommenderas att dessa verktyg om möjligt laddas ner och installeras innan ankomsten till Peking, för att vara säker på att ha tillgång till internetfreedom.org. Kinesiska säkerhetsagenter är kända för att ha skapat falska versioner av sidan som inte tillhandahåller dessa verktyg utan till och med kan installera virus eller övervaka mjukvaran i användarens dator. Emellertid kan de som redan befinner sig i Peking också besöka den här webbplatsen från sitt huvudkontor, vilket vanligen har obegränsad tillgång till Internet. Ett annat alternativ är att skaffa verktyget från en kollega i reporterns kontor i hemkontor utanför Kina via en virtuell privat nätverkskoppling (VPN).

The Global Internet Freedom Consortium (GIFC) är en organisation som grundats av Falun Gong-utövare och dess säkra service handhar över 90% av anti-censurtrafiken över Internet från Kina och Iran, och uppgår till över 400 miljoner träffar per dag.

Förutom att ge tillgång till annars blockerade webbplatser hjälper programvaran och nätverket också användare inne i Kina att skydda sensitiv data såsom lösenord, från Pekings armé av Internetövervakare. GIFC:s undersökning, liksom information som nyligen presenterats av senator Brownback i USA, (http://ap.google.com/article/ALeqM5jiZadkVJSv7CQ7lHqBOIlkTqVmzgD927QP880)

tyder på att övervakningen är särskilt aktiv nu i samband med OS. Nya mål för övervakning just nu är antagligen besökande journalisters, diplomaters och utländska besökares datorer.

Vikten av kritisk granskning

FGI hoppas att svenska massmedier på plats i Peking gör egna undersökningar och bedömningar av olika uttalanden från den kinesiska regimen och därmed undviker att bli en plattform för de förtalande stämplar på Falun Gong som används av kinesiska ämbetsmän. Det finns flera exempel på att kinesiska poliser och andra har klätt ut sig till demonstranter och sedan utfört attentat av olika slag. ”Självbränningen på Himmelska Fridens torg”, då man påstod att fem Falun Gong-utövare tänt eld på sig, är ett exempel.

På grund av avsaknaden av ett riktigt rättssystem under det kinesiska kommunistpartiets styre, hoppas vi att utländska massmedier på plats i Peking undersöker nyligen inträffade arresteringar och dödsfall.

De tragiska nyheter, som t ex det senaste kända dödsfallet, vilka nämns i våra nyhetsutskick, är endast toppen av det isberg som är den nio år långa förföljelsen av miljontals Falun Gong-utövare i Kina. Svenska FGI, samt övriga nationella informationsteam som jobbar på frivilligbasis runt om i världen med att få ut information om förföljelsen av Falun Gong, hoppas att denna verklighet inte glöms bort nu när blickarna riktas mot det stora landet i öst.

Guider till förföljelsens platser

Guiden till förföljelsens platser som finns på Falun Dafa Informationscenters webbplats: http://media.faluninfo.net/media/doc/2008/08/FDI_Beijing_Walking_Guide_2008.pdf

där det också finns interaktiva kartor över Peking:

http://media.faluninfo.net/special/2008-map-beijing/ och Kina http://media.faluninfo.net/special/2008-map-china/

Den omfattande guiden som organisationen CIPFG har givit ut, som också är avsedd att underlätta för journalister, finns online:

http://www.humanrightstorch.org/news/guide-to-olympic-village-labor-camps/

eller som en 22-sidig PDF-version:

http://xiuxian.no-ip.info/rescue/upload_images/CIPFG_Labour_Camp_Guide_PRINT.pdf

AGERA NU

I FOKUS