KKP:s propagandaattack inför OS – förebud om komplott?

2008-08-09 Nyheter

Falun Dafa Information Center utfärdar en varning för KKP:s avsikter att sätta stämplar

9 augusti 2008

NEW YORK/STOCKHOLM – Med det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) taktik i åtanke uttrycker Falun Dafa Information Center idag sin oro över att partiet kan komma att iscensätta en händelse, kanske med våldsinslag, och sedan påstå att förövarna är Falun Gong-utövare. Centret ber alla som arbetar inom media i Peking att ifrågasätta och grundligt undersöka KKP:s alla karakteriseringar av Falun Gong, särskilt med tanke på dessa farhågor.

”Under de senaste nio åren har KKP använt en rad felaktiga stämplar på Falun Gong”, säger Centrets talesman Erping Zhang. ”I alla fallen har målet varit att förtala människor som utövar Falun Gong och på så sätt rättfärdiga de fasor som de här människorna utsätts för under KKP:s styre.”

De stämplar man valt har varit särskilt långsökta nu inför OS, då en del kinesiska tjänstemän och statsstyrda medier har gått så långt som att förknippa Falun Gong med våldsinriktade fraktioner, eller till och med terrorister. Att sådana hänsyftningar kommer så ofta inför OS kan tyda på ytterligare ett, kanske mer illavarslande, syfte med dessa stämplar.

”Det finns tyvärr en reell risk att KKP försöker iscensätta eller tillskriva en handling som söndrar, kanske till och med en med våldsinslag, med syfte att klistra den på Falun Gong,” säger Zhang. ”De har gjort så tidigare.”

  • Till exempel publicerade en kinesisk statsstyrd tidning, Xi-An-arbetaren den 28 november 1999, en artikel om Zhiwen Zhangs påstådda dödsfall, att hon skulle ha bränt sin dotter och sedan tagit livet av sig som resultat av att hon utövade Falun Gong. Men enligt Voice of America undersökte Hong Kong Information Center historien och konstaterade att ”människorna, platsen, tiden och historien i den rapporten alla var fabricerade… det fanns över huvud taget ingen kvinna som hette Zhiwen Zhang”.
  • Den 23 januari 2001 ville KKP hetsa till hat mot Falun Gong över hela världen genom att falskt påstå att självbrännare på Himmelska Fridens torg var Falun Gong-utövare. En rapport av Phillip Pan på Washington Post slog fast att ingen någonsin hade sett någon av de inblandade personerna öva Falun Gong. En prisbelönt film och andra analyser har ytterligare avslöjat anklagelsen som en iscensättning av regimen (se hela rapporten på www.falsefire.com).

På senare tid har KKP använt känsloladdade händelser för att vända den allmänna opinionen mot Falun Gong.

  • Under SARS-epidemin 2003 rapporterade KKP falskt att Falun Gong-utövare aktivt skulle ha bidragit till spridandet av SARS.
  • Under veckorna efter jordbävningen i Sichuan i maj 2008, kanaliserade KKP en del av nationens uppvällande sympati med jordbävningsoffren till en anti Falun Gong-kampanj. Detta omfattade bland annat en nyhetsartikel från Xinhua den 25 maj som falskt påstod att Falun Gong skulle ha hindrat kinesiska organisationer utomlands från att ge donationer till jordbävningskatastrofens offer.

Har bevisat att man tror på icke-våld

Under de senaste nio åren har kinesiska myndigheter arresterat miljontals Falun Gong-utövare. Efter fängslandet har tiotusentals fått utstå tortyr och Centret har dokumenterat detaljer om hur fler än 3000 har dött efter övergrepp i fängsligt förvar. Ingen gång under hela denna svåra prövning har det rapporterats något enda fall där Falun Gong-utövare har gett igen med överlagt våld.

”Jag ska göra det helt klart”, säger Zhang, ”att vem som än deltar i en organiserad våldshandling i Falun Gongs namn är, genom den handlingen som sådan, inte en Falun Gong-utövare och representerar givetvis inte Falun Gong-utövarna som grupp.”

”I alla våra ansträngningar med att återvinna vår grundläggande frihet genom de senaste nio åren, har vi aldrig inlåtit oss i handlingar som avsiktligt skadar oskyldiga människor”, säger Zhang. ”Grunden för vår tro är principerna ärlighet, medkänsla och tålmodighet, och vi har som målsättning att följa dessa i allt vi gör … till och med när det gäller att avslöja de övergrepp som begåtts av KKP.”

För dem som bevakar storys i detta ämne rekommenderar Centret:

  • Se RSF:s rapport från 2005 ” Xinhua: The World’s Biggest Propaganda Agency" http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15172 för analysen av i vilken grad Xinhua inte är en objektiv nyhetskälla utan snarare kommunistpartiets röst.
  • Undersök grundligt alla anklagelser om skadande handlingar som tillskrivs Falun Gong innan nyheter publiceras.
  • Ge talespersoner från Falun Gong en möjlighet till respons på alla anklagelser mot Falun Gong.

För referens:

Martin Wagener, expert i östasiatiska säkerhetsfrågor vid universitetet i Trier, sade i en artikel (http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3541794,00.html) angående den påstådda attacken den 4 augusti i Xinjiang där 16 polismän skulle ha dödats, att det är möjligt att Kina iscensätter attacker såsom denna i Kashgar, för att skapa en förevändning för sin gigantiska "säkerhetsapparat", och att dessa händelser sannolikt kommer att utnyttjas för förtryck efter OS.

AGERA NU

I FOKUS