Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN

Advokater som försöker försvara utövare riskerar också övergrepp

New York – Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Uttalandena sätter fokus på den fortsatta tortyren och dödandet av Falun Gong-utövare i fängsligt förvar.

Inlämnade svar från Amnesty International, the Conscience Foundation, Chinese Human Rights Defenders, och Interfaith International citerar återkommande rapporter om tortyr och död i fängsligt förvar av Falun Gong-utövare under de senaste åren, liksom den våldskultur och straffrihet som omger dem.

Kina ratificerade FN:s konvention mot tortyr år 1998 och kommer att vara föremål för en fjärde granskning från organets oberoende expertpanel under fredagen i Genève. Inför granskningen inbjuds fria samhällsgrupper att lämna in utvärderingar när det gäller i vilken utsträckning regeringar har uppfyllt sina internationella åtaganden.

- De här rapporterna illustrerar den mycket verkliga faran för liv och lem som Falun Gong-utövare fortfarande ställs inför i kinesisk fångenskap, bara för att de håller fast vid sin fredliga andliga tro. Vi uppmanar FN:s kommitté mot tortyr att enhälligt fördöma den pågående tortyren av Falun Gong-utövare i Kina, säger Falun Gongs talesman Erping Zhang.

Ett svar som lämnats av David Matas å Interfaith Internationals vägnar analyserar den kinesiska regeringens respons på en rapport från 2006 som han var medförfattare till, och som fann att anklagelser om organskörd från Falun Gongs samvetsfångar var välgrundade. Han kallar regeringens svar ”propagandistiskt” och i avsaknad av faktiska bevis som skulle kunna kullkasta hans rön. (rapport)

En rapport från Chinese Human Rights Lawyers Concern Group, liksom flera andra svar, pekar på en annan aspekt av förföljelsen – trakasserierna av och övergreppen på advokater som har försvarat Falun Gong-utövare.

- När framstående advokater som Gao Zhisheng eller Li Heping, vilka representerar Falun Gong-utövare, blir misshandlade eller chockade med elektriska batonger så kan man föreställa sig den behandling som deras klienter utsätts för. Att de som har lagen som arbetsfält utsätts för sådan behandling illustrerar hur tomma kommunistpartiets påståenden är om att man strävar i riktning mot en "rättsstat”, säger Zhang.

Här följer länkar och valda utdrag till de ovan nämnda rapporterna:

The Conscience Foundation, Falun Gong Human Rights Working Group (rapport):

”En särskild kategori fall är de med Falun Gong-utövare som dött i polisförvar efter horribel tortyr och/eller förvägrad läkarvård. Flera av FN:s särskilda rapportörer har skickat interventioner till Folkrepubliken Kina i över ettusen sådana fall. Kinas regering påstod konsekvent att dessa offer dog av naturliga orsaker, men tillstår dock att de dog i fängsligt förvar. Detta visar också på att vår information är korrekt. ... RTL:s (”korrigering genom arbete”), ”hjärntvättscentra”, ”rättsundervisningsskolor” och liknande utomrättsliga fängelser är utan jämförelse de främst använda platserna för tortyr av Falun Gong-utövare. I de allra flesta fallen där Falun Gong-utövare har torterats till döds så har det skett på sådana platser. ... Såsom den enda grupp [om vilken] Kinas regering öppet har tillkännagivit en policy om fullständig utrotning så är Falun Gong-utövare särskilt utsatta för de råaste metoder...

Vi har bara en rekommendation till kommittén: att rapportera de svåra och avsiktliga brotten mot tortyrkonventionen begångna av Kinas regering till FN:s Flyktingkommissariat (UNHCR) och föreslå UNHCR att det avstänger PRC från rätten till medlemskap i UNHCR.”

Amnesty International (rapport):

”Yu Zhou, en välkänd folksångare med examen från Pekings universitet, och enligt uppgift Falun Gong-utövare, arresterades i Tongzhou-distriktet i Peking den 26 januari 2008 tillsammans med sin hustru, Xu Na, poet och målare. Den 6 februari 2008 mottog familjen ett meddelande från myndigheterna om att komma till Qinghe-distriktets akutmottagning där de fick veta att Yu Zhou redan hade dött. En familjemedlem berättade att hans kropp var täckt med ett vitt lakan och bara hans ögon var synliga. Familjen underrättades att Yu hade dött av antingen diabetes eller hungerstrejk, fastän han hade varit helt frisk vid tiden för gripandet. Personalen på akutmottagningen vägrade låta familjen få se kroppen och att få en obduktion utförd, och myndigheterna vägrade överlämna Yus kropp till familjen. Xu Na, som var inspärrad från 2001 till 2006 för sin Falun Gong-utövning rapporteras vara kvar i fängsligt förvar och riskerar misshandel och långvarig arrest."

Chinese Human Rights Defenders (rapport):

”Roten till att tortyren fortgår är bristen på effektiv kontroll av tvångsmetoder hos dem som ska upprätthålla lagen. ... Prioriteringen av politiska hänsyn framför individens mänskliga rättigheter uppvisas som tydligast i fallet Falun Gong. Efter att den kinesiska regeringen beslutade förfölja Falun Gong upprättade den 610-byrån, som skulle förfölja Falun Gong-utövare. Som politisk byrå har den högre status än rättsväsendet, Public Security Bureau och åklagarämbetet. I teorin kan Falun Gong-utövare lämna in klagomål till Brev och besökskontoren eller stämma 610-byrån för tortyr. I praktiken är till och med dessa begränsade besvärsmekanismer stängda för Falun Gong-utövare eftersom de behandlas som en särskild kategori och deras klagomål tas inte emot av regeringskontor. Falun Gong-utövare lämnar sällan in officiella klagomål av rädsla för att bli utsatta för ännu värre förföljelse. Det anses att 610-byrån är ansvarig för tortyr och grym behandling av många Falun Gong-utövare och att dess agenter aldrig straffas eller hålls rättsligt ansvariga för sina brott.”

Interfaith International, David Matas (rapport):

I sitt svar hävdar David Matas att den kinesiska regeringen till dags dato inte har lämnat ut någon information som väsentligt motsäger de bevis som lades fram i den rapport från 2006 som han var medförfattare till och vilken kom till slutsatsen att organ skördades från Falun Gong-utövande samvetsfångar.

China Human Rights Lawyers Concern Group (rapport):

”De ovan nämnda [fallen med Gao Zhisheng, Li Heping med flera], är mer välkända fall med människorättsadvokater och ”försvarare av laglig rätt” från Fastlandskina som trakasseras olagligt och orimligt av poliser. Det är bara toppen av isberget. Det finns många fler fall som rör mindre kända människorättsadvokater. Fokus lades på de här advokaterna för att de tog upp fall som av deras kollegor inom lagområdet betraktades som ytterst politiskt känsliga, såsom att försvara politiskt oliktänkande, människorättsaktivister och Falun Gong-utövare."

AGERA NU

I FOKUS