Xu Na dömdes till tre års fängelse

2008-11-25 Familjer och barn
Xu Na dömdes till tre års fängelse. 2008 avled hennes make i polisförvar.

Maken dödades under förberedelserna för OS

New York - Xu Na, 40, dömdes av Chongwens distriktsdomstol i Peking i en process som tog avklarades på femton minuter, enligt källor i Kina.

För mer information och bakgrund se:

"Brådskande vädjan: Änkan till tortyroffer riskerar straff för att hon utövar Falun Gong" från FGI från den 24 november.

Hennes make Yu Zhou, medlem i ett populärt band, avled i polishäkte i februari, elva dagar efter internering efter att paret hade stoppats vid en av de många kontroller som regimen satte upp runtom i Peking i försök att undanröja dissidenter inför olympiaden. (Se The London Times, Amnestys rapport till FN)

Xu anklagades på tisdagen för att "använda sig av en heretisk organisation för att undergräva lagens upprätthållande", en diffust avsnitt i brottsbalken som används för att döma Falun Gong-utövare till fängelse i upp till tolv år. (Amnesty report)

I centrum för anklagelsen fanns 53 dokument och åtta hårddiskar med Falun Gong-relaterat material, sade hennes advokat Cheng Hai till AFP. (news)

- Att en kvinna kan dömas till tre års fängelse för innehav av några flygblad och för att hon följer sin andliga övertygelse illustrerar den grundläggande orättvisan och godtycket i kommunistregimens "rättssystem". Domen mot Xu Na och hennes makes död är en stark påminnelse om att i dag i Kina riskerar alla Falun Gong-utövare fångenskap och död, oavsett bakgrund, säger talespersonen för Falun Dafa Information Center, Erping Zhang.

Xus föräldrar uppges ha tillåtits närvara vid rättegången, men många andra som önskade att bevaka nekades. Enligt advokat Cheng så kommer Xu att överklaga.

Domen mot Xu är ett hårt slag för hennes familj, särskilt med tankepå att hon släpptes fri 2006 efter att ha varit fängslad i fem år - på grund av att hon upplåtit sin lägenhet till Falun Gong-utövare som åkt till Peking för att vädja till myndigheterna om ett slut på förföljelsen av Falun Gong. Under fångenskapen utsattes hon för tortyr, såsom misshandel, sömnberövande, tvångsmatning och hon bands i smärtsamma positioner i timmar.

Xu är en av över 8000 Falun Gong-utövare som internerades under månaderna innan OS skulle äga rum - många av dem är kvar i internering och riskerar att dömas till fängelse eller "omskolning" i arbetsläger. (news)

Falun Dafa Information Center ber det internationella samfundet att:

  • kräva hennes omedelbara och ovillkorliga frisläppande, att vid varje möjligt tillfälle ta upp hennes fall med kinesiska tjänstemän på lokal och central nivå.
  • stödja och skydda advokater såsom Cheng Hai, som har stigit fram för att försvara Falun Gong-utövare, och som därför utsätts för konstant press från de kinesiska myndigheterna.
  • medverka till föreskrifter som erkänner faran för Falun Gong-utövares säkerhet i Kina, för att på så sätt göra det möjligt för dom att erhålla flyktingstatus då de lyckats fly från landet.
AGERA NU

I FOKUS