FN:s tortyrkommittés utlåtande måste föranleda mer internationellt agerande så att "tvångs-skördandet av organ" från Falun Gong-utövare stoppas

FDIC efterlyser etablerandet av oberoende internationell kommission som ska undersöka, övervaka och koordinera åtgärderna som ska stoppa organstölderna

New York – I ett rättsligt bindande beslut fredagen den 21 november, begärde FN:s tortyrkommitté en undersökning av det olagliga skördandet av organ från Falun Gong-utövare. Detta är det senaste i en lång rad av aktioner från skribenter, advokater, läkare och regeringsrepresentanter med syfte att fördöma sådana övergrepp. Falun Dafa Information Center uppmanar det internationella samfundet att omedelbart undersöka vidare, förhindra och få slut på dessa brott mot mänskligheten.

- Beslutet från FN:s tortyrkommitté om att ta upp den här frågan är otroligt viktigt och lovvärt, och ger ytterligare tyngd åt påståendena att fängslade samvetsfångar som utövar Falun Gong har dödats för att deras organ ska kunna säljas i vinstsyfte. Det är uppenbart att det finns en mycket verklig risk för att det här skicket fortsätter och även kan öka nu när OS är över. Det är av avgörande betydelse för det internationella samfundet att omedelbart ta konkreta steg för att se till att det inte händer, säger Falun Gongs talesman, Erping Zhang.

FDIC uppmanar det internationella samfundet – särskilt stater som är medlemmar i FN:s konvention mot tortyr – att upprätta en oberoende, internationell kommission som ska undersöka och övervaka och rekommendera straff för dem som är inblandade i organskörd i Kina. En sådan kommission skulle också kunna se på de olika åtgärder som redan har vidtagits av en del länders regeringar i syfte att se till att deras medborgare inte blir medbrottslingar.

Förenta Nationernas slutsatser

I sina avslutande anmärkningar beträffande i vilken grad Kina håller sig till FN:s konvention mot tortyr så uttryckte en FN-kommitté på fredagen [den 21 november] oro över ”mottagen information om att Falun Gong-utövare i stor utsträckning har blivit utsatta för tortyr och misshandel i fängelser och att en del av dem har använts för organtransplantationer.”

Kommittén lade sedan fram följande rekommendation, det hittills mest rättsligt bindande kravet på kinesiska myndigheter, om att utreda och straffa dem som är ansvariga för organskördandet från Falun Gong-utövare:

Det styrande partiet bör omedelbart genomföra eller tillsätta en oberoende utredning av påståendena att en del Falun Gong-utövare har utsatts för tortyr och använts för organtransplantationer och vidta lämpliga åtgärder för att garantera att de som är ansvariga för sådana övergrepp åtalas och straffas.

Kommitténs slutsatser följer på återkommande förfrågningar som lämnats till den kinesiska regeringen sedan augusti 2006 av Manfred Nowak, FN:s särskilde rapportör i tortyrfrågor, och Asma Jahangir, FN:s särskilda rapportör i frågor rörande religionsfrihet, vilka har mottagit otillfredsställande svar.

Samtidigt som FN-kommitténs starka ställningstagande i den här frågan lovordas, är det viktigt att inse att det är nära nog omöjligt för en instans tillsatt av den kinesiska regeringen att göra en rättvis bedömning. Det beror på att det inte finns någon oberoende rättsinstans och på statliga instansers delaktighet i de här övergreppen – särskilt fängelser, arbetsläger och militärsjukhus.

FDIC uppmanar därför det internationella samfundet att inrätta sin egen kommission med uppdrag att undersöka tidigare övergrepp och övervaka pågående organtransplantationer i Kina.

Internationella steg hittills

Anklagelserna om systematisk organskörd från Falun Gong-utövare i kinesisk fångenskap framkom första gången år 2006, och följdes snart av en oberoende undersökning av kanadensarna David Kilgour och David Matas, vilka drog slutsatsen att anklagelserna var sanna. Sedan dess har också ett antal regeringar, internationella instanser och medlemmar av läkarkåren funnit att anklagelserna är troliga och har i en del fall vidtagit åtgärder för att se till att deras egna medborgare inte blir medbrottslingar i sådana övergrepp.

Nedan ges exempel på steg som tagits, initiativ som borde utvidgas ytterligare:

Att genomföra ytterligare oberoende undersökningar och analyser

• I mars 2007 fann Dr. Tom Treasure som skrev i Journal of the Royal Society of Medicine att anklagelserna var troliga, särskilt med tanke på den roll läkare spelade under ”förintelsen”.

• I juli 2008 fastslog ett särskilt israeliskt rabbinråd att den kinesiska regimen är ansvarig för dödandet av Falun Gong-utövare, kanske på grund av materiella fördelar av organskörd.

• I november 2008 presenterade tidskriften The Weekly Standard en huvudartikel om organskörd av Ethan Gutmann, medarbetare vid Foundation for the Defense of Democracies (http://weeklystandard.com/Check.asp?idArticle=15824&r=qbcjr). Artikeln beskrev systematiska och misstänkta medicinska tester på Falun Gong-utövare.

Att vidta åtgärder för att stoppa strömmen av utländska mottagare som reser till Kina för att få organ:

• Tidigt på året 2007 upphörde tre israeliska sjukförsäkringsgivare att skicka patienter till Kina för transplantation.

• I augusti 2007 fordrade Hou Sheng-mao, chefen för Taiwans hälsoministerium, att taiwanesiska läkare inte skulle rekommendera sina patienter att resa till Fastlandskina för transplantation.

• I december 2007 framlades en petition, påskriven av 140 kanadensiska läkare, i Underhuset. Den uppmanade regeringen att utfärda råd till resande som varnade för att transplantationer i Kina innefattar användandet av organ som skördats från ofrivilliga donatorer såsom Falun Gong-utövare.

• I februari 2008 framlade den kanadensiske parlamentsledamoten Borys Wrzesnewskyj ett lagförslag som skulle stoppa kanadensare från att delta i att skaffa mänskliga organ och kroppsdelar från ofrivilliga givare, inräknat att resa till andra länder för att få sådana organ. Han sade att sakens akuta natur poängterades av Kilgour-Matas rapport.

Att upphöra med akademisk utbildning och samarbete med kinesiska läkare rörande organtransplantation

• I juli 2006 lämnade biträdande chefen för Programmet för mänskliga rättigheter och medicin vid University of Minnesota, Kirk C. Allison, PhD, MS, ett uttalande som styrkte uppgifterna i Kilgour-Matas rapport och uppmanade akademiska och medicinska kretsar att sluta samarbeta med Kina när det gällde organtransplantation.

• I december 2006 annonserade det australiska hälsoministeriet slopandet av utbildningsprogram för kinesiska läkare avseende tekniker för organtransplantation vid ”Prins Charles och prinsessan Alexandras sjukhus”, liksom förbud mot forskningsprogram tillsammans med Kina avseende organtransplantation. http://www.news.com.au/story/0,10117,20876865-1702,00.html?from=public_rss

Att genomföra utfrågningar i regeringen och ta upp frågan med den kinesiska regeringen

• I september 2006 höll den amerikanska kongressen en utfrågning om organskörd från Falun Gong-utövare.

• I september 2006 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde fängslandet och torterandet av Falun Gong-utövare och uttryckte oro över rapporter om organskörd; frågan togs också upp under ledning av EU:s ledartrojka genom den finske utrikesministern Tuomioja som bilateralt mötte Kinas utrikesminister Li Zhaoxing vid EU-Kina-toppmötet i Helsingfors.

• I november 2006 skrev det irländska parlamentets utrikeskommitté till utrikesministern efter en utfrågning på temat, och krävde att han skulle ta upp frågan med sin kinesiske motsvarighet och att det skulle tas med i EU-Kina-dialogen om mänskliga rättigheter.

AGERA NU

I FOKUS